Úspornější filtrační jednotka LAS 260.1: Nový parťák pro vaši filtraci

WEMAC s.r.o.
— vydáno 14. září 2023

Říjnový Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je za dveřmi a tradiční vystavovatel firma Wemac, kterého i letos najdete v pavilonu P, na něm představí jednu z mnoha skvělých novinek pro spolehlivou filtraci.

Wemac se dlouhodobě specializuje na odsávání a filtraci v kovoprůmyslu. Jednou z novinek, kterou bude na letošním veletrhu prezentovat návštěvníkům, je zbrusu nová filtrační jednotka LAS 260.1 od německého dodavatele, firmy ULT. Je lehčí, efektivnější a úspornější než její předchůdci a má nový, modernější design. 

Řada LAS 260.1 se používá pro sběr a filtraci suchých a nehořlavých prachů ve směsích vzduchu, které nejsou potencionálně výbušné a vznikají při obrábění laserem. Pro všechny průmyslové aplikace jsou k dispozici vhodné vícestupňové filtrační systémy, které si poradí s různými konfiguracemi škodlivých nebo nežádoucích látek.

Škodlivé a nežádoucí látky vytvářené v daném procesu zákazníka jsou shromažďovány prostřednictvím sběrných prvků ihned v místě vzniku a následně filtrovány jednotkami v řadě LAS 260.1. Jednotlivé filtry jsou pečlivě kombinovány pro individuální proces použití, aby bylo dosaženo nejvyšší rychlosti separace. Základní filtrační technologie využívá techniky separace částic pro prach a adsorpční techniky pro plynné látky.

Díky vysokému stupni čištění může být přefiltrovaný čistý plyn nasměrován zpět do pracovního prostoru – režim recirkulace vzduchu. V důsledku toho nedochází k tepelným ztrátám. Pokud není vyžadován režim recirkulace vzduchu, lze konfiguraci změnit tak, aby výstupní vzduch byl vypouštěn, nikoli přiváděn zpět do procesu. To lze velmi snadno nastavit instalací trubkové trysky, která je součástí jednotky. Filtrovaný čistý plyn je pak směřován do systému výstupu vzduchu.

 • Jednotky řady LAS 260.1 lze volitelně kombinovat se širokým rozsahem příslušenství.
 • Vhodné díly příslušenství lze vybrat na základě individuálních požadavků zákazníka.

Funkce LAS 260.1

 • vzájemně vyměnitelný filtrační systém – pro bezpečné odstranění s minimálním rizikem kontaminace
 • nízkonákladové náhradní filtry díky vícestupňovému filtračnímu systému s cenově výhodnými předfiltračními vložkami s vysokou absorpční kapacitou
 • vhodné pro široký rozsah použití: použitý ventilátor je vhodný pro vysoké podtlaky a vysoké objemové průtoky
 • nízká spotřeba energie díky energeticky účinné elektronice
 • elektrická zařízení určená pro globální použití: vhodná pro provoz při 110 V až 240 V
 • všechny elektrické součásti vyhovují normám UL a CE
 • zabudovaná zvuková izolace zajišťuje extrémně tichý provoz
 • robustní ocelový plechový práškovaný plášť
 • mobilní jednotka s kolečky
 • všechna rozhraní jsou umístěna vzadu
 • ovládání a ovládací prvky jsou umístěny na přední straně

Řada LAS – laserový kouř – provozní princip

Laserový kouř se vytváří v širokém rozsahu různých pracovních procesů, v nichž se používají lasery. Tato toxická, žíravá směs aerosolu, plynu a nanočástic představuje zdravotní riziko a má negativní dopad na kvalitu produktů a proces obrábění. V závislosti na konkrétním procesu obrábění se mohou výsledné směsi látek, které vznikají a které je třeba z nezpracovaného plynu odstranit, značně lišit.

Na straně filtru čistého plynu generuje dmychadlo EC s vysokotlakou rezervou objemový průtok, který je přizpůsoben cílovému použití. Objemový průtok lze individuálně regulovat na volně nastavitelnou hodnotu. Nezpracovaný plyn obsahující nečistoty nebo škodlivé látky je tak spolehlivě odsáván.

Částice se separují a sbírají ve vícestupňovém skladovacím filtračním systému. Nejjemnější suspendované částice jsou zadržovány filtrem HEPA H14 vložky kombinovaného filtru H14A.To zaručuje míru separace částic 99,95 %.

Separace(adsorpce) nečistot vzduchu ve formě plynu nebo par probíhá v náplni aktivního uhlí kombinované filtrační vložky H14A.

Filtrační účinek aktivního uhlí je založen na adsorpci, tedy procesu, při kterém (plynné) látky ulpívají na povrchu aktivního uhlí. Obecně fyzikální adsorpce nezahrnuje žádné chemické změny adsorbované látky. Konstrukce filtru je založena na jmenovitém objemovém průtoku jednotek, přičemž doba kontaktu je navržena pro střední adsorpční chování.

Díky vysokému stupni čistění může být filtrovaný čistý plyn nasměrován zpět do pracovního prostoru.  Režim recirkulace vzduchu není povolen, pokud se zařízení používá k odsávání látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, a pokud to nepovolují platné místní předpisy. V těchto případech by výstupní tryska dodávaná s jednotkou měla být namontována na výstupní straně. Filtrovaný čistý plyn musí být nasměrován přes připojený potrubní úsek do centrálního systému odvodu vzduchu.

Tak nezapomeňte a přijďte se o nové LAS jednotce dozvědět i další zajímavosti na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Obchodní zástupci firmy Wemac se na vás budou těšit v hale P, č. stánku 108.

Další článek: Vodíková formule z České Lípy bodovala v Las Vegas