Cesta k ideálnímu frézování stopkovými frézami začíná u WNT

Iva Duroňová vydáno dne 23. května 2018

Jak maximálně využít potenciál nástrojů, zvýšit jejich trvanlivost a jak optimálně nastavit stroj pro dosažení ideálních obráběcích podmínek. To jsou jen některá z témat odborného semináře společnosti WNT náležící do skupiny Ceratizit Group, na téma stopkového frézování.

Společnost WNT není odborné veřejnosti třeba více představovat. Již řadu let je vnímána jako spolehlivý dodavatel prvotřídních nástrojů pro obrábění a komplexního servisu s mottem 

Total x Tooling = Servis2. Neméně úspěšné a žádané jsou však odborné akce a semináře, které zástupci společnosti pravidelně pořádají pro své zákazníky a které se s železnou pravidelností pyšní plnou obsazeností. Stejně tomu bylo i na dubnovém semináři věnovaném frézování monolitními nástroji, který vedl Ing. Jan Gryč, technický ředitel. 

Vlastní start semináře probíhá pravděpodobně jinak, než bývá u mnoha firem zvykem, a sice otázkou “Co přesně se chcete dozvědět z daného tématu?“ 

Zájem dostat z posluchačů co nejvíce z jejich praxe a zjistit s čím se obsluha strojů nejvíce potýká, je tady na prvním místě. Velmi důležité jsou adekvátní technické znalosti přednášejícího, které vedou k získání důvěry posluchačů. Průběh přednášky a slidových prezentací je tak přirozeně doplňován živými diskuzemi na konkrétní výrobní téma. Ing. Gryč má navíc k dispozici tým zkušených kolegů a pokud si náhodou nebyl pevně jistý svojí odpovědí, vždy pohotově doporučil toho nejlepšího.

Seminář frézování monolitními nástroji se věnoval všem nejdůležitějším aspektům, jež je potřeba dodržovat k dosažení optimálních výsledků, a to jak z pohledu zaměstnavatele, technologů, programátorů a v neposlední řadě operátorů. Posluchačům byla představena řada novinek, obráběcích metod, technologických doporučení a praktických informací k volbě správného nástroje od vlastního upnutí, přes detailní popis a rozebrání průběhu jednotlivých výrobních operací. Důraz byl kladen na vlastní řez, který je známkou produktivity, na optimální podobu třísky a nezbytnou znalost vzorců, které vedou k správným výpočtům a nastavení optimálních parametrů. Došlo i na porovnání způsobu frézování technologiemi HPC, HFC a HSC. Pozorní posluchači odcházeli s jasnými indiciemi, kterými je potřeba se za každých okolností řídit, a byť se u společnosti WNT jedná primárně o prezentaci řezných nástrojů, neopomínají její zástupci zdůraznit i nutnost znát technické možnosti strojů a vlastnosti obráběných materiálů. Závěr dopolední části patřil seznámení s novým Doplňkovým katalogem, kde jsou shrnuty všechny nové produkty za poslední období. 

Odborné semináře pořádá WNT Ceratizit Group ve spolupráci se svými partnery. 

Jsou jimi společnost Vason, která na showroom poskytla stroje YCM s řízením Fanuc, společnost Zoller poskytující špičková měřicí pracoviště a také společnost DTS Praha, kterou na dubnovém semináři aktivně představil Lukáš Poukar. V patnácti minutách seznámil posluchače s patentovanou dynamickou metodou frézování iMachining, která je součástí softwaru Inventor CAM. Velkou výhodou této metody je sofistikovaný technologický průvodce, který napomáhá k ideálnímu nastavení řezného procesu i začínajícím technikům.   

Odpolední část semináře tradičně patřila praktickým ukázkám prezentovaných technologií na strojích v technické dílně. Pro ideální přehled je obraz z pracovního prostředí stroje přehráván na velkou obrazovku. V praktickém bloku dostali zákazníci i možnost individuálního vyzkoušení vlastních řezných parametrů. Samotný závěr semináře patřil soutěži a znalostnímu kvízu z prezentovaného tématu, správné odpovědi byly odměněny dárkem. Po úspěšném absolvování odborného semináře posluchači dostali certifikát.

Ing. Jan Gryč patří ke zkušeným řečníkům a jeho semináře nepostrádají odborné znalosti, aktivní přístup k posluchačům, jistou dávku skromnosti a také vtip. Pro každého však není zcela snadné hovořit před plným sálem lidí. Pro mně osobně by taková záležitost znamenala několik bezesných nocí, boj s trémou a nemalý stres. Jak je na tom člověk, který jde s kůží na trh velice často.

Strojírenství.cz:Pane Gryči, vzpomene si ještě na svůj první seminář u WNT a jak jste se k přednášení dostal? Padnul na Vás, lidově řečeno, Černý Petr? 

S odbornými semináři jsme začali již v r. 2015, kdy jsme otevřeli naše nové Technické centrum WNT ve Velkém Meziříčí. Navázali jsme na odborná školení, které jsme dřivé praktikovali přímo u zákazníků. Tuto službu samozřejmě nabízíme i nyní. Takže na termín první odborné přednášky si momentálně nevzpomenu, ale zase tak dávno to není 😊.Černý Petr na mě nepadnul, je to část mé pracovní náplně, které jsem však osobně přidal na důležitosti.

Po jak dlouhé době přednášek a seminářů jste si řekl, že už jste ostříleným matadorem? 

To je silný termín, ostříleným matadorem se určitě necítím, avšak zkušenosti přibývají s praxí a zájmem o náš obor. 

Jak vnímáte úroveň posluchačů. Změnil se jejich přístup? 

Snažíme se, aby obsazení na seminářích bylo namíchané, aby se zde potkali operátoři, technologové, programátoři a další nadšenci do třískového obrábění. Toto složení pomáhá k dobré úrovni a aktivnímu přístupu. V úvodu semináře se vždy zeptám, kdo je z oboru a jaká je jejich pozice ve firmě.

Napadá mne otázka, která souvisí s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, kdy jsou zaměstnáváni lidé ze zcela odlišných oborů. Setkáváte se s opravdu amatérskými dotazy, nebo pořádáte semináře i pro nováčky ve strojařině? 

Nyní strojírenství zažívá boom a poptávka po kvalifikovaných pracovnících výrazně převyšuje nabídku, nic nového. Naše odborné semináře jsou koncipované na teorii obrábění s následnými praktickými ukázkami na strojích. Dotýkáme se i základů obrábění, takže i nováček v tomto oboru může načerpat cenné informace pro svou praxi. Ano, na seminářích se nováčci přeškolení z jiných oborů občas sejdou, ale za to jsme rádi. Strojařů není nikdy dost 😊

Stalo se Vám, že jste byl po položení otázky zaskočen, například netradičním dotazem z praxe?

Ano, občas zazní i skutečně odborné dotazy, které převyšují zaměření semináře, ale doposud jsme vždy našli uspokojující odpověď. 

Dle jakého klíče volíte tematické zaměření jednotlivých seminářů? Je zohledněna poptávka trhu, nebo se řídíte novinkami v sortimentu nástrojů?

Témat máme hodně a všechny jsou o technologii třískového obrábění. U každého tématu se věnujeme kromě dané technologie i novinkám a trendům, které pomáhají hledat efektivnější řešení ve výrobě. Témata a četnost termínů skutečně volíme dle zájmů našich zákazníků, tím i určitě napomáháme k plné účasti. Například seminář na téma Frézování monolitními nástroji, který jste navštívila, je velmi oblíbený a k uspokojení všech žadatelů jsme museli přidat další termíny a na podzim to budeme muset zopakovat.

Co musí zájemce o účast na semináři splnit, jak se lze přihlásit a jaká je cena?

Semináře jsou určené pro naše zákazníky. Ti získávají s předstihem přehled o tématech, obsahu, termínech a také informace, jak se jednoduše přihlásit. Cena školení je uvedená u každého tématu. K dispozici máme i tištěný leták se všemi údaji.

Posluchači mají možnost vyplnit dotazník. Jak pracujete dále s údaji, které získáte? Vyhodnocujete úspěšnost akcí, plánujete další aktivity?

Dotazník nepoužíváme, reference získáme buď přímo ze semináře, nebo nám je posléze řeknou naši techničtí zástupci, kteří k zákazníkům zajíždí. Úspešnost a evidenci si vedeme a dle toho i volíme případné změny a inovace. Nyní plánujeme témata a termíny odborných seminářů na 2. pololetí.

První pololetí bylo doslova nabité akcemi, co je před Vámi dále?

Kromě odborných seminářů pořádáme pro naše zákazníky i velké zákaznické dny se zajímavým programem a další velmi oblíbenou akcí je návštěva našeho výrobního závodu Ceratizit v Reutte.

Ze sportovních aktivit nabízíme účast na našich pravidelných cyklovýletech. 

Závěrem si dovolím osobnější otázku. Moderování a vedení semináře na vysoce odborné úrovni musí být velice náročné, a to nejen na vlastní hlasitý projev a hodiny řečnění a odpovídání na dotazy. Myslím si, že po ukončení semináře bych nechtěla s nikým mluvit a nikoho vidět minimálně do druhého dne. Jak je to u Vás, jak se dokážete zrelaxovat a najít v sobě opět sílu postavit se za řečnický pult? 

Naopak, po skončení „řečnění“ jsem připraven zodpovědět doplňující dotazy, které se mnohdy z ostychu řeší až po skončení semináře. Kolikrát to jsou i technologická řešení, ke kterým je potřeba si sednout. Odpočinek je nutný, přiznávám, do druhého dne to zatím stačí 😊.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených zákazníků.

Iva Duroňová, Strojírenství.cz

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.