Analýza českého průmyslu je varováním pro zaostalé firmy

obr-02-ncp

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 14. března 2024

Pracovníci Národního centra Průmyslu 4.0, kteří analýzu vypracovali, se zaměřili na jediný aspekt, a totiž digitalizaci. Jak jsou firmy daleko s digitalizací, taková je jejich kvalita. Buď digitalizují, jsou konkurenceschopní a drží se vpředu, nebo digitální transformaci zanedbávají a zanedlouho o nich už nikdo neuslyší.

Tento úhel pohledu se může zdát zjednodušující (a také je), ale jak potvrzuje celý 95stránkový dokument, pro digitální věk je právě digitalizace tou správnou metrikou. Analýzu českého průmyslu 2024 si můžete stáhnout na stránce www.ncp40.cz a hned v jejím úvodu se dočtete, že data o úrovni digitální zralosti čerpá od 328 českých firem z celé České republiky. Tyto firmy byly posouzeny nezávislou metodikou digitální zralosti NCP 4.0, tzv. DigiAuditem.

„Série několika globálních krizí proměnila obchodně výrobní vztahy. Dnes víc než kdy jindy musí firmy rychle reagovat na změny, adaptovat se na nové trendy. V praxi se jasně ukazuje, že tohoto jsou schopné zejména firmy s vyšší úrovní digitalizace svých procesů,“ říká Alena Burešová, senior manažerka pro Průmysl z NCP 4.0.

Nejčastější chyba digitalizace

Michal Matějka z advokátní kanceláře PRK Partners vysvětluje, proč mnoha firmám digitalizace nepřináší očekávané výsledky: „Při digitalizaci se často chybuje v tom, že se firma snaží digitalizovat stávající procesy bez toho, aby se zamýšlela nad jejich možným zjednodušením a zefektivněním. To často vede k příliš komplexním digitalizačním projektům s vysokými náklady a nepřesvědčivými výsledky. Správně provedená digitalizace naopak téměř vždy zároveň vede ke zjednodušení firemních procesů, a to jak uvnitř firmy, tak ve vztahu k zákazníkům.“

Lubomír Kristek z NCP 4.0, se s kolegy pokusil najít obecně platné postupy: „O potřebě digitalizovat data a procesy, a tím udělat první krok k firmě, ve které jsou potřebné informace vždy dostupné lusknutím prstů, a kde existuje jeden zdroj a jedna verze pravdy, již nikdo nediskutuje. Vymyslet způsob, jakým digitalizaci provést tak, aby byla dosažitelná, probíhala systematicky, ve správném pořadí, se správnými lidmi a vedla k požadovaným výsledkům, to je největší oříšek. A proto jsme vyvinuli DigiAudit.“

Co je DigiAudit?

DigiAudit je metodika, která pomůže zodpovědět klíčové otázky při tvorbě plánu digitální transformace. „Čeho chci digitalizací dosáhnout? V jakém stavu je můj podnik, data a systémy dnes? Jaké kroky, a v jakém pořadí musím provést, aby mi digitalizace přinesla největší užitek? Pokud chce firma maximalizovat šance na úspěšné digitalizační projekty, musí projít analýzou stavu a příležitostí (jako DigiAudit), sestavit plán transformace a pustit se do práce s důvěryhodnými partnery. Národní Centrum Průmyslu 4.0 pomáhá firmám se všemi zmíněnými činnostmi,“ vysvětluje autor metodiky DigiAuditu Lubomír Kristek.

Co chtějí firmy řešit

Převážnou část vydaného dokumentu tvoří shrnutí výsledků DigiAuditu ve firmách. Podívejme se pro příklad na jeden z mnoha grafů a jeho rozbor. Týká se jednotlivých témat digitalizace a jejich důležitosti v různě velkých firmách: U malých firem je největším důvodem pro digitalizaci snaha zvýšit efektivitu svých zaměstnanců a velmi se zajímají o technickou vyspělost a nové obchodní modely. Střední firmy balancují mezi efektivitou lidí, vybavení a kvalitou a dohledatelností. Větší firmy se zaměřují na efektivitu vybavení a kvalitu. Velké výrobní podniky kladou ještě větší důraz na kvalitu a dohledatelnost, a také na bezpečnost a zabezpečení.

foto: NCP

Blíží se ESG Reporting

Analýza českého průmyslu v jedné ze závěrečných kapitol přináší téma ESG (Environmental, Social and Governance). Jde o hodnocení environmentálních, sociálních a správních aspektů podnikání, jejichž reportování bude pro řadu firem povinné. Environmentální aspekty zahrnují například snahy o snížení emisí, efektivní využívání energie nebo ochranu přírodních zdrojů. Sociální aspekty mohou zahrnovat péči o zaměstnance, podporu komunit, diverzitu a inkluzi v pracovní síle. Správní aspekty se týkají transparentnosti, etického řízení a řízení rizik. ESG reporting je proces, který umožňuje firmám informovat své okolí o aktivitách a výsledcích v těchto oblastech.

Jak souvisí ESG s digitalizací? Pro české firmy zatím není udržitelnost motivací pro zvýšení digitální úrovně v této oblasti, a to ani pro řadu společností, pro které se ESG reporting velmi brzy stane zákonnou povinností. „Povinný ESG reporting vyžaduje auditovatelnost a trasovatelnost dat, na základě kterých je report vytvářen. Tudíž povinný reporting může být jedním z impulsů pro digitalizaci zejména v oblasti sběru a vyhodnocování dat, a to nejen v konkrétní firmě, ale napříč celým dodavatelským řetězcem,” vysvětluje spojitost Jiří Pavlík ze společnosti Deloitte.

Proč si analýzu přečíst

Analýza českého průmyslu 2024 může sloužit několika účelům. Primárně je zdrojem kvalitních dat z českých průmyslových firem. Dále nabízí zajímavou zpětnou vazbu majitelů a ředitelů firem – osobní zkušenosti s digitalizací a jejími přínosy, ale také úskalími. A do třetice se analýza průmyslu může stát průvodcem digitálního auditu vaší vlastní firmy. Seznámí vás se základními termíny, procesem digitalizace a postupem pro nastavení strategie.

Další článek: Strategické partnerství Murrelektronik a murrplastik pomůže vaší automatizaci