Co je fikce a co realita ve světě robotiky?

FANUC Czech s.r.o.
— vydáno 22. března 2021

Roboty dnes dokáží skutečné divy. Ovšem bubliny se nafukují a někdy je těžké rozlišit, čemu můžeme věřit a co už je fáma. Proto jsme s některými spornými tvrzeními konfrontovali Jiřího Bažatu z firmy FANUC, který stojí nohama na zemi a zároveň ví o všech novinkách v automatizaci.

V továrně budoucnosti se nebude svítit ani topit, budou tam pracovat jen samé roboty.

Ano a lidé vůbec nebudou muset chodit do práce, všichni si budeme pouze užívat. To je krásná představa budoucnosti, ke které pomalu směřujeme, ale nikoliv ve všech továrnách a ne všude na světě. Toto může být budoucnost, ale pouze ve vybraných provozech, kde to bude dávat ekonomický smysl. Všechno má svůj vývoj, úroveň automatizace a robotizace se stále zvyšuje, rozvíjí se prvky umělé inteligence, digitalizace a další technický vývoj bude rychlejší, než tomu bylo dosud. 

Jiří Bažata, Sales Manager Robotics, FANUC Czech

 

Práce robotů se bude danit stejně jako práce zaměstnanců.

Dosud nikdo neprokázal, že robotizace a automatizace bere lidem práci, naopak existují studie dokazující, že jsou vytvářena nová pracovní místa. Toto je politické téma, když se někdo chce zviditelnit, na chvíli to zažehne a rychle to vyprchá. Racionálně k ničemu takovému nemůže dojít. 

Kolaborativní roboty postupně nahradí průmyslové roboty.

Kolaboartivní roboty vytvořily nový, vlastní segment v rámci zavedeného robotického portfolia. Mají svá specifika, ale také mají své limity zejména z pohledu maximální nosnosti a rychlosti, proto můžeme toto tvrzení označit jako liché. 

Průmyslové roboty se hodí do automobilek a jiných velkosériových provozů, v běžné výrobě jsou vhodnější kolaborativní roboty.

Typ robotu se vždy vybírá podle konkrétní aplikace/úlohy nikoli podle velikosti firmy či provozu. Z praxe mohu potvrdit, že se oba typy robotů využívají jak ve velkosériových výrobách, tak i malosériových. Dokonce jsou případy, kdy se na jedné výrobní lince kombinují průmyslové roboty s těmi kolaborativními, protože pro danou aplikaci to technicky bylo vyhodnoceno jako optimální. Takže spolu tyto 2 skupiny robotů „nebojují“, naopak zde funguje synergie.  

Průmyslové roboty jsou výkonnější a mají vyšší životnost než kolaborativní roboty.

Průmyslový robot byl a je primárně nastaven s orientací na výkon. U kolaborativních robotů byl a je hlavní aspekt umožnění bezpečné spolupráce, jednoduché ovládání a programování. Jak jsem již uvedl, každý z robotů je určen pro jiný typ aplikace, pokud aplikace vyžaduje maximální výkon, tak bude první volbou průmyslový robot. S rozvojem kolaborativní robotiky se na trhu objevila řada nových výrobců kobotů, a s tím přišla i rozdílná spolehlivost a důraz na životnost. Za FANUC mohu potvrdit, že není rozdíl v živostnosti průmyslového a kolaborativního robotu. 

Kolaborativní roboty od různých výrobců se skoro v ničem neliší.

Liší se zásadně, v konceptu kinematiky (rameno), způsobu zajištění bezpečnosti, citlivosti ručního navádění a řadě dalších parametrů. Řekl bych, že se mezi sebou rozhodně liší více, než je tomu u průmyslových robotů tradičních výrobců, mezi které FANUC patří. 

Kolaborativní roboty zvládne naprogramovat každý.

Je velký rozdíl mezi jednoduchým pick&place programem a naprogramováním komplexní robotické úlohy, která má návaznost na další stroje a zařízení. Opravdu každý po krátké demonstraci zvládne to první, ale rozhodně ne to druhé, zde je potřeba hlubších znalostí a zkušeností.  

Průmyslové roboty je obtížné programovat.

Průmyslové roboty jsou na trhu dlouhá desetiletí, za tu dobu se programovací prostředí výrazně posunulo směrem k intuitivnosti a jednoduchosti, nicméně stále platí, že pro složitější aplikace je potřeba zkušeného programátora. 

Na malé série se žádný robot nevyplatí, než jej člověk naprogramuje, už může být práce hotová.

Díky stále větší uživatelské přívětivosti nových generací robotů a stále jednoduššímu programování je vytvoření aplikace a přestavba pracoviště stále rychlejší, a tudíž se robot vyplatí i tam, kde se to před lety zdálo nerentabilní. 

Roboty posílají údaje o mé výrobě do cloudu, kde mi je někdo může ukrást.

Toto je pro výrobní firmy citlivé téma. FANUC nabízí IOT řešení FIELD system postavené na „on- premise“ konceptu, to znamená, že důležitá a kritická data zůstávají ve výrobním závodě a do cloudu jsou posílána pouze vybraná data pro další zpracování. Předpokládám, že se bude dále řešit vyšší zabezpečení cloudových dat.

Roboty lze vybavit tak dobrým viděním, jako má člověk.

Dokonce i lepším, pomocí strojového vidění dnes můžete detekovat vady výrobků, které lidské oko nerozpozná vůbec anebo ne s dostatečnou spolehlivostí. Vedle zraku lze roboty vybavit i dalšími smysly. Hmat lze do určité míry nahradit silovými senzory, tady je vidět, že vývoj robotických inteligentních technologií je inspirován člověkem a přírodou obecně. 

Robotizace je teď díky krizi úspěšný a výnosný obor.

Když se podíváte na růst robotizace a automatizace v poslední dekádě, tak je vidět zřejmý pozitivní trend. Každá krize přináší i nové příležitosti, robotizace proniká do nových segmentů, nových typů aplikací, takže budoucnost vidím pozitivně, nebo raději růžově, neboť slovo pozitivní, získalo díky aktuální situaci negativní konotace. Nejsem v pozici, abych hodnotil výnosnost našeho segmentu podnikání, jen je potřeba mít na paměti, že pokud chcete být špičkou v oboru, vyžaduje automatizace a robotika velké investice do inovací a vývoje. Díky tomu má FANUC na trhu pozici, na kterou jsme hrdí.

FANUC se bude stěhovat do svého nového sídla v Praze – Horních Počernicích.

Ano, tento výrok je pravdivý, stěhovat se budeme v dubnu. Pokud to podmínky dovolí, do léta chceme uspořádat oficiální otevření. 

Další článek: Konání MSV 2021 v Brně bylo odloženo na listopad