Znáte jednotky SI? Definice některých z nich se před rokem změnila

Redakce STROJIRENSTVI.CZ vydáno dne 15. listopadu 2019

Sekunda, metr, kilogram, Ampér, Kelvin, mol, kandela – tuto sestavu si pravděpodobně pamatuje každý, kdo absolvoval středoškolskou fyziku. Víte ale, že i tyto jednotky se v čase mění?

O nové definici kilogramu (jednotky hmotnosti), Kelvinu (jednotky termodynamické teploty), Ampéru (jednotky elektrického proudu) a molu (jednotky látkového množství) rozhodl před rokem, 16. listopadu 2018, Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM). Například kilogram, základní jednotka hmotnosti, se nově odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty a nikoli od etalonu kilogramu.

Dlouhá měření totiž ukázala, že za více než sto let existence etalonu kilogramu (válce ze slitiny platiny a iridia), uloženého v trezoru v Sèvres u Paříže, kterému se přezdívalo „Velký K“ (Le Grand K), se jeho hmotnost snížila o přibližně 50 mikrogramů. To odpovídá asi jednomu zrnku písku. Kilogram byl dosud poslední jednotkou definovanou podle hmotného předmětu, například základní jednotka délky, metr, byla už před lety určena na základě rychlosti světla ve vakuu.

Nová definice základních jednotek soustavy SI (Mezinárodního systému jednotek) vstoupila v platnost letos 20. května, na Světový den metrologie.

Aktuální definice jednotek SI

Sekunda, značka „s“, je jednotka času. Je definována fixací číselné hodnoty cesiové frekvence ΔνCs, tedy frekvence přechodu mezi hladinami velmi jemného rozštěpení neporušeného základního stavu atomu cesia 133, aby byla rovna 9 192 631 770, je-li vyjádřena jednotkou Hz, rovnou s−1.

Metr, značka „m“, je jednotka délky. Je definována fixací číselné hodnoty rychlosti světla ve vakuu c, aby byla rovna 299 792 458, je-li vyjádřena jednotkou m s−1, kde sekunda je definována pomocí cesiové frekvence ΔνCs.

Kilogram, značka „kg“, je jednotka hmotnosti. Je definována fixací číselné hodnoty Planckovy konstanty h, aby byla rovna 6,62607015×10−34, je-li vyjádřena jednotkou J s, rovnou kg m2 s−1, kde metr a sekunda jsou definovány pomocí c a ΔνCs.

Ampér, značka „A“, je jednotka elektrického proudu. Je definována fixací číselné hodnoty elementárního náboje, aby byla rovna 1,602176634×10−19, je-li vyjádřena jednotkou C, rovnou A s, kde sekunda je definována pomocí ΔνCs.

Kelvin, značka „K“, je jednotka termodynamické teploty. Je definována fixací číselné hodnoty Boltzmannovy konstanty, aby byla rovna 1,380649×10−23, je-li vyjádřena jednotkou J K−1, rovnou kg  m2 s−2 K−1, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány pomocí h, c a ΔνCs.

Mol, značka „mol“, je jednotka látkového množství. Je definována fixací číselné hodnoty Avogadrovy konstanty, aby byla rovna 6,02214076×1023, je-li vyjádřena jednotkou mol−1.

Kandela, značka „cd“, je jednotka svítivosti. Je definována fixací číselné hodnoty světelné účinnosti monochromatického záření o frekvenci 540×1012 Hz, Kcd, aby byla rovna 683, je-li vyjádřena jednotkou lm W−1, rovnou cd sr W−1, nebo cd sr kg−1 m−2 s3, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány pomocí h, c a ΔνCs.

Zdroje: Wikipedia, ČTK

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.