AQUAdem zákazníkům nabízí komplexní služby a jistotu ekologické výroby při obrábění

Komerční prezentace Komerční prezentace
— vydáno 20. dubna 2020

Obrábění a ekologie je dnes velmi diskutovaným tématem. Je například možné využívat k dělení materiálů vodní paprsek s přídavkem abraziva a to následně recyklovat namísto skládkování za poplatek?

Inzerce

Odpověď zní ANO. Takovou zkušenost má brněnská fima AQUAdem s.r.o., která působí v odvětví obrábění. Zabývá se CNC zpracováním materiálů, 3D měřením, řezáním vodním paprskem, řezáním laserem a dalšími souvisejícími strojními operacemi. Největšími partnery jsou firmy z oblasti automobilového, drážního a leteckého průmyslu.

Komplexita poskytovaných služeb je prioritou AQUAdemu

Firma si zakládá na komplexitě poskytovaných služeb. Zákazníci pouze dodají potřebná data e-mailem a zašlou objednávku. AQUAdem pak zajistí potřebný materiál, zpracuje zakázku, zkontroluje a dopraví hotové výrobky přímo k zákazníkovi. Ke každému výrobku je firma navíc schopna dodat měřící protokol z 3D měření – nejmodernější technologie svého druhu, pomocí které zákazník dostane jistotu, že dodaný výrobek odpovídá přesně jeho zadání.

Jak snížit výrobní náklady?

Aby mohl AQUAdem poskytovat komplexní služby za co nejnižší ceny, neustále se zabývá problematikou snižování výrobních nákladů a nedávno se zaměřil na nakládání s použitým abrazivem, které je nutné jinak skládkovat za poplatek. Tímto problémem se zabývá mnoho firem působících v odvětví obrábění, protože skládkování si vynucuje zbytečnou manipulaci s materiály a náklady navíc. Řešením uvedeného problému je technologie pro recyklaci použitého abraziva.

Díky recyklaci abraziva lze znovu použít až 60 % recyklované vsázky

Producenti uvádějí efektivitu recyklačního procesu až 60 %, přičemž je tato efektivita determinována daným výrobcem a také charakteristickými vlastnostmi recyklované vsázky (tj. odpadních řezných kalů). Celý proces recyklování abraziva je automatizován, aby obsluha řezacího pracoviště vykonávala kontrolní činnost nad systémem odkalování, separace a sušení, prováděla údržbu a výměnu spotřebních náhradních dílů.

Důležitým faktorem je, že recyklované abrazivo při řezání vykazuje standardní řezné vlastnosti a není třeba měnit řezné parametry jako je rychlost řezu nebo množství abraziva přiváděného do řezacích hlav. V praxi to znamená, že do zásobníku abraziva pro řezací stroj je dopravováno recyklované abrazivo a zároveň se může doplňovat i nové zatím nezrecyklované abrazivo. Prioritou je používat v maximální míře recyklované abrazivo a dosypávat jen v případě větší spotřeby. Výrazně se tím sníží interní manipulace s abrazivním materiálem ve velkoobjemových vacích a likvidace odpadu.

Na pořízení recyklační linky lze využít dotace

Na poměrně vysoké investiční náklady na recyklační linku, které se mohou pohybovat v rozmezí od cca 10 do 16 mil. Kč, lze využít dotaci. Každoročně již od roku 2016 jsou dotace poskytovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), v programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny, a to malým, středním i velkým podnikům.

Této dotace využil v rámci Výzvy III. i AQUAdem. Projekt s názvem Pořízení technologie pro recyklaci použitého abraziva ve společnosti AQUAdem s.r.o. byl realizován v době od 16. 11. 2017 do 25. 3. 2019, kdy byl zahájen ostrý provoz recyklační linky. Celkové způsobilé výdaje činily 13 990 tis. Kč a podpora ve výši 35% způsobilých výdajů byla 4 896,5 tis. Kč.

Recyklační linka není náklad, ale investice pro dosažení úspor

Firma AQUAdem od roku 2019 zrecyklovala díky pořízené technologii více než 50 tun použitého abrazivního materiálu, což jí přineslo úsporu ve výši téměř 400 tis. Kč. Také se podařilo snížit časovou náročnost při manipulaci s materiálovými toky (odstraňování, přeprava druhotných surovin) a zvýšení šetrnosti chování společnosti vzhledem k životnímu prostředí (dramatické snížení skládkovaných odpadů). Recyklace abraziva tak myslí hlavně na životní prostředí a vzhledem k šetrnosti projektu dochází k dramatickému snížení skládkových odpadů.

Další článek: Dassault Systèmes pomáhá svým partnerům a klientům pokračovat nerušeně v práci