Genius loci zlínských zákaznických dnů

TAJMAC-ZPS, a.s.
— vydáno 23. dubna 2019

Již řadu let se Zlín na dva dubnové dny stává hlavním městem strojírenství. Tradiční zákaznické dny společnosti TAJMAC-ZPS jsou místem, kde byznys probíhá v přátelsky uvolněné atmosféře. Letošní ročník se nezadržitelně blíží a s mnohými z vás, se ve Zlíně setkáme již v tomto týdnu. Zákaznické dny ve Zlíně budou probíhat 25. – 26. 4. 2019.

V oboru strojírenství se pohybuji sedmnáctým rokem a do Zlína, na zákaznické dny v TAJMAC-ZPS, jezdím téměř od jejich počátku a vždy se na ně velice těším. Mnohdy jsem si říkala, že pokud bych nebyla nominována kolegy na účast, vzala bych si dovolenou a stejně do Zlína vyjela. Rok od roku si také říkám, že je tato akce stále větší, vždy nabízí zajímavé novinky a překvapující doprovodný program. Poctivě se snažím stíhat i slavnostní zahájení v podání generálního ředitele Michele Tajariola, jehož vtipný a uvolněný úvodní proslov vždy odstartuje skvělou atmosféru. O historii, náročnosti příprav a organizaci této každoroční dubnové události, jež s lehkostí a glancem zastínila mnohé jarní strojírenské veletrhy, jsem hovořila s vedoucí oddělení propagace TAJMAC-ZPS, Hanou Modlitbovou, jež je pro řadu spoluvystavovatelů i návštěvníků jednou z tváří a centrálních mozků této báječné akce.

Hana Modlitbová

Zákaznické dny u vás v TAJMAC-ZPS ( dále ZD ) patří k nejdůležitějším událostem roku a jsou pevně zakotveny v kalendářích spoluvystavujicích firem i návštěvníků. Ví se, kdy vznikla první myšlenka vedoucí k uspořádání této akce a jak vlastně ZD fungují dlouho?

Nápad pořádat Zákaznické dny vznikl v devadesátých letech minulého století, tedy v éře ZPS. Nejednalo se svým rozsahem zdaleka o akci, kterou znáte dnes. V roce 1996 trvaly ZD týden a pozvaní zákazníci měli možnost se v jejich průběhu seznámit s výrobními provozy v Malenovicích. Jednalo se tedy spíše o exkurze. Do roku 2000 pak takto zákazníci, doprovázení prodejci, měli možnost vždy po dobu jednoho týdne v roce využít možnost vidět výrobu obráběcích strojů v reálu a také jim byly předvedeny seřízené stroje na tehdejším showroomu. Celková návštěvnost se pohybovala kolem 80 zákazníků. 

V roce 2001, to jsme již v historii společnosti TAJMAC-ZPS, se koncepce ZD radikálně mění. Jsou jednodenní, konají se v prostorech montážní haly pro odbornou veřejnost v pátek a v sobotu navazuje Den otevřených dveří, který je určen zaměstnancům společnosti, jejich rodinám a širší veřejnosti. Od roku 2002 jsou ZD dvoudenní akcí, doprovodným programem zůstává možnost organizovaných prohlídek ostatních výrobních prostor. V roce 2004 jsou přizváni první spoluvystavovatelé, kteří vystavují samostatně mimo firmy, spoluvystavující v rámci předváděných technologií. V roce 2005 se ZD termínově přesouvají z konce června do druhé půli dubna. Po roce 2008 návštěvnost ZD ovlivnila probíhající ekonomická krize, ale od roku 2011 se akce neustále ve všech směrech rozrůstá, ať už se jedná o stále se rozšiřující počet spoluvystavovatelů či širší doprovodný program. Naše ZD se staly malým veletrhem. Tak tuto akci v současnosti označují naši návštěvníci. Minulý rok jejich počet přesáhl číslo 750.

Velký prostor mají k dispozici i spoluvystavovatelé, jejichž zájem stále narůstá. Můžete i zde uvést trochu statistiky, jak tomu bylo v prvních ročnících a jaká je situace nyní?

Prvními spoluvystavovateli byly od konce devadesátých let firmy, které spolupracovaly při seřízení strojů na showroomu. V roce 2004 se ZD zúčastnilo celkem 14 spoluvystavovatelských firem, tehdy poprvé měly některé z nich samostatné expozice. V minulém roce jich pak bylo 73 s denní účastí jejich 175 reprezentantů.

Osobně na ZD jezdím již řadu let, s mnohými se znám velice dobře a vím, že se do Zlína všichni opravdu upřímně těšíme. Velmi kvitujeme čas, který zde máme na setkání, probrání současné situace i představení novinek návštěvníků. Všichni ale jen tušíme, jak náročná musí být organizace této akce. Prozradíte něco ze zákulisí a příprav?

Někteří z našich spoluvystavovatelů označují svůj pobyt v rámci ZD za lázeňský a my si tohoto označení velmi vážíme. Znamená to, že se u nás cítí dobře a to je našim cílem. Pozitivní ohlasy máme i od návštěvníků, a to je pro nás tou nejlepší vizitkou a známkou toho, že naše koncepce ZD je správná. Náročnost organizace a následné realizace je vždy úměrná kvalitě každého pracovníka, který se na akci podílí v každé její fázi.  Dalším důležitým stupínkem k úspěšné akci je zvládnutelný časový plán a plnění zadaných úkolů. Rámcově plánovat další ročník vlastně začínáme vyhodnocením toho předchozího. Pak je to spousta jednání a hledání řešení a dopisování a potvrzování a hodin a hodin přípravných prací… a neustálý strach, že se něco opomene, že něco nevyjde. A když se termín ZD blíží, mnozí z nás tráví ve firmě nejednu přesčasovou hodinu.

Pravidelnou součástí ZD jsou dotazníky spokojenosti, které, jak předpokládám, vyhodnocujete. Jak jste tedy na tom a setkáváte se v rámci odpovědí i s návrhy na oslovení firem, které schází či s nějakými zlepšováky?

Dotazníky byly v historii ZD obsahově zaměřeny různě. Například na uživatele obráběcích center, na naše stroje a služby i na ZD nebo byly vytvořeny ve spolupráci se spoluvystavovateli. Co se týká otázek týkajících se ZD, byly hodnotící odpovědi převážně pozitivní, ale našlo se i pár konstruktivních kritických připomínek. Určitě k nim přihlížíme. Přece jen nepořádáme klasický veletrh a účast spoluvystavovatelů se řídí pravidlem, že musí být naším dodavatelem, ale jsou i výjimky. V posledních dvou letech ale návštěvníci místo vyplňování dotazníku obdrželi slosovací list a „sbírali razítka“  na určených stanovištích.   

Vlastní kapitolou je naprosto skvělý doprovodný program a catering. Osobně se mně zdá, že vše je rok od roku lepší. Barista, zmrzlinář, lokální pivovar a soutěže pro návštěvníky se zajímavými cenami. Zdá se, že v rámci nápadů a organizace nemáte žádné limity, nebo se mýlím?

Vidíš v průběhu let sama, jak se ZD rozvíjí a rostou, ale bezlimitní nejsou a ani být nemohou. V posledních letech jsme omezeni hlavně prostorem, kdy jsme v areálu kapacitně na hraně. V průběhu ZD se také snažíme co nejméně omezit provoz naší firmy i ostatních firem sídlících v areálu. Co se týká rautu, snažíme se ve spolupráci s našim dodavatelem návštěvníkům nabídnout v širší míře kvalitní regionální produkty a funguje to. Soutěže v rámci doprovodného programu podtrhují neformální atmosféru ZD. Nápadů a inspirací máme v TAJMAC-ZPS naštěstí stále dostatek a jsme rádi, že ty, které se nám daří realizovat, se u návštěvníků setkávají s tak pozitivním ohlasem.  

Letošní zákaznické dny se blíží. Můžete prozradit, na co se můžeme těšit, čím nás ohromíte letos a kdy že to máme přijet?

Na co se mohou letos návštěvníci těšit si ještě necháme pod pokličkou. Ale do kalendáře událostí si můžete zapsat datum 25. – 26. 4. 2019. Těšíme se na vás.

 Iva Duroňová

Více na: www.tajmac-zps.cz

Další článek: Kovosvit MAS má nového manažera obchodu pro ČR a SR