Blíž ke Slunci díky komponentům ze Startechu

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 6. srpna 2020

Výroba velmi náročných a složitých dílů pro vědecké přístroje, letecký průmysl i vesmírný program, jsou doménou tradiční české strojírenské společnosti Startech.

Inzerce

Modré písmeno „S“ dominuje fasádě nového sídla společnosti Startech, jež se nachází v Rosicích nedaleko Brna. Společně s provozem v Říčanech u Brna činí rozloha výrobních a montážních prostor úctyhodných 6 300 m2. Úctyhodné jsou však především špičkové produkty, které odtud putují do celého světa, a které jsou určeny pro nejnáročnější průmyslové obory. Společně se spolumajiteli Milošem a Janem Šildbergerovými jsme zavzpomínali na začátky jejich podnikání a hovořili i o prestižních, nejsložitějších či kuriózních zakázkách.

Rodinná tradice pokračuje

Novodobá historie společnosti Startech se začala psát v roce 1990, kdy byla rodině v rámci restitucí navrácena, bohužel řádně zdevastovaná, zámečnická dílna. Na její obnově začala pracovat celá rodina a výrobu zpočátku tvořil různorodý program pro zemědělskou techniku. Na začátky podnikání dále vzpomíná Jan Šildberger: „V roce 1947 koupil můj děda vyhořelou stodolu, přestavěl ji na malou zámečnickou dílnu a rozjel drobné podnikání. Vše fungovalo do doby, než mu byl majetek zabaven komunisty. Restituci v devadesátých letech děda vnímal jako obrovskou satisfakci a byť mu tehdy bylo již sedmdesát let, vrhnul se spolu s mým tátou do obnovy dílny. Zanedlouho rozjeli novou firmu s názvem Strojírna Šildberger. Když přihlédnu k tehdejším bídným možnostem, muselo to být velmi náročné a je až neskutečné, kde jsme díky nim dnes. Věřím, že dědeček by byl hrdý.“ Zlom ve výrobním programu přišel díky spolupráci s jinou českou firmou, pro kterou Šildbergerovi začali vyrábět komponenty do servomotorů. Nárůst zakázek byl natolik ohromný, že tyto komponenty brzy tvořily jediný podíl výroby. Vzájemná spolupráce v roce 1996 vyústila až ke společnému založení nové firmy – Startech. Díky velkým investicím do technologického vybavení se zástupci společnosti začali brzy poohlížet po dalších výrobních možnostech. „Oslovili jsme zákazníky, kteří měli zájem o obecné obrábění podle vlastních výkresů. Hovoříme například o výrobcích elektronových mikroskopů a vědeckých přístrojů, oblasti energetiky a automatizace. Do hledáčku nám padl i letecký průmysl a byť jsme úplně nevěděli do čeho jdeme, pustili jsme se do toho s vervou. Nyní už víme, jak náročný obor to je a co obnáší. Je nutné splňovat řadu přísných certifikací a norem, dodávat rozsáhlou dokumentaci ke každému komponentu a zpracovávat těžce obrobitelné a drahé materiály,“ upřesňuje Jan Šildberger a jeho táta dále dodává: „Chtěli jsme se především vyhnout oborům závislým na kupní síle národa. Letadla jsou stabilnějším artiklem než auta. Mají delší životnost a nemůže si je koupit každý.“

Servisní zásahy v kosmu

Startech se zabývá přesným obráběním všech běžných i speciálních materiálů pomocí progresivních CNC technologií, přičemž pro výrobu zde využívají nejmodernější vybavení v oboru. Firma se specializuje zejména na střední, malosériovou i kusovou výrobu složitých a velmi přesných dílců. Provádí montáže sestav v čistém prostředí, vyvažování rotačních dílců, dělení materiálu a drobné zámečnické práce. „Malosériová a velmi přesná výroba složitých dílců má svá specifika. Když odlaďujete stroj pro výrobu jednoho velmi složitého kusu, je to daleko větší problém, než když odlaďujete stroj pro milionové série,“ doplňuje Jan Šildberger. Zákazníky tvoří převážně firmy z České republiky, Evropské unie či USA. Majoritní podíl výroby je tvořen komponenty pro přístrojovou techniku, servomotory či letecký a kosmický průmysl. Další výrobky pak putují do strojního a petrochemického průmyslu a do oblasti automatizace a robotiky. V současnosti výrazně narůstá spolupráce s výrobci vědeckých přístrojů, jakými jsou elektronové mikroskopy, nanoúrovňové spektrometry, laserové interferometry, či optotronika. „Víme, že tyto produkty jsou používány v NASA na výzkum vzorků. Osobně mě tato oblast velmi zajímá a jsem velice rád, že se prostřednictvím našich výrobků můžeme podílet na odhalování tajemného prostředí vesmíru. Vyrobili jsme komponenty do přístroje, s nímž v NASA zkoumají slavný meteorit ALH 84001, který pochází z Marsu. Podle některých vědeckých teorií obsahuje fosilie bakterií, což by mohlo přinést přesvědčivý důkaz o dávném životě na rudé planetě. Jen doufám, že se nic nepokazí, neboť servisní zásahy v kosmu by se nám asi velmi prodražily,“ říká s úsměvem Jan Šildberger.

Úspěch díky moderním CNC technologiím

Společnost Startech využívá ucelený paket moderních technologií, a to od prvotřídních CNC strojů, CAD/CAM systémů, pokročilých informačních systémů až po měření, nástrojový a skladový management či ultrazvukové čištění dílců. Převážná část strojů ve výrobě je zastoupena japonskými stroji Mazak, které se dlouhodobě osvědčují při nejnáročnějších obráběcích operacích. Zástupci společnosti pravidelně investují do výroby a frekvence nákupu nových strojů se pohybuje v počtu tří až čtyř kusů ročně. Posledním přírůstkem je 5osé CNC frézovací centrum Mazak VTC 800/30 SR. Stroj má rozměry stolu 3 500 × 800 mm, je vybaven vřetenem s 18 000 ot./min a zásobníkem nástrojů s pozicemi pro 48 nástrojů. „S touto značkou jsme velice spokojeni a v tomto okamžiku nám vyhovuje i komplexní nabídka tohoto výrobce. Stroje jedné značky jsou výhodné i díky kompatibilitě programů a lidí, kteří je umí ovládat a skvěle funguje i jednotný servis. Přesto výhledově uvažujeme i o jiných výrobcích,“ říká Jan Šildberger. Součástí nové výrobní haly je i špičková měřicí laboratoř, v níž najdeme 3D měřidla značky Wenzel, profiloměry a drsnoměry od společnosti Mahr či špičkový mikroskop značky Zeiss. Na začátku letošního roku byly zprovozněny čisté montážní prostory s kontrolovaným prostředím dle normy ISO 14644-1 (třída 8 – max. 100 tisíc prachových částic na kubickou stopu), kde se provádí kompletace komor elektronových mikroskopů. Zástupci společnosti kladou velký důrazi na zkušené a odborně kvalifikované pracovníky, kterým umožňují neustálé vzdělávání v oboru. Za nezbytnou součást úspěšného výrobního procesu považují i spolupráci s dodavateli, od kterých vyžadují maximální přístup. „Velký prostor ve výrobě dáváme našim technologům. Jako majitelé víme, že jsme nepohltili veškerou moudrost světa a využíváme zkušeností těch, kteří jsou na dané technologie specializovaní. Na nás je udělat manažerské rozhodnutí v souladu s našimi ekonomickými možnostmi. Jsme dost konzervativní firma, což například znamená, že nemáme žádné externí úvěry a leasingy. Nechceme se v noci budit kvůli úvěrům a nepotřebujeme se za každou cenu zadlužit. Na vše, co pořizujeme, si musíme nejprve vydělat,“ upřesňuje Jan Šildberger.

Automatizovat malosériovou výrobu není snadné

Současné výrobní trendy se dotýkají i společnosti Startech, byť zde řeší především kusovou a malosériovou výrobu. Během naší návštěvy byla rozpracovaná nová robotizovaná buňka, jejímž úkolem bude maximalizace produktivity výroby. „Vymýšleli jsme, jak zmodernizovat a zrobotizovat malosériovou a kusovou výrobu, což je poměrně nelehký úkol. Nejprve jsme vyvinuli menší systém šesti paletovacích upínačů, na nichž v současnosti dokážeme upínat kusy s přesností na pět mikronů. Na každém místě je paleta s jiným obrobkem, třeba i pro jiného zákazníka a z různých materiálů. Při založení do stroje je robotem načten i kód z palety a zvolen správný program. Stroj obrobí díl, založí jej zpět do paletovacího výměníku a pokračuje dál. Limitem tohoto řešení je však nízký počet palet. V momentě, kdy celý proces dojede, musí někdo přijít a palety vyměnit. Nyní tedy budujeme malou robotizovanou buňku, kterou tvoří dva stroje značky Mazak a švýcarský robot Erowa umístěný na pojezdech. Pro každý stroj bude připravených čtyřicet až padesát palet. Propojujeme tři různé systémy: japonský, švýcarský a český systém našich vlastních upínačů. To je koncept, který chceme aktuálně více rozvíjet. Zatím sbíráme zkušenosti a následně můžeme udělat další krok. Data z výroby samozřejmě sbíráme a vyhodnocujeme. Vše je u nás dohledatelné, což souvisí i s požadavky segmentů do nichž dodáváme. Jsme držiteli certifikátů systému řízení kvality dle mezinárodních standardů ISO 9001:2015 a EN AS9100 rev. D pro výrobu v leteckém a kosmickém průmyslu,“ upřesňuje Jan Šildberger.

Komponenty pro Solar Orbiter

Projekt, na který jsou ve Startechu prozatím nejvíce hrdí, byl realizován pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) a jednalo se o výrobu několika komponentů pro vesmírnou družici Solar Orbiter. Tato vědecká mise je součástí programu Cosmic Vision. Cílem mise je komplexní studium Slunce a vnitřní heliosféry z bezprostřední vzdálenosti a s vysokým rozlišením. V okamžicích největšího přiblížení bude Solar Orbiter nejblíže Slunci ze všech předchozích sond a bude nucena odolávat 13× většímu tepelnému toku ve srovnání s tokem dopadajícím na Zemi. Sonda i veškeré přístroje uvnitř musí „přežít“ obrovské teplotní zatížení i vysokou radiaci nabitých částic.

„V tomto případě se opravdu jedná o prestižní zakázku, není to nic, co bychom dělali pravidelně. Při výrobě jednoho z komponentů došlo k docela kuriózní situaci. Ve stroji je měřicí sonda a pokud operátor udělá během programování chybu, najede tato měřicí sonda do výrobku a zlomí se. A přesně to se stalo, jen s tím rozdílem, že se sonda nezlomila. Díl byl natolik tenkostěnný, že se jednoduše ohnul. Objednávali jsme z USA nový materiál, na zakázku vyráběný dural se specifickými tepelnými vlastnostmi a můžu vám prozradit, že to bylo dost drahé. Vesmírné projekty jsou doposud zatíženy obrovskou byrokracií, vyrábět pro ně však není až tak složité. Největší problém je se vůbec zaregistrovat. Vyplňování formulářů a propočítávání různých parametrů mně zabralo týden a byť jsem velký fanda vesmírného programu, stojím nohama na zemi,“ říká k projektu Jan Šildberger.

Výrobní „nej“ ve Startechu

Během procházení výrobní halou jsme s Janem Šildbergerem hovořili o různých zvláštnostech výroby a zajímalo nás, jaké komponenty jsou pro výrobu nejsložitější, a zda se během své praxe setkal i se situacemi úsměvnými či kuriózními. „Nejsložitější komponentou na obrábění je komora spektrometru. Jedná se o obrábění nerezu, navařují se zde různé příruby a vše musí být maximálně možně vakuotěsné. Těchto komor vyrábíme šest kusů ročně, je to velmi náročný obrobek pro nástroje i seřízení stroje.

Nejkurióznějším výrobkem by mohlo být zařízení na likvidaci parazitů, tzv. mořských vší. Ty se vyskytují na lososovitých rybách žijících v Norském moři. Toto zařízení parazity likviduje pomocí laserových paprsků. Jeho součástí jsou 3D kamery monitorující ryby v sádce. Jakmile zařízení vyhodnotí, že na rybě sedí parazit, zaměří ho laserové dělo a odstřelí laserovým paprskem. Rybě to nijak neublíží, protože v systému je zabudována i spolehlivá ochrana ryb. Pro toto zařízení vyrábíme tělo přístroje, do něhož je umístěna velmi drahá elektronika. Děláme i kryt a mnoho dalších součástí z duralu a plastu. Životnost tohoto zařízení je čtyři roky a přísný důraz je kladen na absolutní vodotěsnost.

A můžu se s vámi podělit i o úsměvnou situaci, kdy k nám doslova přiběhl zákazník s tím, že do týdne potřebuje vyrobit speciální kroužky ve větším množství. Naše kapacity byly docela omezené a nevěděli jsme, zda budeme schopni mu jeho požadavek splnit. Skutečně velmi posmutněl a s vážnou tváří se nás zeptal, zda nevíme, kolik může stát týdenní odstávka jaderné elektrárny. Došlo nám, že v tomhle ho nemůžeme nechat a nasadili jsme další směnu.“ Budoucnost společnosti Starterch bude patřit řadě dalších jedinečných projektů. V plánu jsou mnohé investice do moderních technologií a vše je připraveno i k dalšímu růstu výrobních prostor. „Prioritou je však neohrozit stávající vysokou kvalitu našich výrobků a být i nadále spolehlivým a technologicky vyspělým dodavatelem,“ uzavírají naše setkání oba spolumajitelé společnosti.

Další článek: Až 50krát vyšší životnost s technickou keramikou DOCERAM