Dotace jsou letos štědré, mohou podpořit i rozvoj vaší firmy

3Dees Industries s.r.o.
— vydáno 27. října 2022

V dotačních fondech, které podporují zavádění nových technologií, je v současnosti připraveno nadstandardní množství finančních prostředků. Mají se využít pro rozvoj zemí po covidové krizi. Zdravá ekonomika a úspěšné firmy pomáhají celé společnosti, takže neváhejte a buďte u toho.

Inzerce

Dotační problematika v kostce

Evropská unie a Český stát pomocí dotací podporují oblasti, na kterých jim záleží. Každý podnikatelský subjekt může zažádat o poskytnutí dotace pomocí on-line formuláře a doprovodných dokumentů. Pokud je mu dotace schválena, musí transparentně realizovat dotovaný projekt a udržet jej po plánovanou dobu. Stát mu peníze vyplatí zpětně na základě reálných nákladů. V případě například univerzit je možné, že dotace pokryje 100 % nákladů. Standard ale je, že u soukromých subjektů tvoří dotace jen část celkových nákladů. Jelikož úspěšné zvládnutí celého tohoto procesu vyžaduje zkušenosti, řada firem pro administraci dotačních projektů využívá služeb externích specializovaných agentur.

„Situace směřovala k tomu, že po roce 2020 už budou dotační možnosti z EU spíše omezené, ale realita je jiná. Nečekané události poslední let vedly naopak k navýšení objemu peněz na podporu firem, takže stojí za to se zajímat, jaké možnosti se vaší firmě nabízejí,“ vysvětluje Martin Kalous ze společnosti Naviga Advisory & Evaluation.

Co lze z dotačních peněz financovat

Pro některé firmy může být dotace vstupenkou do nové drahé technologie, kterou by si sami nemohli dovolit. Jiným firmám dotace pomůže realizovat připravovaný projekt na vyšší a náročnější úrovni nebo ho ještě rozšířit. Získání dotace také firmám umožní relokovat vlastní peněžní zdroje do jiného projektu, nebo je prostě ušetřit.

Konkrétně jsou v současnosti podporovány zejména projekty spojené s úsporou energií a také investice do automatizace a digitalizace. Z dotací tak lze financovat například energeticky méně náročné výrobní stroje, informační systémy, automatizované sklady či celou logistiku nebo technologie připravené pro Průmysl 4.0. Z neinvestičních projektů zmiňme různá odborná školení zaměstnanců. To jsou jen namátkou projekty, s nimiž vaší firmě mohou dotace výrazně pomoci.

Kdo může dotaci získat

Žádat o podporu mohou všechny podnikatelské subjekty, podnikající fyzické osoby stejně jako právnické osoby. Podpora je určena primárně pro malé a střední firmy, zjednodušeně můžeme říci, že čím menší firma je, tím větší míru podpory může získat. Další kritérium je geografické, některé regiony jsou více podporované než jiné. V ČR pomoc směřuje na podporu podnikání zejména v takzvaných uhelných regionech, což je Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, takže firmy z těchto regionů mohou získat přibližně o 10 % vyšší podporu. Ale podmínky se liší u různých dotačních titulů.

Oficiální komplexní přehled vypsaných programů najdete na stránkách státní agentury pro podnikání a inovace, která spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu, pro průmyslové firmy je důležitá podstránka „technologie“. Stručnější a přehlednější informace o jednotlivých dotačních titulech přehledně zveřejňují agentury, například Naviga Advisory & Evaluation pravidelně publikuje na svých stránkách „Přehled dotací“.

Co obnáší podání žádosti

Podání žádosti dnes probíhá elektronicky přes on-line formulář. Žádost musí obsahovat základní fakta o žádajícím subjektu a o projektu. Pro přidělení dotace je důležité, aby žádající firma byla důvěryhodná a v dobré finanční kondici. Obvykle může žádat firma s alespoň dvouletou historií, pokud je firma mladší, měla by se zajímat o dotace pro startupy. Stěžejní část žádosti je podnikatelský záměr, což je ucelený dokument, kde představíte svoji firmu, její historii a současný stav. Potom představíte technologii, jejíž pořízení chcete podpořit, jaký přínos pro firmu bude mít, jaké klienty díky ní získáte, kam se díky ní váš podnik posune. Jak tento dokument dovést k dokonalosti přibližuje Martin Kalous: „Podnikatelský záměr není jen strohý text, ale může být volně graficky pojatý, je vhodné, aby obsahoval fotografie, obrázky a grafy. Jde tu nejen o obsah, ale i o to, jak dobře a zajímavě jej předáte hodnotiteli. A tady je velká přidaná hodnota agentur, které tyto věci prostě umí, na úspěšných projektech jsme se naučili, co funguje lépe. Také se často stává, že podávající firma nějakou informaci zapomene uvést, my v agentuře bod po bodu kontrolujeme všechny náležitosti, aby k tomu nedošlo a projekt získal maximální bodové ohodnocení.“

Přidělení dotace je teprve začátek

Když na žádost dostanete razítko „doporučeno“, je to důvod k radosti, ale ne k odpočinku. Přidělením dotace všechno teprve začíná. Na technologii je třeba vyhlásit výběrové řízení se všemi právními náležitostmi. Každou korunu, kterou proinvestujete musíte mít řádně vysoutěženou. 99 % dotací je financováno zpětně po realizaci. Celý projekt je třeba zrealizovat přesně podle podmínek, které jste uvedli v žádosti. Když se to povede, opět pomocí elektronického systému žádáte na základě faktur, předávacích protokolů a dalších dokumentů o proplacení.

Veřejné peníze na váš rozvoj jsou benefitem i závazkem

Ani když je projekt realizovaný a proplacený, není „papírování“ ještě u konce. Firma má povinnost zajistit dobu udržitelnosti 3 až 5 let a každoročně dokládat informaci o realizaci. Co jste z dotací pořídili, musíte ve firmě udržet. S takto nabytou investicí logicky nemůžete volně disponovat a např. ji okamžitě prodat. Kontroloři z ministerstva namátkově jezdí na kontroly „do terénu“ a ověřují, že vše sedí nejen na papíře, ale i ve skutečnosti. Tuto část projektů nemá rád nikdo, ale neexistuje jiné řešení, které by účinně zabránilo spekulacím a zneužívání veřejných peněz.

„Důležité je, aby žadatel o dotaci chápal, do čeho vstupuje, že nejde o sprint, ale o maraton. Navíc práce solidních agentur nezahrnuje jenom první krok, tedy žádost o dotaci, jak se řada firem mylně domnívá. Firmám pomáháme v každé fázi projektu a hlídáme řádné plnění všech zákonných požadavků,“ uzavírá Martin Kalous.

Další článek: Regranulované triboplasty jsou využity pro řadu kluzných pouzder ECO