VUT v Brně získalo uznání a obdiv za elektrický bagr

Redakce Redakce
— vydáno 21. listopadu 2017

Říká se, že škola je základ života a bez kvalitního odborného vzdělávání by vskutku nemohl strojírenský průmysl existovat. Jak jsme se mohli přesvědčit na letošním veletrhu, vývoj našeho školství směřuje kupředu stejně jako strojírenství.

Velmi zajímavou expozicí se na letošním MSV v Brně pyšnilo Vysoko učení technické v Brně.  Zástupci školy ve spolupráci s firmou Bosch Rexroth ukázali miniexkavátor, který je výsledkem tříletého projektu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Tento projekt je rozdělen na tři fáze, z nichž každá trvá jeden rok. Za tuto dobu se nahradí dieselový pohon původního stroje za efektivnější elektrický. Výhod tohoto řešení je bezesporu nesporně mnoho. V prvé řadě se jedná o zvýšení efektivity stavebního stroje, které se dosáhne v několika bodech. Výměnu pohonu doprovází zavedení nového hydraulického řešení, použití nového softwaru a inteligentních systémů. V poslední fázi musí frekvenční měnič elektromotoru projít jemným laděním. Tento elektrický bagr následuje světový trend přechodu na udržitelnou energii, přičemž jeho provoz je tišší a emise nulové. Užitečnou vlastností je rypná síla stroje, která zůstala zachována – se lžící je 20 kN. Vystavovaný exkavátor nalezne využití v prostředí, kde je nutností právě bezhlučnost a nulové exhalace, jako například nemocnice a chráněné prostory a oblasti.

Užitečnou vlastností elektrického bagru je rypná síla, která zůstala zachována – se lžící je 20 kN. Foto: MPO

VUT v zastoupení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty strojního inženýrství společně s firmou Bosch Rexroth jsou primárními účastníky projektu, avšak k některým úkonům jsou přizváni i další odborníci.

Další článek: AGC Automotive investuje miliony korun do kolaborativních robotů