V automatizaci není prostor pro módní výstřelky, tady se počítají spolehlivá a osvědčená řešení

AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.
— vydáno 24. března 2020

Bez automatizované výroby si dnes již dovedeme představit náš průmysl jen stěží. Hodně se mluví o tom, že v horizontu několika let bude až 15 % výrobních procesů bezobslužných. Jednatel společnosti AutoCont Control Systems, Ing. Tomáš Tomala, však tuto oblast přesto vnímá jako konzervativní. Proč tomu tak je, se dočtete v následujícím rozhovoru.

Inzerce

Na českém trhu působí vaše společnost již téměř 30 let. Co jste se za tu dobu naučili? Jaká největší úskalí jste museli překonat? Jaká technologická novinka byla za tu dobu nejvíce převratná?

Ing. Tomáš Tomala, AutoCont Control Systems: 30 let je dlouhá doba, a to jak z hlediska lidského tak firemního života. Z dlouhodobého pohledu pak už člověk nevnímá události jako úplně bílé nebo úplně černé. Navíc mnohdy se ukáže až s odstupem času, jaký byl skutečný dopad událostí. Mnohokrát se stalo, že právě díky různým překážkám a komplikacím se nám podařilo firmu posunout o kus dále.

Typickým příkladem je situace z loňského roku, kdy byla po téměř 30 letech ukončena spolupráce s českou pobočkou společnosti Mitsubishi Electric. Situaci, která se pro nás zpočátku jevila jako téměř likvidační, můžeme s odstupem jednoho roku hodnotit vcelku pozitivně. Nové okolnosti nás přinutily hledat nové zákazníky, zrevidovat zaběhnuté postupy, navázat spolupráci s dalšími dodavateli atd. Největším poučením je, že nikdy není třeba podléhat panice. Když člověk hledá cestu dál, vždycky ji najde.

Pokud jde o významné změny v technologiích – obor automatizace je konzervativnější než byste se mohli domnívat. Spíše než převratné technologické novinky očekávají zákazníci ověřené a vysoce spolehlivé produkty fungující mnohdy desítky let v těžkých průmyslových podmínkách. Na druhou stranu my jako dodavatelé pečlivě sledujeme poslední trendy a aktivně se snažíme nové technologie do našich řešení integrovat.

Dodáváte firmám řídicí systémy a datová centra, což jsou oblasti, které se velmi rychle vyvíjejí. Jak obtížné je udržet se na špičce?  

Udržet se na špičce je obtížné v jakémkoliv oboru. Se vší skromností můžeme říci, že se nám to zatím daří, o čemž svědčí výše zmíněná dlouhá doba úspěšného působení na našem trhu i neustálý rozvoj firmy. Jednoduchý recept určitě neexistuje, protože to by byli na špici všichni. Klíčoví jsou pro nás spokojení zákazníci a zaměstnanci. Proto se snažíme oběma těmto skupinám vycházet v maximální míře vstříc, spolupracovat na řešení jejich problémů a pomáhat jim ve zvyšování konkurenceschopnosti.

Vaše síla spočívá především ve znalostech a zkušenostech vašich zaměstnanců. Jak vzděláváte své zaměstnance? 

Klíčem k úspěchu každé firmy je vysoká kvalifikace a loajalita zaměstnanců. Toho jsme si vědomi, a proto se snažíme zaměstnancům vytvářet co nejlepší pracovní podmínky, včetně řady nadstandardních benefitů. Vzdělávání formou jazykových kurzů i dalšího odborného vzdělávání je proto pro nás samozřejmostí již mnoho let.

Pokud je vůbec možné to takto zjednodušit. Jak vypadá typický požadavek od vašeho zákazníka? Jak vypadá typická zakázka? 

Typický požadavek téměř všech zákazníků je zrealizovat zakázku co nejlépe, co nejrychleji a co nejlevněji. Na druhou stranu si naštěstí již velká část firem uvědomuje, že tyto požadavky jsou často v přímém protikladu a je ochotna zaplatit za kvalitní realizaci v rozumné době přiměřenou cenu.

O něco složitější je odpovědět na dotaz, jak vypadá typická zakázka. Naše firma realizuje desítky projektů ročně. Některé z nich v rozsahu jednotek tisíc korun, jiné se pohybují v řádu desítek milionů. Někdy práce na zakázce trvá v řádu hodin, někdy se jedná o projekty s několikaletým přesahem.

Které oblasti vašich služeb jsou v posledním roce nejžádanější? 

Činnost naší společnosti je poměrně rozsáhlá a sahá od odborných školení přes dodávky HW po realizaci projektů na klíč. Požadavky ze strany zákazníků se rychle mění, a proto lze jen obtížně vybrat jednu z nich. Nicméně stále klíčovou záležitostí je dodávka produktů společnosti Mitsubishi Electric. To opravdu umíme a jsme v tom nejlepší. V poslední době je stále větší zájem zákazníků o retrofitaci strojů a linek, což rovněž patří mezi naše silné stránky.

Při vašich zkušenostech už dokážete ledacos predikovat. Které aktuální novinky v oboru mají největší potenciál do budoucna? 

Jak bylo uvedeno výše, pohybujeme se v prostředí, kde není velký prostor pro módní výstřelky. Přestože, nebo lépe protože, máme mnohaleté zkušenosti v oboru, neočekáváme v nejbližší době nějaká revoluční řešení a novinky. Samozřejmě se bude zvyšovat podíl robotizace a automatizace, nárůst požadavků na „smart řešení“ včetně cloudových služeb, vzdálených přístupů na zařízení se sběrem dat atd. Nicméně nic z toho už nepatří mezi aktuální novinky.

Omlouvám se za tu otázku, ale jaký je váš vztah k AutoCont a. s.? Pro čtenáře, kteří vás neznají, by bylo vhodné toto vyjasnit. 

Formálně se jedná o dvě zcela nezávislé firmy, ať již z pohledu zaměření, managementu nebo vlastnické struktury. Na druhou stranu, poměrně často spolupracujeme na společných projektech, kde vzájemně doplňujeme naše odborné znalosti. Podobný název má původ ve společné historii, ale už desítky let působí AutoCont Control Systems v oblasti automatizace, zatímco AutoCont podniká v IT.

Další článek: Nový respirátor je navržený, vytištěný, bezchybně funkční a certifikovaný – to vše během 7 dnů