Výrobní buňka 4.0

TAJMAC-ZPS, a.s.
— vydáno 24. srpna 2017

Ve společnosti INTEMAC byla dne 8. 6. 2017 představena široké odborné veřejnosti tzv. Výrobní buňka 4.0, která vzbudila zaslouženou pozornost, neboť je to v ČR asi první reálná aplikace iniciativy, která se v Evropě označuje jako Průmysl 4.0. Koncept pochází z Německa, kde byl s názvem Industrie 4.0 oficiálně představen v roce 2013 na veletrhu v Hannoveru. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o koncept chytré výroby, tj. počítačové propojení výrobních strojů, produktu, osob a všech dalších systémů průmyslového podniku vytvářející inteligentní síť podél celého hodnotového řetězce.

Dle Prof. Maříka ji tvoří 6 základních principů:

  • schopnost systémů komunikovat
  • každý fyzický prvek má svůj virtuální obraz
  • decentralizace
  • práce v reálném čase
  • orientace na služby
  • modularita a rekonfigurace

Myšlenka realizace výrobní buňky 4.0 vznikla na INTEMACu, který přizval partnery z podniků zaměřených na strojírenství. Obráběcí stroj poskytl TAJMAC-ZPS, měřící stanici Renishaw, firma B + R automatizace vyvinula otevřenou integrační platformu, robota pro demonstraci integrované robotiky zapůjčila firma COMAU, upínací prvky společnost SMC a díky společnosti Sewio Networks se daly sledovat pohyby osob. Na zprovoznění se podíleli pracovníci všech partnerů, byl to komplexní úkol. Pracovníci všech partnerů na ní pracovali půl roku.

V současné době buňka umí:

Adaptivní (přesnou) výrobu

Buňka sama automaticky zpřesňuje výrobní proces na základě dat z kontrolního stanoviště tím, že zanáší aktuální korekční data do procesu obrábění.

Jednotnou komunikaci a ovládání

Všechny přístroje v buňce mají jednotné uživatelské rozhraní pro různé aplikace ve webovém prohlížeči, skrze který ji lze spravovat. Pracovník nemusí složitě přeprogramovávat stroje, ale jednoduše si požadované úkony nakliká v jednotném prohlížeči.

Konektivitu

Znamená horizontální a vertikální otevřenou komunikaci integrační platformy buňky. Využívá standardů OPC UA.

Sledování pohybu osob

Buňka využívá rádiovou technologii od firmy Sewio Networks, díky které má přehled o osobách pohybujících se na pracovišti a okolo něj.

Další funkce jsou připravené, budou nasazeny v další etapě:

Prediktivní diagnostika

Buňka je schopná sledovat technický stav zařízení na základě dat z vibrací a dalších technologických parametrů (teplota, elektrický proud, spotřeba), a tím včas odhalit blížící se poruchu. Vývoj predikce poruchy bude realizován v navazující etapě.

Procesní diagnostika a plánování

Buňka sleduje vibrace a další provozní data stroje během obrábění a podle toho vylepšuje technologický proces. Navíc je schopna efektivně plánovat výrobní kapacity díky sledování vytíženosti zařízení a kvality výrobního procesu.

Sledování spotřeby energie

Buňka také umí na základě sesbíraných dat z příkonů přístrojů energeticky vylepšit celý technologický proces.

Zvažuje se rovněž možnost připojovat další zařízení jako 3D tiskárny nebo dopravníkový systém či rozšířit komunikaci s podobnými buňkami a nadřazenými systémy o prvky business inteligence (chytrá podpora pro rozhodovací procesy).

Iniciativa Průmysl 4.0 bývá někdy nazývána jako 4. průmyslová revoluce. Od těch předcházejících se liší tím, že průmysl není hlavním iniciátorem, od kterého přebírají poznatky ostatní obory lidské činnosti, nýbrž nyní on sám aplikuje řadu inovací, které přinesl digitální svět, který jej obklopuje. Výrobní buňka 4.01 může být příkladem úspěšné aplikace.

Pro TAJMAC-ZPS je důležité, že se pohybuje v hlavním proudu, marketingově získává dobré postavení a to hlavní – buduje tým odborníků, kteří vědí jak na to a jsou nositeli know-how v této oblasti jako základního předpokladu pro konkurenceschopnost naší firmy i jejich produktů.
V neposlední řadě jsme si rovněž potvrdili, že umíme spolupracovat v rámci širokého mezinárodního týmu odborníků z různých firem. Dle mého soudu je to trend, který bude ve výzkumu a vývoji nových produktů převládat.
Divize CNC odvedla dobrou práci. Jejím reprezentantům, kteří se na projektu podíleli, patří uznání a dík za dobrou reprezentaci TAJMAC-ZPS.

Ing. Radomír Zbožínek
Technický ředitel

Další článek: Úspěšná výroba především, aneb jak na to jít z druhé strany