VIDEO: Robotizace ve spojení s laserovou technologií

Lintech, spol. s r.o.
— vydáno 19. srpna 2020

Postupem času se názory na automatizaci a robotizaci změnily, přispěla k tomu i pandemie nemoci COVID-19. Aby se nemoc nerozšiřovala, byly firmy nuceny pozastavit provoz, což vedlo ke stamilionovým či miliardovým finančním škodám. Většina operátorů byla nuceně doma, čímž výroba stagnovala.

Inzerce

Aktuálně výrobní společnosti sázejí na robotizaci a automatizaci – zdroje, které dokáží nahradit nedostatkovou a drahou pracovní sílu. Robotizace výrobních procesů přináší řadu nesporných výhod, jako jsou např. zvyšování produktivity, flexibilitu výroby a lepší kvalita výsledného produktu. Návratnost vstupní investice se zúročí již v průběhu několika let.

Spojení robotu a laseru společností LINTECH

Společnost LINTECH je dodavatelem laserových zařízení na míru. Od návrhu a odladění laserové aplikace v bohatě vybavené aplikační laboratoři, přes konstrukci stroje až po záruční i pozáruční servis. Nabízí také možnost integrace automatizovaného pracoviště ve spojení s laserem a robotickým ramenem Stäubli, které je z hlediska přesnosti pro laser optimální.

Zásluhou technologického zázemí společnosti LINTECH se podařilo připravit ukázku laserového svařování ocelových dílů za využití robotického ramene. Zázemí společnosti skýtá celou řadu laserových modulů, ze které byl jako nejvhodnější pro tuto aplikaci vybrán 300W QCW laser.

Přednosti laserového svařování kovů

U širokého spektra materiálů lze laserem lehce dosáhnout úzký a hluboký svar. Navíc svařování vyžaduje malý vstup energie, takže prakticky nevzniká zbytkové vnitřní pnutí a rovněž dochází jen k minimálním deformacím. Laserové svařování se hodí do automatizovaných provozů, protože setrvačnost laserového paprsku je velmi krátká. Výhodou laseru je také to, že může lokálně svařovat i na místech těžko dostupných, kde by bylo svařování jinými způsoby obtížné. Mezi další pozitiva patří vysoká kvalita svaru, vyšší hloubka průvaru, cílené, malé a dobře lokalizované tepelné zatížení či svařování při vysokých teplotách. Laserové svařování také může těžit z toho, že jde o bezkontaktní a velmi flexibilní metodu, nabízí tak například snadné zpracování 3D obrysu. Hotový svar je odolný proti opotřebení.

Exponát LIN-bot – automatizované pracoviště

Každoročně zástupci LINTECH navštěvují veletrhy AMPER a MSV, kde představují plně automatizované robotické pracoviště LIN-bot. Letos se bohužel veletrhy nekonají, z videoukázky si tam můžete udělat alespoň rámcovou představu o funkcích automatizovaného robotického pracoviště.

LIN-bot slouží k popisu eloxovaných štítků a to za pomoci mikroúderového zařízení a laserové bezpečnostní hlavy, kterou společnost LINTECH vyvinula. Nedílnou součástí buňky je kamera, díky které je robot sám schopný libovolně založený štítek najít a zahájit značicí cyklus. Pomocí laserové bezpečnostní hlavy s laserem LSS – F70 P se na štítek vyznačí mimo jiné i QR kód, jehož správnost je verifikována čtečkou.

Další článek: Námořnictvo USA se rozhodlo pro digitalizaci, pomáhá jim PTC Windchill