Vypořádejte se s nejkritičtějšími výzvami letectví a obrany v oblasti IT

Ing. Stanislav Koutný vydáno dne 31. května 2022

V poslední době vzrůstá význam leteckého a obranného průmyslu. Tento růst je dán především konkrétními kroky EU s cílem vytvoření integrovanějšího a konkurenceschopnějšího společného trhu v rámci tohoto odvětví. V tomto kontextu jde zejména o prohloubení spolupráce mezi zeměmi EU, uskutečňování rozsáhlejších projektů, optimalizaci nákladů, podporu inovací a zvýšení operační účinnosti.

S nárůstem zakázek se výrobci poté musí zprostředkovaně vypořádat i s vyššími nároky na oblast IT. Současné trendy leteckého a obranného průmyslu výrobce nutí, pokud chtějí setrvat na světové úrovni, k zavádění nových IT technologií.

Segmentově se výrobci leteckého a obranného průmyslu řadí mezi strojírenské nebo Hi-tech podniky, ale s určitými rozdíly v rámci výzev, kterým čelí. Z pohledu podnikových procesů se jedná zejména o náročné obchodní operace podléhající řadě regulací, projektové řízení zakázek a plánování a řízení operací dle individuálního přístupu k zákazníkům, dále poskytování servisu po celou dobu životnosti výrobku, což mohou být i desítky let. Z pohledu IT oblasti je to pak především zabezpečení systému, ochrana informací a také vyřešení otázky vhodnosti nasazení ERP systému v cloudu.

Řešení těchto výzev lze dosáhnout nasazením předpřipraveného vertikálního A&D informačního systému od americké společnosti Infor. Systém Infor LN nebo Infor CloudSuite Aerospace and Defense nabízí na rozdíl od budování vlastních řešení formou úprav obecných IS řadu výhod přímo ve standardním software. Zmiňme se podrobněji o některých z nich.

Podpora řešení regulací obchodních operací

Za významnou funkcionalitu pro podporu obchodních operací lze v této souvislosti zmínit „Regulatory Trade Compliance“. Ta řeší kompatibilitu se světovými standardy a certifikáty (např. CMMS, DFARS, ITAR/EAR), které jsou vyžadovány pro všechny dodavatelské systémy obsahující ochranu informací (CUI), a to včetně systémů provozní technologie (OT). Pro exportní dodavatele je k dispozici modul „Global Trade Compliance“, který lze použít ke správě a interní i externí kontrole exportních licencí. Například sleduje, zda lze určité položky exportovat do konkrétní země nebo konkrétnímu obchodnímu partnerovi.

Podpora MRO, mobilní servis

Podpora pro oblast MRO zahrnuje jak interní údržbu, tak poskytování servisních služeb klientům. Systém obsahuje nástroje na plánování a vykazování servisních činností. Pro externí servisní služby je k dispozici mobilní aplikace, která kromě zaznamenávání servisních úkonů slouží i k přístupu servisních techniků k důležitým informacím v systému a ke skladové evidenci náhradních dílů konkrétní zakázky (řízení umístění zásob, trasování šarží a sériových čísel). Systém umožňuje sledovat do nejmenších detailů dodaný výrobek po celou dobu jeho životního cyklu, eviduje digitální dvojče dodaného produktu a sleduje historii všech servisních zásahů a výměn jednotlivých dílů výrobku.

V oblasti MRO existuje obecně velký prostor pro zlepšení. Mezioborové statistiky ukazují, že až 30 % skladovaných dílů v průměrném podniku nebude nikdy využito, 50 % otevřených zakázek čeká na potřebné díly, jejichž hledáním stráví technik 25 % svého času, v 81 % případů je chybně objednáno množství dílů a 8 % SKU ve starších systémech MRO jsou duplicity.

MRO přitom významným způsobem pomáhá zákazníkům zvyšovat vyspělost údržby – od systému, který provádí opravy pouze v reálném čase (když se něco porouchá), přes sofistikovanější přístup preventivní nebo prediktivní údržby až po systém založený na stavu, kdy je využíváno shromažďování dat ke stanovení priority správy aktiv.

Integrované projektové řízení a plánování od TPV, logistiky, výroby až po oblast financí

Bez přesného plánování není možné výrobní podnik úspěšně řídit. Plánování propojuje všechny oblasti informačního systému, a to včetně projektových aktivit. Tím je umožněno provázání plánování TPV, výroby a kapacitních výhledů přímo s harmonogramem projektu a jeho případnými změnami. Zároveň udržuje aktuální bilanci mezi požadavky a dodávkami na všech úrovních. Plánování zajišťuje rozpad produktu z prodejní objednávky až do poslední úrovně kusovníku. Automaticky se díky němu generují plánované objednávky na výrobu všech komponent a na nákup materiálů, které nejsou skladem.

Plánování využívá mnoho různých strategií a algoritmů tak, aby splňovalo požadavky uživatelů. Například zásobování materiálem lze zajišťovat přímo podle potřeb konkrétní zakázky, podle nastavené úrovně zásob nebo pomocí prognóz či dalšími sofistikovanými způsoby. Kapacity strojů, obsluhy a nástrojů se plánují na základě výrobních postupů a nastavených kalendářů. Počítá se jak s výrobním časem, tak s časy potřebnými pro nastavení strojů nebo třeba dobou přesunu polotovaru na další pracoviště. Výrobní zakázky lze přitom řadit tak, aby se počet nastavování strojů co nejvíce omezil.

Zabezpečení systému, ochrana informací, vhodnost cloudu

Stále více organizací nasazuje cloudová řešení informačních systémů postavená na platformě Amazon Web Services. Zdrojem této zvýšené poptávky je především jejich snadná implementace, vyšší bezpečnost a maximální spolehlivost díky spolupráci předního dodavatele podnikových aplikací Infor s poskytovatelem špičkové cloudové infrastruktury AWS. V současnosti je Amazon Web Services světově nejrozšířenější platformou cloud computingu. Důvodem je, že Amazon zabezpečuje pro zákazníky služby hostování a cloudové bezpečnosti a dovoluje společnostem (jako je Infor) plně se soustředit na vývoj a dodávky odvětvově specifických aplikací. Řešení Infor jsou tak dostupná prostřednictvím AWS po celém světě.

Díky cloudu se zpřístupňují zákazníkům moderní prvky průmyslu 4.0 jako je internet věcí (IoT), strojové učení a umělá inteligence. Díky nim pak dosahují vyšší úrovně automatizace zpracování dat a tím i vyšší účinnosti nástrojů pro řízení podniku vedoucí společně ke zvyšování celkové konkurenceschopnosti podniku.

Společnost Infor byla za své výsledky a nasazení cloudových řešení v oblasti průmyslu oceněna titulem AWS partner roku 2021.

V České republice je dobrým příkladem nasazení oborového A&D informačního systému Infor LN ve společnosti Aircraft Industries. Jedná se o největšího výrobce dopravních letounů v České republice s více než 80letou tradicí v oblasti vývoje, výroby a servisu letounů L 410 a jeho modernizovaných verzí L 410NG. Na letouny společnosti Aircraft Industries, které jsou exportovány až do 60 zemí celého světa, jsou z podstaty věci kladeny ty nejvyšší nároky. Podobně využívá systém Infor LN i výrobce speciálních a vojenských vozidel, společnost TATRA TRUCKS.

Akciová společnost Solitea, dlouholetý partner firmy INFOR, nabízí zkušený pracovní tým, který dokáže zákazníka úspěšně provést celým projektem. Nesoustředí se výhradně na implementaci softwaru, svým zákazníkům dokáže poradit, jak lépe uspořádat podnikové procesy, automatizovat zpracování informací a využívat podnikový informační systém co nejefektivněji. Používá ověřenou metodiku a postupy řízení implementačních projektů. Díky tomu pracují efektivně a dokáží zavést i složitá řešení v dohodnutém termínu a při dodržení rozsahu rozpočtu.

Software Infor LN a Infor CloudSuite Aerospace & Defense přinášejí pokročilé funkcionality, na něž spoléhá více než 270 výrobců produktů pro letectví a obranu po celém světě. Patří k nim i firmy jako Boeing, BAE Systems, Elbit Systems, Kongsberg a další.

Vypořádejte se s výzvami průmyslového segmentu A&D zavedením bezpečného podnikového systému, který splní i ty nejnáročnější požadavky v oblasti výroby a služeb leteckého a obranného průmyslu.

O autorovi

Stanislav Koutný, Account Manager - Infor Sales Team ve společnosti Solitea, se již vice než 30 let zabývá problematikou informačních systémů ve výrobní praxi. V současné době působí na pozici account manažera obchodní jednotky Infor ve společnosti Solitea, kde se zaměřuje především na dodávky komplexních řešení podnikových systémů. V předchozí praxi působil na pozici projektového a obchodního manažera, vedoucího týmu v odvětví informačních technologií a služeb v regionu EMEA. Má zkušenosti v oblasti dodávky a podpory ERP, podnikových procesů, manažerského poradenství, plánování a controllingu, firemní strategie a analýz.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.