Zlínský průmyslový design 1918-1958

Ing. Jan Homola
— vydáno 20. června 2020

Rozvoj strojírenské výroby u firmy Baťa v meziválečném období se nesl v duchu systematického hledání estetických a zároveň ergonomických řešení, na jejichž působivosti nic neubrala ani uplynulá desetiletí.

Inzerce

Výstava „Rozum versus cit“, kterou počátkem roku realizovala Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, představila působivou historii baťovské Školy umění, na jejíž půdě vznikla během války jedna z ikon zlínského designu – návrh revolverového soustruhu MAS R50. Pod vedením sochaře Vincence Makovského, na něhož po válce navázal jeden z prvních absolventů školy Zdeněk Kovář, vznikala průkopnická díla kombinující umění a průmyslové objekty.

Ve spolupráci s konstruktéry, odborníky na výrobu a lékaři studujícími nemoci z povolání, byla vyvíjena ergonomická a funkční řešení, od anatomicky tvarovaných rukojetí manuálních nástrojů po návrhy celých strojů. Zlínští průkopníci „průmyslového výtvarnictví“ se přitom v průběhu let dokázali vyhnout kopírování cizích vzorů a dospěli k autentické koncepci, která našla praktické uplatnění v mnoha průmyslových výrobcích.

Dobová reklama podniku Moravské a slovenské strojírny (MAS) ze 30. let 20. století
Socha „Strojař“ od Zdeňka Kováře, který do Baťových závodů nastoupil ve čtrnácti jako švec a postupně se stal předním hybatelem rozvoje průmyslového designuDobový katalogový list horizontální frézky FH1 z výrobního programu MASCvikací kleště pro obuvníky prošly ve 40. letech výraznou inovací, do které autor designu promítl své zkušenosti z dob, kdy sám šil botyProfesor školy umění ve Zlíně Vincenc Makovský v roce 1940 pojal návrh soustruhu R50 jako umělecké díloSádrový model automobilu Tatra 603 od Zdeňka Kováře z roku 1954Soubor dobových exponátů a unikátních dokumentů na výstavě doplňovala možnost promítnout si některé objekty v rozšířené realitě

Další článek: Prototypy dýchacího přístroje od Panasonicu v boji proti koronaviru