Jsme největší strojírenský web
Oslavte s námi víc než 142 tisíc návštěv a 752 tisíc zobrazených stránek za měsíc leden! Máme pro vás dárek...

Flexibilní trh s elektrickou energií: blíží se okamžik, kde se ho dočkáme?

Firemní aktuality vydáno dne 8. června 2021

V České republice se velmi pozvolna rozjíždí „ekologický byznys“ a firmy začínají chápat vytýčené cíle pro udržitelnost jako příležitost k novému typu podnikání. Při příležitosti Světového dne životního prostředí vydala společnost Eaton následující komentář z pera Ľuboše Reviľáka.

V současné době jsme méně než deset let od cílů pro udržitelnost pro rok 2030, jak si je stanovila Organizace spojených národů. Je jasné, že k jejich splnění zbývá ještě dlouhá cesta. Dobrou zprávou ale je, že ekonomika i vlády jednotlivých zemí začínají dělat potřebné kroky – obzvláště pokud jde o dekarbonizaci elektrizační soustavy a elektrifikace dopravy.

Očekává se, že do roku 2050 budou obnovitelné zdroje pokrývat polovinu produkované elektřiny. V Evropě již v roce 2030 bude vice než polovina elektřiny dodávané do sítě z obnovitelný zdrojů. Navíc na důležitosti nabývá elektrifikace dopravy, kterou pohání snižování ceny elektromobilů na cenu srovnatelnou s tradičními automobily.

Kombinace sítě, která je z většiny zásobovaná z obnovitelných zdrojů, spolu s novými distribučními místy, která také mohou elektřinu ukládat, znamená nastolení nového modelu dodávek elektrické energie. Tento nový energetický ekosystém se skládá ze složité sítě „prosumers“ (zkratka z anglického PRO-ducers a con-SUMERS): klienti a společnosti, které mohou samostatně lokálně vyrábět a ukládat elektřinu, použijí to, co potřebují a zbytek často prodají do sítě – tak vytvářejí důležitou rovnováhu v systémech s obnovitelnou energií.

Elektrifikace vytápění a průmyslu ještě navýší tento vznikající virtuální systém, kde budou moci miliony uživatelů prodávat elektřinu s pomocí správných systémů a síťových kódů.

V současné době je bohužel, kromě skandinávských zemí, většina trhů přizpůsobena centralizovanému energetickému modelu, což samozřejmě snižuje zájem o investice do flexibilního trhu. Proto naléháme na vlády a regulátory, aby vytvořili jasné regulační a tržní prostředí, které bude podporovat flexibilní trh. Tímto způsobem vlády, bez jakýchkoliv nákladů, umožní uživatelům a společnostem, aby benefitovali z možnosti nových způsobů generování příjmů a rychleji spláceli vybavení jako tepelná čerpadla, bateriová úložiště elektřiny a podobně. Tento vývoj také nastartuje potřebný cyklus soukromých investic, nižších cen a kvalitních pracovních příležitostí pro specializované elektrikáře a inženýry, jejichž úkolem bude vybudovat tuto infrastrukturu pro budovy a továrny na celém kontinentě.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.