Dassault Systèmes pomáhá svým partnerům a klientům pokračovat nerušeně v práci

Dassault Systemes CZ s.r.o.
— vydáno 20. dubna 2020

Nabízíme shrnutí iniciativ, kterými společnost Dassault Systèmes usnadňuje práci. Firmou zveřejněný plán podpory cílí především na partnery, jejichž práce je ovlivněna problémy souvisejícími s COVID-19. Situace je také pozvánkou k širší spolupráci na platformě 3DEXPERIENCE.

Inzerce

„Kroky, které jsme podnikli v návaznosti na pandemii COVID‐19, mají v první řadě zajistit bezpečí našich zaměstnanců, partnerů a klientů. Zároveň jim prostřednictvím inovativních řešení chceme pomoci k tomu, aby mohli pracovat odkudkoliv a naplno využívat potenciál spolupráce na platformě 3DEXPERIENCE,“ řekl Bernard Charlès, vicepředseda a CEO Dassault Systèmes. „Spustili jsme řadu nových postupů urychlujících inovace ve výzkumu a vývoji, výrobním inženýrství a logistice. Umožnění spolupráce z domova hraje významnou roli pro morálku naší rozsáhlé 3D uživatelské základny, protože lidé mohou pokračovat ve svých projektech.“

Přehled iniciativ

  • Cloudová platforma 3DEXPERIENCE je zaměstnancům i zákazníkům plně k dispozici a poskytuje bezpečný vzdálený přístup k jejich projektům a programovým datům.
  • Krátkodobý vývoj platforem společnosti Medidata, které urychlují klinické testování v oblasti biofarmacie pomocí nových léčebných metod a pravidel, a zároveň dochází k zefektivnění logistických platforem.
  • Týmy zákaznické podpory pomáhají našim zákazníkům s instalací, tak aby mohli pracovat z domova.
  • Flexibilní podmínky online spolupráce pro existující klienty umožňují pracovat na dálku.
  • 3DEXPERIENCE Education umožňuje online vzdělávání pro rozšíření kvalifikace pracovníků během období nižší pracovní vytíženosti.
  • Kontinuita služeb pro vzdělávací instituce a online studijní plány.
  • Celosvětová komunita 3DEXPERIENCE Lab pomáhá nejrůznějším startupům s vývojem inovací, které přispívají k řešení pandemie COVID-19.

Cloudová platforma 3DEXPERIENCE je zaměstnancům i zákazníkům plně k dispozici a poskytuje bezpečný vzdálený přístup k jejich projektům a programovým datům

Kvůli karanténě a uzavírání pracovišť je teď mnoho zákazníků nuceno pracovat na dálku. Cloudová platforma 3DEXPERIENCE je jim plně k dispozici a díky pokročilým možnostem jim umožňuje organizovat, plánovat, sledovat a pracovat na vývoji projektů na dálku.

Z bezpečí svých domovů tak mohou zákazníci pokračovat v práci na svých datech a udržovat v chodu své podnikání i operační a digitální kontinuitu. Díky virtuálnímu cloudovému prostředí totiž mohou rozšiřovat i své komunity, projektový management nebo podnikání.

Průmyslová řešení zaměřená na zdravotnictví a vědy o živé přírodě jsou vyvíjena tak, aby pomohla překonat krátkodobé výzvy klinického testování v oblasti biofarmacie, a také zefektivnit logistické platformy

Průmyslově ověřená řešení Dassault Systèmes postavená na renomovaných platformách Medidata umožňují biofarmaceutickým firmám, akademickým výzkumníkům a startupům analyzovat a sdílet data, čímž podporují vědeckou spolupráci a rychlejší získávání výsledků klinických testů. Umožní jim také optimalizovat výrobní procesy, aby udrželi krok s poptávkou.

Společnost také pracuje na dodání nových nástrojů pro biofarmaceutické organizace, které jim pomohou urychlit jejich práci. Fluidní simulace aplikace SIMULIA XFlow již umožnily projektantům nově postavené nemocnice Leishenshan v čínském Wu-chanu naplánovat a simulovat tok vzduchu v její vzduchotechnice.

Týmy zákaznické podpory pomáhají zákazníkům s instalací, tak aby mohli pracovat z domova

Dassault Systèmes poskytl svým zákazníkům cloudové 3D úložiště, aby jejich zaměstnancům, kteří pracují z domova, zajistil bezpečný přístup k datům – připojení starších dat a uživatelů k platformě 3DEXPERIENCE – včetně CATIA V5, SOLIDWORKS a multi‐CAD.

Flexibilní podmínky online spolupráce pro existující klienty umožňují pracovat na dálku. Klienti současně mohou využít i nové formy online vzdělávání

Společnost Dassault Systèmes využívá své osvědčené postupy, aby pomohla prodejcům svých produktů pokračovat v jejich projektech a službách. Týmy technické podpory jsou v plném provozu a vybavené k práci na dálku tak, aby pomohly partnerům nerušeně pokračovat v jejich aktivitách. Jednou z dalších iniciativ je možnost flexibilního užívání licencí pro přesun pracovních týmů a pomoc s přechodem do cloudu.

Společnost také spouští rozšířenou sadu elektronických kurzů a online certifikačních programů, aby si partneři mohli rozšířit své dovednosti, zatímco pracují na dálku.

3DEXPERIENCE Education umožňuje kolaborativní online vzdělávání pro rozšíření kvalifikace pracovníků během období nižší pracovní vytíženosti

Vzdělávací materiály jsou nyní systematicky začleňovány do cloudové nabídky Dassault Systèmes tak, aby zaměstnanci na straně zákazníků mohli být rychle zaučeni k práci na nových projektech z domácího prostředí. Zároveň mohou získat nové dovednosti a zvýšit tak potenciál společnosti, až se po krizi vrátí k běžnému provozu.

Společnost Dassault Systèmes poskytuje přístup k celému katalogu vzdělávacích kurzů v oblastech spolupráce, designu, inženýrství, simulací a výrobních metod, aby si lidé mohli prohloubit nové dovednosti.

Kontinuita služeb pro vzdělávací instituce a online studijní plány

Zákazníci platformy 3DEXPERIENCE mohou pokračovat ve spolupráci na svých projektech se studenty.

Ti, kteří platformu 3DEXPERIENCE ještě nepoužívají, mohou svůj přechod urychlit pomocí pilotních projektů jako jsou vládní iniciativy zavádějící platformu v celostátním měřítku nebo podpory výuky online.

Společnost pracuje se svými partnery v oblasti odborného vzdělávání na přípravě vzdělávacích programů pro profesionály, s cílem zvýšit jejich zaměstnatelnost. Ti se následně mohou stát hybnou silou transformace po nastalé krizi.

Celosvětová komunita 3DEXPERIENCE Lab napomáhá nejrůznějším startupům s vývojem inovací, které přispívají k řešení pandemie COVID-19

V rekordním čase byla ustanovena specializovaná komise, která vybírá specifické startupy do akceleračního programu, který poskytne kolaborativní inženýrské platformy, tržní služby a mentoring pro vývoj nových řešení. Simulace a vyhodnocení jejich efektivity se zdravotnickými odborníky umožní rychlé spuštění produkce, která doplní nedostatky místních nemocnic.

Open Innovation cílí na vyřešení problémů, jakými jsou například 3D tisk náhradních součástek, nebo urychlení vývoje a výroby ventilátorů/respirátorů, prostřednictvím dobrovolného zapojení komunity dobrovolníků, inženýrů, designerů, výrobců, vědců, tvůrců a dělníků.

Otevřená komunita „COVID-19“ opírající se o platformu 3DEXPERIENCE sdružuje členy 3DEXPERIENCE Lab z USA, Velké Británie, Indie, Francie a Nizozemí, aby mohli spolupracovat se startupy.

Další článek: Všestranný CAM systém na frézování v trvalé licenci