3D technologie pomáhají s inovacemi ve firmě Fosfa

Fosfa a.s.
— vydáno 6. ledna 2021

3D tisk ve vývoji náhradních dílů nebo 3D skenování celých závodů jsou nástroje, s jejichž pomocí technologická společnost Fosfa zachovává a rozvíjí technické know-how svých specializovaných pracovníků.

Fosfa postupně zachycuje laserovým skenováním do tzv. mračen bodů svoje budovy, výrobní technologie a jednotlivá zařízení, včetně detailních skenů vnitřních částí strojů. Aktuálně má takto zpracovány své závody v České republice a v Německu, přičemž získaná data slouží pro další aktivní využívání. 

Samotná mračna bodů jsou intenzivně 

používána pro návrhy změn technologických procesů. Tým konstrukce s výrobními týmy vkládá modely jednotlivých zařízení, technologických celků a rozvodů do mračen bodů výrobních linek. Ověřují se tak nejen dispoziční možnosti a omezení, ale i návaznosti na související technologické procesy. Po odsouhlasení finálního řešení jsou pro všechny dotčené části vytvořeny 3D modely a následně z nich výrobní dokumentace. Ta je použita jako podklad pro strojní mechaniky a zámečníky, případně pro externí spolupracující firmy. 

Během hlubšího seznamování s 3D technologiemi – a hlavně s 3D tiskem – se ve Fosfě přirozeně dostali až do fáze vývoje náhradních dílů a strojů. U členů týmu konstrukce je kladen velký důraz na tzv. gemba přístup a úzkou spolupráci s výrobními týmy, tedy uživateli. Tím dochází k předání provozních zkušeností a jejich zapracování do konstrukčních návrhů dílů vyráběných 3D tiskem. Konstruktér dokáže díky těmto zkušenostem navrhnout nové materiálové provedení nebo kombinaci 3D tisku s klasickou výrobou některých částí při soustružení, lisování a broušení. 

V průmyslu je kombinace a dostupnost klasických technologií a 3D tisku velkou výhodou v zajištění budoucího fungování samotné výroby. Návrh nových technologií, strojů nebo náhradních dílů nebude bez uvedených technologií v budoucnu možná. Stejně jako použití nových inovativních materiálů nebo změny konstrukčních řešení vedoucích ke zlepšení užitných vlastností strojů. 

Firemní know-how je systematicky ukládáno a rozvíjeno ve formě 3D dat.

 

Investice do technologií i do lidí 

Výrobní závody nyní nejsou soběstačné v otázkách technologických a strojních úprav. S dalším postupným zhoršováním kvality a dostupnosti externích služeb v těchto odvětvích se bude situace ještě zhoršovat. Zajištěním soběstačnosti Fosfa zvyšuje flexibilitu v údržbě a provozu svých výrob. Snižuje náklady na údržbu a investice, a co je nejdůležitější, drží si potřebné znalosti a schopnosti, kterých je už nyní nedostatek, a tím si pojišťuje vlastní budoucnost. 

Fosfa proto aktivně hledá do týmu konstrukce další specialisty na práci se zmíněnými 3D technologiemi a v této oblasti neustále rozšiřuje své možnosti s ohledem na praktické využití a rozšíření vlastních kompetencí. Pořizovací náklady na novou techniku 3D tisku se podniku již mnohonásobně vrátily díky nasazení vlastních dílů ve výrobě. Díky konstrukčním změnám náhradních dílů dochází ke zlepšování jejich vlastností a životnosti. Kompozitní technologie umožňují nahradit duralové nebo hliníkové díly bez sebemenších problémů. Ruku v ruce s novými technologiemi firma obnovuje i strojní vybavení centrálních dílen. Tým zkušených specialistů se snaží doplnit o nové spolupracovníky, aby si zajistili budoucí soběstačnost v technických oborech pro všechny závody. Noví zaměstnanci zde mají od koho načerpat znalosti a díky důrazu na praktické využití je jim umožněno ihned své „výrobky“ nasadit do provozu a rychle vidět výsledky vlastní práce. 

Další článek: Největší portálové obráběcí centrum v Evropě pochází z české rodinné firmy