Autonomní transportní plošiny KUKA mají nosnost až 68 tun

Firemní aktuality vydáno dne 20. března 2020
Foto: KUKA CEE GmbH

Výsledkem modernizace logistiky ve společnosti Austria Metall AG (AMAG) jsou zcela automatizované skladové a distribuční systémy. Dopravu těžkých hliníkových desek zajišťují dvě autonomní transportní platformy s možností velmi přesného pohybu všemi směry.

Společnost AMAG je největším primárním výrobcem hliníku v Rakousku a hlavním dodavatelem tohoto kovu, stejně jako odlévaných a válcovaných výrobků z něj. V sídle podniku, ve městě Ranshofen, se vyrábějí hliníkové pásy, plechy a desky. K jejich odběratelům patří zejména zákazníci z leteckého, automobilového a obalového průmyslu. Z důvodu zvýšení specializace byl v červenci 2014 výrobní areál rozšířen o novou válcovnu. Ve stávající byla maximální šířka výrobků omezena rozměrem 1 650 milimetrů. Nový závod je může produkovat až do šířky 2 300 milimetrů. Současně s rozšiřováním výroby se měla ve vyšší míře uplatnit také digitalizace. Jedním z bodů digitalizační strategie byla přestavba interní logistiky na úroveň průmyslu 4.0.

Mezi klíčové vlastnosti transportní platformy KUKA typu omniMove, patří všesměrová manévrovací schopnost a vysoká přesnost polohování. Dvě vysokozátěžové plošiny, 8,7 metrů dlouhé platformy převzaly v AMAGu vnitropodnikový transport hliníkových desek. Rozhodujícím argumentem pro tuto volbu byla jejich nosnost až 68 tun v kombinaci s vysokým stupněm přesnosti a flexibility. 

Svobodný pohyb do všech směrů 

Platformu KUKA omniMove lze řídit manuálně dálkovým ovládáním, ale může se pohybovat též autonomně. Navigaci při pohybu po výrobní hale umožňuje systém KUKA.NavigationSolution, který se kromě toho ještě stará o bezpečnost pracovníků. Pro ten účel shromažďuje data z bezpečnostních laserových skenerů a radarových senzorů a sestavuje z nich mapu okolí. To dovoluje transportní plošině reagovat v reálném čase na překážky a operativně měnit svou trasu. Potřebnou volnost pohybu zajišťují všesměrová kola využívající technologii Mecanum, která umožňují pojezd v jakémkoliv směru a rovněž otáčení na místě. Přitom pracuje platforma omniMove s přesností ± 0,5 milimetru, a to i při plném zatížení. 

Autonomní zásobování zušlechťovacích zařízení 

Platformy zajišťují přemístění válcovaných hliníkových profilů k příslušným zušlechťovacím stanicím ve středisku pro výrobu desek a jejich zpětný odsun. Zušlechťování je závěrečný proces při výrobě hliníkových desek, při kterém získávají určité vlastnosti, provádí se jejich kontrola a řezání. Podle požadovaného způsobu zpracování jsou k dispozici různá zařízení. Při prvním kroku zadá obsluha platformě omniMove pracovní úkol, přičemž komunikace probíhá prostřednictvím interní sítě W-Lan. Poté přijede plošina autonomně ke stojanu pro vstup zboží, na němž jsou narovnané až 12 m dlouhé a 8,5 tuny těžké hliníkové desky. Na spodní straně stojanu je umístěn QR kód. Platforma omniMove, vybavená kamerou, identifikuje prostřednictvím tohoto kódu desky, které jsou pro ni určené. Najede pod stojan s více než milimetrovou přesností, vysune zdvihací body a náklad XXL desek bezobslužně dopraví halou k předem určenému technologickému zařízení. Jakmile je proces ukončen, platforma hliníkové desky vyzvedne a dopraví je k dalšímu zpracování. 

Automatizace splnila očekávání

V porovnání s řešením využívajícím jeřáb nebo vysokozdvižný vozík je práce s pohyblivou plošinou flexibilní, rychlá a bezpečná. Použití transportních rámů výrazně snížilo požadavky na paketování (balení). Dvě všesměrová transportní zařízení s vysokou nosností stačí zásobovat ve třísměnném provozu zušlechťovací zařízení po celých 24 hodin. 

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.