Vyrábějte kvalitnější dílce – spolehlivěji, rychleji i s nižšími náklady

Vyrábějte kvalitnější dílce – spolehlivěji, rychleji i s nižšími náklady Seco Tools CZ, s.r.o. vydáno dne 25. dubna 2022

Pro úspěch na trhu obrábění je třeba výrobu zrychlovat, zajistit co nejvyšší spolehlivost, dosahovat stále lepší kvality ale současně i snižovat náklady na dílce. A právě tyto potřeby i přístupy ctí nejnovější produkty SECO uváděné na letos trh.

Kratších cyklových časů a vyšší produktivity lze dosáhnout zvýšením úběru materiálu v obráběcích operacích. Znovu se potvrzuje, že s ohledem na stále se rozšiřující spektrum nároků na funkčnost mechanických součástek stoupá popularita co nejuniverzálnějších nástrojů, neboť všestrannost umožňuje zredukovat nástrojové vybavení a dosahovat prvotřídní kvality s menším počtem nástrojů či destiček. Objevuje se však také stále více případů, kdy je na místě použití úzce specializovaných nástrojů. 

Turbo 16 Helical

Nestabilní či nevhodně konstruované nástroje nezajistí dosažení potřebné kvality dílců a mají nižší životnost, což vede k časovým ztrátám při výměnách a špatným výsledkům při kontrole jakosti. To se stále více týká i fréz se zuby ve šroubovici, osazených velkým počtem břitových destiček, které už dávno neslouží jen k základnímu vyhrubování obrobků. Stále častěji se využívají i pro přesnější obrábění náročných dílců, třeba i pro letecký průmysl, jejichž konstrukce většinou zahrnuje vysoké stěny a velké přechodové rádiusy. Použití fréz se zuby ve šroubovici s sebou v těchto případech nese riziko s pomícháním čelních (s příslušně větším rádiusem) a obvodových (s rádiusem RE = 0,8 mm) destiček, hlavně u méně zkušených operátorů v situaci nedostatku zaměstnanců. Se systémem pro prevenci nesprávné velikosti rohových rádiusů (REPS) jsou problémy s pomícháním destiček minulostí. Univerzální optimalizovaná geometrie fréz Seco Helical Turbo16 přispívá ke hladkému a výkonnému obrábění a velmi vysoké životnosti v široké škále materiálů. Ať už obrábíte titan a superslitiny, nebo frézujete drážky či stěny v méně náročných materiálech, poskytují tyto nástroje všestrannost důležitou k dosažení potřebné konkurenceschopnosti. 

Nástroje Turbo 16 Helical jsou k dispozici v rozsahu průměrů 32–100 mm, s délkami bočních břitů 29–98 mm a všemi důležitými typy upínacích rozhraní, relevantních pro konkrétní rozměry. Tělesa fréz jsou vyráběna z nástrojové oceli a na jejich povrch je metodou PVD nanášen povlak nitridu chromu. Ten velmi účinně chrání nástroj vůči otěru, a navíc se jedná o mnohem ekologičtější proces povlakování ve srovnání s tradičním niklováním. K dispozici je samozřejmě kompletní řada břitových destiček XO..16 v mnoha typech karbidových tříd a řezných geometrií. Tyto destičky jsou plně využitelné jak pro rohové frézy Turbo 16, tak také pro nové verze se zuby ve šroubovici – Turbo 16 Helical. Přesnou identifikaci nástrojů i destiček maximálně usnadňuje systém značení s využitím kódů Data Matrix, skenovatelných pomocí mobilní aplikace Seco Assistant. Obratem tak lze získat veškeré produktové informace, číslo výrobní dávky i doporučení řezných parametrů pro konkrétní nástroj i aplikaci. Řada Turbo16 s množstvím variant pro frézování do rohu i pro obrábění vysokých stěn je tím nejmodernějším a prakticky také nejuniverzálnějším systémem pro frézování se značkou Seco. 

Nástroje Jetstream Tooling Seco Capto pro ISO soustružení 

Všechny segmenty průmyslu čelí zvýšeným nárokům zákazníků na zkrácení výrobních časů. Pro udržení konkurenceschopnosti je třeba zajistit, aby stroje běžely podle efektivního plánu a nedocházelo k časovým ztrátám ani při seřizování nástrojů či indexaci břitových destiček. Držáky systému Seco Jetstream Tooling přivádějí chladivo do zóny řezu pro lepší utváření a odvod třísek, vyšší životnost a stabilitu procesu. Nástroje Jetstream Tooling JETI2 tvoří menší počet komponentů a jejich specifická konstrukce zajišťuje zkrácení časů seřizování i osazování destiček a současně eliminuje prostoje způsobované třískami. Nemít třísky pod kontrolou – to je skutečná noční můra obráběčů. Utváření třísek, zejména při operacích ISO soustružení, může být nebezpečné nejen pro operátory, ale právě tak i pro obráběné dílce. Držáky Seco Capto Duo JETI2 umožňují přívod vysokotlakého chladiva přímo do zóny řezu – třísky jsou bezpečně utvářené i účinně odplavované, což zajišťuje spolehlivé a nenarušované procesy soustružení s kvalitním povrchem i delší trvanlivostí břitů. 

Nástroje Jetstream Tooling JETI2 využívají chladicí upínku, vyrobenou metodou 3D tisku, která slouží jak dodávce chladiva, tak také upnutí břitové destičky. Konstrukce s jediným upínacím šroubem zrychluje manipulaci při výměně či otáčení destiček. Problémy se špatným utvářením, odvodem třísek a bezpečností procesů při soustružení, kritických zejména u materiálů ISO-S, ISO-M a ISO-P, jsou ještě účinněji eliminovány přívodem kapaliny také zespoda – na hřbetní stranu břitu. V této variantě systému – JETI2, zvané Duo – jsou na spodní straně čela ISO držáků umístěny dvě trysky, směřující na hlavní i vedlejší hřbet břitové destičky. Tyto spodní výstupy lze v případě potřeby (nízký tlak systému chlazení, konkrétní aplikace atd.) snadno zaslepit pomocí jediného šroubu uzavírajícího přívodní kanálek. 

Držáky Jetstream Tooling JETI2 také pomáhají snižovat počet nástrojových výměn, a tím zkracovat cyklové časy obrábění a zvyšovat přesnost obrobků. Pokud je totiž možné provádět různé soustružnické operace se stejným držákem, je kratší i cyklový čas, což zvyšuje rychlost produkce obráběcího stroje. Díky provedení s rádiusovým odlehčením hřbetu poskytují držáky Seco Jetstream Tooling JETI2 dostatečný prostor pro oba typy soustružení – vnější i vnitřní operace – takže lze redukovat množství držáků ve výbavě provozu. Nástroje jsou k dispozici s rozhraním Capto C4, C5, C6 a C8 a pro velké množství tvarů a velikostí břitových destiček pro ISO soustružení – opět s důrazem na vysokou všestrannost použití a účinnost obráběcích operací.

Specializované monolitní frézy

Protipólem univerzálních nástrojů se širokými aplikačními oblastmi jsou nástroje úzce specializované na konkrétní materiály, strategie obrábění či typy obráběných součástí. Velmi rychle se rozvíjejícím segmentem ve strojírenství je výroba zdravotnických implantátů a dalších technických pomůcek pro nejrůznější lékařské obory. Největšími obráběnými díly jsou sestavy pro náhrady jednotlivých kloubů dolních končetin, na druhé straně velmi žádaný sortiment drobných rozměrů představují prvky pro zubní lékařství. Pro oba zmíněné obory jsou v rámci novinek Seco 2022.1 uváděny na trh velmi specifické řady monolitních karbidových fréz. 

Monolitní frézy Seco JH724-JH726 Barrel pro zdravotnictví 

Většina originálních zdravotnických prvků kloubních náhrad pro kolena v současnosti rychle přechází ze slitin CoCr na titan, který je ovšem nutné frézovat, neboť se jedná o materiál, jenž nelze brousit. Výrobci se tak dostávají pod tlak, aby rychle zavedli takové strategie obrábění, jenž zajistí překonání všech výzev, které frézování implantátů přináší. Nákladově efektivní řešení představují monolitní frézy Seco JH724-JH726 typu Barrel pro zdravotnické aplikace s rádiusovým profilem ostří, s nimiž lze dokončovat všechny potřebné povrchy bez jediné nástrojové výměny a účinně tak snižovat náklady. Tyto nástroje umožňují díky profilu s velkým rádiusem využívat pro obrábění záběry o velké šířce při stejné řezné rychlosti jako u kulových fréz, což zkracuje cyklové časy a přináší perfektně obrobené povrchy. Malé rádiusy na špičce nástroje dovolují obrábět povrch i v těsných dutinách. Nutným předpokladem nasazení technologie Barrel je ovšem specifické programování pohybů a drah nástroje pomocí CAM systému a 5osý obráběcí stroj s plynulým řízením. 

Zdravotnické implantáty musí mít povrch perfektně obrobený. Pro dosažení potřebné kvality povrchu, primárně u náhrady stehenní strany kolenního kloubu, skvěle vyhoví monolitní karbidové frézy Seco JH724-JH726 typu Barrel, umožňující produktivní vyhrubování a následné dokončení zakřivených ploch na dílci stejným nástrojem, bez jakýchkoli výškových odchylek či vizuálních nedokonalostí na povrchu. 

Jednoúčelové nástroje mají celkově kratší životní cyklus, jenž je vyjádřen také menším počtem obrobených dílců a vyššími náklady na nástroje, které snižují ziskovost – a u frézování implantátů z titanu či CoCr slitin zvlášť. Se specifickými substráty pro zdravotnictví, vícenásobně zakřivenými geometriemi a povlaky HXT umožňují přebrusitelné monolitní frézy Seco JH724-JH726 typu Barrel nejen snižovat náklady na nástroje a vybavení, ale redukovat také náklady na dílce – a to při vynikající způsobilosti těchto fréz pro polodokončování a dokončování povrchu implantátů či dalších náročných dílů s použitím jediného nástroje. 

Monolitní karbidové frézy Seco pro dentální techniku 

Zubní laboratoře po celém světě potřebují komplexní sortiment snadno použitelných fréz pro obrábění dentálních implantátů z titanu až po zubní korunky z kubického zirkonu se spolehlivou výkonností a delší životností. Výroba produktů pro zubní techniku pokrývá vše – od implantátů a korunek po můstky i větší celky. Zubní laboratoře potřebují širokou škálu monolitních karbidových fréz o různých velikostech a geometriích, které umožní plug-and-play nasazení v bezobslužné výrobě dentálních komponentů z takových materiálů jako je kobalt chrom, titan, kubický zirkon, PMMA a vosk. Pro podporu výrobců v konkurenčním prostředí výroby dentálních prvků nabízí Seco komplexní portfolio nástrojů speciálně konstruovaných pro pokrytí všech potřeb obrábění ve středních a větších zubních laboratořích. Jde o ucelenou řadu velikostí a geometrií metrických vysokoposuvových, kulových a torických fréz, speciálně konstruovaných pro spolehlivou, výkonnou a udržitelnou výrobu dentálních komponentů. Lze je objednávat i s volitelnými dorazovými kroužky jako plug-and-play řešení pro spolehlivé předprogramované obrábění. 

Výroba dentálních prvků vyžaduje, aby zubní laboratoře produkovaly vysoce přesné komponenty z velmi rozdílných materiálů. Nepravidelné tvary různých komponentů narušují stabilitu obráběcích operací – a zvyšují riziko poklesu životnosti nástroje. Pro minimalizaci poškození ostří, opotřebení břitů a vzniku otřepů na obrobcích nabízí Seco monolitní karbidové frézy, navržené speciálně pro dosažení optimální životnosti a vyšší kvality i takto náročného obrábění. Specifickou konstrukcí nástrojů pro řešení plug-and-play vybavení zubních laboratoří pomáhá Seco svým partnerům nejen optimalizovat procesy, ale i zvyšovat hodnotu produktů prostřednictvím hlubších znalostí, jak nejlépe obrábět kritické dílce z náročných materiálů. Ve světovém měřítku nabízí Seco veškeré své zkušenosti i výhody hluboké odbornosti ve strojírenství a vystupuje jako partner pro cestu k úspěchu. 

Seco Manufacturing Transformation 

Pro optimalizaci výkonnosti v rámci transformace výroby nestačí jen získat odpovědi na zásadní otázky, co vlastně brání dosažení lepší efektivity výrobního provozu. Než lze totiž odpovědi vůbec žádat, je třeba vědět, na co se vlastně ptát. Analýza výroby, která kombinuje výstupy sledování OEE se zkušenostmi a průběžnými informacemi, ukazuje operátorům a manažerům prostřednictvím systému vizualizace dat, kde hledat úzká místa v obrábění a jak je odstraňovat. Díky systému Seco Machine Monitoring pro sledování činnosti CNC strojů lze dobře pochopit, co se ve výrobním provozu přesně děje, a přijímat opatření pro zvýšení aktivních časů a růst produktivity. Dalším prostředkem digitalizace je Seco IMS – systém automatických výdejen nástrojů a software pro správu vybavení provozu, který vnáší pořádek a strukturu do celého procesu hospodaření s nástroji, nářadím a dalšími prvky výbavy. Podává obecné i individualizované informace a výstupy týkající se nákupu, pohybu, spotřeby i úrovně využívání všech položek, skladovaných pro zajištění správné funkce výrobního provozu. O přesnou identifikaci jednotlivých položek se pak může postarat systém Seco Tool ID, jenž využívá označování prvků výbavy RFID čipy, které lze načítat pomocí Bluetooth čteček či přímo mobilních zařízení s NFC technologií. Všechny uvedené systémy umožňují kromě základní individuální funkce také propojení mezi sebou, jakož i s různými dalšími kompatibilními systémy, které již možná ve vašem provozu zavádíte či provozujete. Systémy jsou samozřejmě stavebnicové, takže můžete vykročit na cestu digitalizace třeba jen monitoringem jednoho stroje, inventarizací vybavení jedné výrobní buňky nebo očipováním sady nástrojových sestav, nářadí a měřidel pro jeden konkrétní projekt či výrobek. Vlastní invenci či začlenění odzkoušených postupů se v této záležitosti meze skutečně nekladou. 

Nadstavbové aktivity Seco Manufacturing Transformation pak přinášejí mnoho dalších možností k partnerské spolupráci na procesech trvalého zlepšování ve všech aspektech – od analýzy nástrojů až po vzdělávání pracovníků – od operátorů až po manažery či majitele firem. S 80 lety globálních znalostí všech aspektů výkonnosti výroby dokáže Seco pomoci svým partnerům maximalizovat výsledky ve všech složkách jejich produktivity. 

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.