Co přínosného se české firmy naučily během pandemie?

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 15. června 2020

Od zástupců 16 firem jsme dostali odpověď na otázku: „Co nového a přínosného jste se ve vaší firmě naučili během doby trvání pandemie koronaviru?“ Není překvapením, že zavedení masivní digitální komunikace zaznělo prakticky ve všech odpovědích.

Inzerce

Elektronická komunikace je rychlá, levná a zábavná

Větší využívání digitální komunikace zmínili jako hlavní přínos prakticky všichni, jmenovitě například Petr Zahálka z firmy Mitutoyo či Martin Horváth z firmy ISCAR. Patrně nejtrefněji to vystihl Josef Sláma z Renishaw: „Opatření související s pandemií i těm nejkonzervativnějším z nás ukázaly úžasné možnosti elektronické komunikace, telekonferencí, webinářů, sociálních sítí a ostatních moderních forem komunikace.“

Radek Velebil dokonce poznamenal, že počet videokonferencí ve firmě KUKA vzrostl na několikanásobek předchozího stavu.

Nárůst digitální komunikace se natolik osvědčil, že zůstane součástí firemní kultury i v době po pandemii. Jak k tomu poznamenal Tomáš Duba ze Siemensu: „Tento způsob virtuální interakce s okolním světem se rychle stal naším primárním komunikačním kanálem, a i v budoucnu bude hrát mnohem podstatnější roli než doposud.“ Ve firmě Murrelektronik dokonce „mnozí tvrdí, že se naučili komunikovat lépe. Začali využívat nové způsoby a prostředky, a to určitě využijí i do budoucna,“ jak nám prozradil Vladimír Schnurpfeil.

Kdo včas digitalizoval, má náskok

Nejde ale jen o přímou komunikaci s kolegy nebo zákazníky, stejně důležité je on-line fungování dalších procesů. Digitalizaci všech prodejních dokumentů a včasnou investici do poměrně nákladných IT řešení si pochvaluje Václav Lacina z firmy Festo: „Díky pokrokovým technologiím zákazníci volající do našeho kontaktního centra ani nepoznali, že jejich hovory, objednávky a dotazy byly zpracovávány našimi pracovníky z jejich domovů.“

Stejně tak Petr Vladik z DMG MORI ocenil zjednodušení reportingu v rámci koncernu, které okamžitě implementovali i v české pobočce.

Buďme realisté, pozitivního je tu pramálo

Ovšem ne každý s námi tuto hru „Najdi něco pozitivního na pandemii koronaviru“ chtěl hrát. Právem zaznělo několik hlasů, že tato situace přináší hlavně starosti. Uzavření hranic jako velký problém připomněl Roman Haltuf ze společnosti TRUMPF: „Museli jsme s veškerým úsilím zajistit v tuto nelehkou dobu maximální možnou podporu pro potřeby našich zákazníků, počínaje mezinárodní logistikou, disponibilitou náhradních dílů apod. Celkově řečeno, přiučili jsme se flexibilitě a priorizaci.

Pavel Ambrož z firmy SCHUNK Intec sice kladně hodnotí nárůst on-line komunikace, celkově ale nemyslí, že bychom se naučili něco „světoborného“, podle jeho názoru se spíše „díky pandemii potvrdila správnost či nesprávnost některých dřívějších rozhodnutí“. Podobně hodnotí situaci i Daniel Havlíček ve firmě Fanuc: „Bohužel z podstaty našeho podnikání je jasné, že on-line lze fungovat pouze dočasně, neboť potřebujeme být ve styku se zákazníky a řešit problémy fyzicky.“

I byznys lze dělat on-line

Některé obory ale pracovat virtuálně mohou. Husarský kousek se povedl firmě AV ENGINEERING. Rozpracovanou zakázku digitalizace technického úseku, zpočátku probíhající za fyzické přítomnosti odborníků u zákazníka, se během karantény podařilo dokončit vzdáleně, jak nám sdělila Alena Kolářová.

Příležitosti se chopili ve firmě Prima Bilavčík, Markéta Kočicová nám potvrdila: „Do portfolia firmy jsme zavedli veškeré ochranné pomůcky, takže jsme schopni zásobit velké firmy maskami, rouškami, desinfekcemi a přístroji na měření teploty.

Velké pozornosti se během nouzového stavu dostalo 3D tisku, rozsáhlé zkušenosti v tomto oboru má Tomáš Soóky z firmy 3Dwiser: „Potvrdili jsme si, jak neocenitelná je lokální výroba přímo z digitálních dat – kde je potřeba a kdy je právě potřeba.“

Táhnout za jeden provaz

Ukázalo se, že moderní technologie nám mají hodně co nabídnout. Ale stejně cenné a určitě ještě více povzbudivé je to, co jsme se dozvěděli o lidech, s nimiž pracujeme. Petr Jašek z Hiwinu s potěšením konstatuje: „Většina našich zaměstnanců a spolupracovníků byla a je solidární a odpovědná jak vůči sobě, tak i vůči firmě.“

Věřím, že každý z nás v poslední době zažil podobný okamžik jako Miloš Stibal z ABB, který v souvislosti s akcí „šijeme roušky pro své zaměstnance“ připomíná památný výrok svého kolegy Jiřího Wolfa: „Já vás všechny vidím najednou úplně jinak a jsem pyšnej, že takové kolegyně a kolegy mám.“

Kompletní odpovědi uvádíme zde:

Alena Kolářová, marketing manager AV ENGINEERING:

Velmi rychle jsme nasadili nástroje, které nám dovolili umožnit zaměstnancům pracovat z domova a zajistit tak jejich bezpečí. A nejen pro zaměstnance, vysoce důležité bylo zůstat v bezpečném kontaktu s našimi zákazníky a nadále jim poskytovat všechny naše služby, abychom neochromili jejich procesy. Je skvělé, když se semkne celý tým a jedná jako jeden muž, aby dosáhl cíle. V tomto je krásná česká povaha, v náročných situacích se vždy dokážeme spojit.
Zároveň jsme neskutečně rádi za důvěru našich zákazníků, se kterými jsme i v této době zrealizovali řadu online školení, workshopů a prezentací, a od kterých dostáváme i v této době objednávky. A i v době Covid jsme pokračovali v projektu Digitalizace technického úseku ve společnosti SEV Litovel, s. r. o., a to zcela vzdáleně.

Vladimir Schnurpfeil, jednatel Murrelektronik:

Tak jako mnoho jiných firem jsme se snažili chránit své zaměstnance a zajistit plný chod firmy směrem na zákazníky formou práce z domova. Stejně jako mnoho jiných vedoucích pracovníků musím konstatovat, že to „funguje“. To je pro mne osobně největší přínos, mnozí z kolegyň a kolegů dokonce tvrdí, že jsme se naučili lépe komunikovat. Naučili jsme se využívat nové způsoby a prostředky, a to určitě využijeme i do budoucna.

Tomáš Soóky, jednatel 3Dwiser:

Naučili jsme se, že na krizi se zadělává v období růstu. V době silného růstu není dostatečný tlak na maximalizaci efektivního fungování firmy, což se může v době krize vrátit i s úroky. Dobrou zprávou je, že se potvrdila moje představa o užitečnosti 3D tisku bez ohledu na to, zda právě prožíváme konjukturu nebo krizi.
Potvrdili jsme si, jak neocenitelná je lokální výroba přímo z digitálních dat – kde je potřeba a kdy je právě potřeba. My při pomoci zdravotníkům, kterým jsme na míru 3D tiskli ochranné pomůcky a komponenty k nim, naši zákazníci pak při výrobě náhradních dílů a součástí pro podporu výroby, když jim mj. selhávaly dodavatelské řetězce v důsledku omezení pohybu a dopravy.

Petr Jašek,  jednatel HIWIN:

Především jsme se asi naučili trpělivosti… a příjemným překvapením bylo zjištění, že většina našich zaměstnanců a spolupracovníků byla a je solidární a odpovědná jak vůči sobě, tak i vůči firmě. Nezaznamenali jsme žádné zneužívání situace a všichni se snažili pracovat na maximum, ve prospěch týmu.

Roman Haltuf, jednatel TRUMPF:

Cílem naší činnosti během Korona pandemie není se něčemu přiučit. Museli jsme s veškerým úsilím zajistit v tuto nelehkou dobu maximální možnou podporu pro potřeby našich zákazníků, počínaje mezinárodní logistikou, disponibilitou náhradních dílů apod. I vlastní servisní zásahy, které nebylo možno řešit „remote – na dálku“, jsme byli schopni realizovat při dodržení všech nutných omezujících podmínek. Výkon práce u zákazníků mimo běžnou pracovní dobu, o víkendech nebo po večerech nebyl výjimkou, abychom se vyhnuli nežádoucím kontaktům s personálem zákazníků apod. Celkově řečeno, přiučili jsme se flexibilitě a priorizaci.

Daniel Havlíček, marketingový manažer FANUC:

Naučili jsme se, ale hlavně pochopili, že jde dočasně fungovat i v online světě. Bohužel z podstaty našeho podnikání je jasné, že tak lze fungovat pouze dočasně neb potřebujeme být ve styku se zákazníky a řešit problémy fyzicky. Dost těžko lze zatím dělat servisní zásahy virtuálně či navrhovat robotické řešení bez znalosti všech náležitostí dané aplikace, které zjistíte jen podrobným průzkumem na místě. Současně si myslím, že se nám podařilo jasně ukázat, že automatizace může být řešení v případě takovéto nenadále situace jako nastala nyní.

Tomáš Duba, Motion Control, Head of Business Unit Siemens:

Z donucení okolností jsme přešli na vzdálený režim práce podpořený moderními videokonferenčními nástroji. Spustili jsme zcela nové podcasty a školení formou interaktivních online konferencí. Naši zákazníci tyto nové metody komunikace přijali za své a my jsme díky vzdálenému přístupu mohli i v době cestovních restrikcí zajištovat technickou podporu přímo v místě instalace stroje. Tento způsob virtuální interakce s okolním světem se rychle stal naším primárním komunikačním kanálem, a i v budoucnu bude hrát mnohem podstatnější roli než doposud.

Petr Zahálka, výkonný ředitel Mitutoyo:

Největším přínosem je pro nás optimalizace komunikace na dálku a s tím spojená nová řešení pro sdílení informací.

Martin Horváth, marketingový manažer ISCAR:

Tato doba nás naučila více a hlavně častěji využívat moderní trendy v komunikaci s našimi zákazníky a zaměstnanci. Jednak jde o používání aplikace MS Teams pro schůzky přes internet. Také ale o zvýšenou informovanost našich stálých zákazníků přes mailing, v němž jsme je informovali o současné situaci ve firmě a samozřejmě také o benefitech, které jim v této těžké době nabízíme (objednávání zboží na našem webshopu, velmi výhodné PROMO akce atd.) Snažíme se využít potenciálu mailingových služeb, a také našeho firemního profilu na Facebooku. Celkově tato situace určitě přispěje k výraznějšímu využití moderních technologií a digitalizaci firem. A vlastně se ani není čemu divit, žijeme přeci v době INDUSTRY 4.0.

Markéta Kočicová, marketingová manažerka Prima Bilavčík:

Do portfolia firmy jsme zavedli veškeré ochranné pomůcky, jsme schopni zásobit velké firmy maskami, rouškami, desinfekcemi a přístroji na měření teploty.

Miloš Stibal, Marketing & Communication Manager ABB:

Kromě širšího a efektivnějšího využívání různých on-line nástrojů pro komunikaci se zákazníky, ale i interně, jsme však také dokázali vystoupit z komfortní zóny a rychle zareagovat na krizovou situaci týkající se samotné epidemie. Například interní akce „šijeme roušky pro své zaměstnance“ ukázala, jak se jednotlivá oddělení, ale i různé obchodní divize, dokáží stmelit a za 4 dny pokrýt nejenom své interní potřeby. Jiří Wolf, servisní technik, skvěle okomentoval rouškové dění slovy: „Já vás všechny vidím najednou úplně jinak a jsem pyšnej, že takové kolegyně a kolegy mám.“

Radek Velebil, Sales Manager CZ&SK KUKA Roboter:

Již v minulosti jsme používali možnosti videokonferencí, ale omezení setkávání lidí jejich využívání zvýšilo na několikanásobek.

Václav Lacina, marketingový manažer Festo:

Jednou z největších zkušeností byl pro nás přesun skutečně všech zaměstnanců z terénu a kanceláří do homeofficů. Pro naše odborné poradce to nebylo nic nového, své domácí kanceláře využívají běžně, jen ne tak dlouhou dobu. Zcela novou zkušeností to však bylo pro lidi ze zázemí firmy. Teprve nyní jsme všichni naplno ocenili relativně vysoké investice do našich IT systémů, které jsme realizovali v minulosti. Díky pokrokovým technologiím zákazníci volající do našeho kontaktního centra ani nepoznali, že jejich hovory, objednávky a dotazy byly zpracovávány našimi pracovníky z jejich domovů. Také díky digitalizaci všech prodejních dokumentů jsme nyní velmi flexibilní a teoreticky tedy připraveni na případné další „výzvy“…

Petr Vladik, obchodní ředitel DMG MORI:

V rámci koncernu se výrazně zjednodušil reporting, což jsme ihned implementovali i v naší pobočce. V rámci uzavření hranic se nyní veškeré porady konají přes videokonference, což ušetří spoustu času a výrazně zefektivní denní práci všech zaměstnanců.

Josef Sláma, jednatel Renishaw:

Opatření související s pandemií samozřejmě i těm nejkonzervativnějším z nás ukázaly úžasné možnosti elektronické komunikace, telekonferencí, webinářů, sociálních sítí a ostatních moderních forem komunikace. Seznámili jsme se s odlišnostmi těchto moderních nástrojů a zavedli pár změn v organizaci, abychom mohli v různých situacích efektivně využívat vždy nejvhodnější komunikační kanál.

Pavel Ambrož, jednatel SCHUNK Intec:

Pandemie a s ní spojená opatření zasáhla do životů soukromých i profesních nečekaně a tvrdě. Hospodářství mnoha zemí včetně ČR již několik měsíců před vypuknutím pandemie bylo v mírné recesi a čekalo se tak trochu „co bude?“. Příchod pandemie sice odpověděl na tuto otázku, ale vyvstalo mnoho dalších. Jak hluboká bude krize? Jaké obory budou nejvíce zasaženy? Jaké důsledky s sebou ponese obrovské zvýšení schodku státního rozpočtu? A tak podobně.
Nicméně abych odpověděl na dotaz. Popravdě, podle mého názoru, nás pandemie nic „světoborného“ nenaučila. Jsme relativně malá obchodní společnost a hlavním cílem bylo firmu připravit na přežití nadcházejícího krušného období. Jako mnoho podobných subjektů jsme minimalizovali sociální kontakty v prostorách firmy, maximálně využívali práce z domova a v neposlední řadě jsme na snížení pracovního vytížení reagovali zavedením částečné nezaměstnanosti. Zároveň jsme snížili náklady na absolutní minimum potřebné k fungování základních procesů. Neřekl bych, že bychom se něčemu naučili, spíš se díky pandemii potvrdila správnost či nesprávnost některých dřívějších rozhodnutí, ukázalo se, kdo umí aplikovat teoretické znalosti nebo zkušenosti v oblasti komunikace i řekněme „individuálního krizového managementu“, kdo má jaké sociální cítění, kdo je schopen i v takové době kritického myšlení, asertivity, empatie, pozitivního přístupu atd. V kostce, odkryly se skutečné povahy osob i vztahů na všech úrovních společnosti – míněno jak naší firemní, tak české a samozřejmě i na úrovni mezinárodní.

Nicméně jedna „věc“ by tu byla, co jsme se naučili, a tou je větší využívání digitálních způsobů komunikace. Byli jsme k této formě sice přinuceni okolnostmi, ale pro některé druhy interakcí je on-line forma zcela adekvátní, efektivní a určitě levnější alternativou.

Další článek: IMTS Chicago 2020 – další velký veletrh, který byl zrušen