Výrobci obráběcích strojů se potýkají s prudkým pádem produkce

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 30. března 2021

Ani letošní jarní měsíce nebudou bohužel patřit tradičním zákaznickým dnům u výrobců obráběcích strojů. I když pro ně aktuální stav představuje komplikaci, zůstává tento obor stále velice perspektivní, a to i díky současnému trendu robotizace a digitalizace.

Inzerce

Dopady pandemie covid-19 se negativně odráží téměř ve všech průmyslových odvětvích. Výrobci obráběcích strojů však patří k nejpostiženějším výrobním sektorům. Dostupné údaje CECIMO, zahrnující celou Evropu, sice pro letošní rok pracují s mírným růstem na trhu obráběcích a tvářecích strojů, ten však, bohužel, rozhodně nevyrovná celkový propad z loňska. Požádali jsme proto zástupce několika firem o zhodnocení aktuální situace. Zajímalo nás však i to, zda současný stav ještě naléhavěji otevírá otázku proniknutí umělé inteligence do tohoto segmentu.

Ing. Jan Loos, sales manager, SAE – Factory Automation FANUC Czech

FANUC Czech je obchodní firma, což znamená, že naše produkty jsou vyráběné v Japonsku, kde produkce z našeho pohledu funguje normálně. Z hlediska prodeje to komplikace samozřejmě je. Především pak omezení cestování, osobních schůzek, zrušení veletrhů a omezení investic do strojního vybavení u řady firem, jež patří ke koncovým uživatelům našich produktů. Abychom ale vše nesváděli pouze na současnou pandemii, tak i nejistota ohledně budoucího vývoje automobilového průmyslu je pro nás v Čechách a na Slovensku další komplikací, kterou rozhodně nelze opomíjet. Nucené omezení osobních kontaktů a výpadky v dostupnosti pracovníků samozřejmě tlačí dopředu takové technologie, které umožní co možná nejvíce práce udělat „na dálku”, případně plně automaticky. Nemusí tedy jít výhradně jen o umělou inteligenci, ale o všechny podoby automatizace či dálkové správy. Dálkové asistence pomocí rozšířené reality se nyní zkrátka prosazují mnohem snáze a rychleji než kdy dřív.

Ing. Jan Loos

 

Ing. Pavel Kovář, člen představenstva a generální ředitel KOVOSVIT MAS

Byznys s obráběcími stroji se nijak zázračně nevymyká aktuální velmi nepříznivé situaci. Za loňský rok jsme zaznamenali propad tržeb o téměř čtyřicet procent, na němž se podepsala hlavně nejistota na trhu. Mnoho firem a živnostníků oddaluje rozhodnutí o nákupu nového stroje a omezení cestování nám zase komplikuje mezinárodní obchod a servis. I přes to všechno stále držíme výrobní kapacity pro rok 2021, byť nás to v minulém roce významně ekonomicky zatížilo. Jelikož však pro letošek očekáváme růst tržeb a výroby, věříme, že se nám tato investice do zaměstnanců vrátí. Virtuální realitou pro oblast obchodu a servisu se samozřejmě zabýváme, a to nejen s ohledem na aktuální situaci. Momentálně jsme ve fázi hledání vhodné platformy pro komunikaci a zjišťujeme časovou a finanční náročnost realizace. Dále se významně věnujeme digitalizaci tiskovin, vytváříme produktová videa a připravujeme nový web.

Ing. Pavel Kovář

 

Ing. Martin Machálka, technický ředitel TAJMAC-ZPS a. s.

Rád bych se ve své odpovědi zaměřil především na otázku umělé inteligence. Právě ta pro nás totiž momentálně představuje vskutku perspektivní oblast, které se velmi věnujeme. V současné době vidíme její praktické použití především v podpůrných funkcích obráběcího stroje. Praktické výsledky je možno zhlédnout na nově vyvinuté Výrobní buňce 4.0, kde umělá inteligence slouží k rozpoznávání tvarů polotovaru pro robota. Z dalších projektů, na nichž intenzivně pracujeme, zmíním aplikaci algoritmů umělé inteligence pro teplotní kompenzace obráběcího stroje nebo condition monitoring a prediktivní údržba klíčových komponent obráběcího stroje. Ve vazbě na iniciativu Průmysl 4.0, se umělá inteligence bude v nejbližší budoucnosti stále více prosazovat do návrhu strojů, analýz provozních dat stroje, strojového učení nebo kapacitního plánování výroby. Rychlost jejího nasazení a aplikace pak bude záležet především na úzké spolupráci vývojářů, IT odborníků, výzkumných organizací a vysokých škol. Úspěšný projekt s umělou inteligencí vyžaduje více než jen najmutí datového vědce. Podniky musí zavést správné nástroje, procesy a strategie řízení pro zajištění jejího úspěšného nasazení. Jednoduše řečeno, umělá inteligence je nová a velmi složitá technologie.

Ing. Martin Machálka

 

Další článek: Stabilnější a výkonnější vysokorychlostní vystružování s nástroji od Ceratizit