Video: Naučte se poznat podle třísek, zda správně obrábíte

Video: Naučte se poznat podle třísek, zda správně obrábíte Seco Tools CZ, s.r.o. vydáno dne 15. února 2021

Příliš silná tříska vzniká při velkém posuvu a dochází k velkému namáhání, které způsobuje vylamování až praskání břitů. Je-li tříska příliš tenká, nedochází ke správnému utváření vzhledem ke geometrii nástroje a současně tříska kvůli svému menšímu objemu také odvádí méně tepla, což může způsobovat rychlejší opotřebení nástroje.

Tříska vzniká při záběru břitu nástroje v materiálu obrobku, který je v odřezávané vrstvě silně namáhán a deformován. Oddělování třísky probíhá za vysokých tlaků a teplot na břitu nástroje, přes jehož čelní plochu pak vzniklá tříska odchází.

Při obrábění mohou vznikat tři základní druhy třísek:

Plynulá tříska – tvoří se zpravidla při obrábění měkkých a houževnatých materiálů, jako jsou oceli, slitiny hliníku a mědi, dále při štíhlém průřezu třísky (malý posuv), při velké řezné rychlosti a při velkých pozitivních úhlech čela. Povrch třísky na straně styku s čelem břitu bývá hladký. Plynulá tříska odchází přes čelo nástroje a formuje se do různých šroubovic, spirál až nekontrolovaných změtí jako souvislý celek. Plynulé třísky nejsou žádoucí, zaujímají velký prostor a jsou nebezpečné kvůli riziku poškození nástroje či  obrobku, nebo zranění obsluhy stroje. 

Článkovitá tříska – vzniká při obrábění tvrdších a tvárných materiálů. Při jejím utváření dochází ke vzniku segmentů, dobře patrných na vnějším povrchu třísky. Tříska odchází přes čelo v kratších celcích jako různě tvarované články. Z hlediska obrábění jde o nejpříznivější chování. 

Drobivá tříska – tvoří se při obrábění tvrdých a křehkých materiálů. Vzniká vylamováním jednotlivých elementů, bez vzájemné soudržnosti. Má tvar šupin, úlomků, zrníček apod. Lehce se odvádí z místa řezu, ale způsobuje narušování břitu nástrojů a také kvalita obrobeného povrchu bývá horší.Jaké parametry můžeme na třísce sledovat?

Tloušťka třísky je rozměr nedeformovaného materiálu kolmý na ostří nástroje a úzce souvisí s radiálním záběrem, úpravou ostří a velikostí posuvu na zub.

Střední tloušťka třísky je průměrná hodnota vypočtená z největší a nejmenší tloušťky třísky v daném záběru nástroje. Hodnoty střední tloušťky třísky pro specifické geometrie nástroje jsou v katalozích uváděny jako konstrukční parametry břitů, při nichž je dosahováno nejvyšší produktivity a životnosti nástroje.

Typ a tvar třísky je ovlivněn druhem, jakostí a stavem obráběného materiálu, jeho vlastnostmi (fyzikálními, mechanickými a chemickými), parametry obrábění (řezná rychlost, posuv, hloubka řezu), geometrií břitu, chlazením či mazáním.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.