HANNOVER MESSE 2024 a úsilí o konkurenceschopnost Evropy

hannover-messe-1

proveletrhy_logo PROveletrhy s.r.o.
— vydáno 22. května 2024

Veletrh HANNOVER MESSE není jen výstava, je to místo, kde se tvoří budoucnost průmyslu. Letos jej navštívilo 130 000 návštěvníků ze 150 zemí a přes 300 delegací z hospodářské politiky z celého světa. Svoje řešení zde nabízelo přes 4000 firem.

Inzerce

„HANNOVER MESSE 2024 byl motorem průmyslu a technologickým veletrhem budoucnosti,“ řekl Dr. Jochen Köckler, generální ředitel Deutsche Messe AG, na závěrečné tiskové konferenci k veletrhu HANNOVER MESSE 2024. „Byl motorem průmyslu, protože návštěvníci zde našli odpovědi na otázku, jak mohou ve svých továrnách výhodně využívat automatizaci, umělou inteligenci, vodík a mnoho dalších high-tech řešení a přizpůsobit je tak budoucím potřebám. Technologický veletrh budoucnosti, protože zde byly představeny inovace, které umožňují konkurenceschopný a udržitelný průmysl.“

Více než 130 000 návštěvníků ze 150 zemí si se 4 000 vystavujícími podniky vyměňovalo názory na to, jak mohou digitalizovat své hodnotové řetězce a zvýšit jejich odolnost. „To znamená, že jsme i v roce, kdy byl veletrh HANNOVER MESSE kvůli střídání akcí menší, dosáhli našeho ambiciózního cíle počtu návštěvníků“, uvedl Jochen Köckler. Více než 40 procent návštěvníků přijelo ze zahraničí. Nejvíce návštěvníků přijelo po Německu z Číny, Nizozemska, USA, Koreje a Japonska.

Foto: Deutsche messe

Dr. Gunther Kegel, prezident svazu ZVEI a předseda poradního sboru vystavovatelů veletrhu HANNOVER MESSE, uvedl: „V současném obtížném ekonomickém prostředí je letošní ročník veletrhu HANNOVER MESSE důležitou podporou pro zlepšení nálady. Firmy z elektrotechnického a digitálního průmyslu působivě předvedly, jak inovace, zejména využití umělé inteligence, otevírají nové možnosti působení. Pro větší ochranu klimatu, pro větší efektivitu ve spotřebě energie a využívání zdrojů. Ale také pro více optimismu. Pokud přijmeme správná opatření a budeme důsledně pokračovat v cestě elektrifikace, digitalizace a automatizace, můžeme se bez obav pustit do řešení velkých společenských výzev, jako je omezení globálního oteplování. Veletrh HANNOVER MESSE opět zviditelnil inovační sílu našich podniků a významně tak přispěl k posílení naší průmyslové lokality.“

Thilo Brodtmann, generální ředitel svazu VDMA, dodal: „Myslet daleko za hranice každodennosti a vyvíjet řešení pro digitální a klimaticky neutrální výrobu – to je požadavek inovativních výrobců strojů a zařízení. Na letošním veletrhu HANNOVER MESSE ukázali, jak lze továrny řídit inteligentněji, jak lze s moderními výrobními prostředky rychleji dosáhnout ochrany klimatu a jak mohou autonomní systémy učinit výrobu bezpečnější a efektivnější na mnoha úrovních. Kromě toho do výroby vstupuje biologie a její procesy – první kroky již byly učiněny. Veletrh HANNOVER MESSE zůstává nejlepším místem pro všechny tyto inovace a pro skutečného ducha optimismu, protože se zde scházejí výrobci, zákazníci, političtí činitelé a média ve větším počtu než kdekoli jinde.“
Veletrh HANNOVER MESSE nabídl ucelený obraz technologických možností pro průmysl dneška i zítřka – od řešení, jako je automatizace celých výrobních závodů, přes hlasové ovládání strojů pomocí umělé inteligence a efektivní využití vodíku v průmyslu až po využití softwaru k evidenci a snižování emisí CO2. Do centra pozornosti se dostaly i nové oblasti, jako je biologizace hospodářství a řízení emisí uhlíku. Na rychlosti nabývá také iniciativa Manufacturing-X na vytvoření suverénních datových prostorů pro průmyslové malé a střední podniky.

Letošní veletrh HANNOVER MESSE byl také platformou pro start-upy, které chtějí vstoupit se svými řešeními do odvětví. Více než 300 mladých firem využilo veletrh k navázání kontaktů s průmyslem. To bylo podpořeno cílenými příležitostmi k navazování kontaktů a nabídkou masterclasses na veletrhu. Dr. Köckler dále uvedl: „Naše startupová ofenziva přinesla své ovoce. Dialog mezi start-upy, investory a průmyslovými podniky byl mnohem intenzivnější než v předchozích letech. To nás povzbuzuje k tomu, abychom tomuto tématu věnovali na veletrhu HANNOVER MESSE 2025 ještě více prostoru“.

Veletrh HANNOVER MESSE se letos, jako málokdy předtím, stal oporou při vytváření agendy hospodářské politiky. „Díky veletrhu HANNOVER MESSE se technologický pokrok stal pro politiky hmatatelným,“ řekl Jochen Köckler. „Potenciál zde představených technologií je obrovský. Může se však rozvinout pouze tehdy, pokud jsou k tomu vytvořeny správné politické rámcové podmínky.“

Konkurenceschopné náklady na energie, rozšíření digitální infrastruktury, rychlé schvalovací postupy, odbourání zbytečné byrokracie a příliv kvalifikované pracovní síly byly hlavními body programu více než 300 hospodářsko-politických delegací, které veletrh navštívily. Dr. Jochen Köckler uvedl: „I zde je důvod k optimismu. Diskuse ukázaly, že Evropa má vůli a sílu bojovat za svou konkurenceschopnost a udržet si ji.“

Letošní partnerská země Norsko byla ukázkovým příkladem celoevropské spolupráce. V úterý na veletrhu představil německý spolkový ministr hospodářství Robert Habeck společně s norským ministrem energetiky Terje Aaslandem plán spolupráce v oblasti vodíku. Německo a Norsko budou úzce spolupracovat, aby do roku 2030 byl realizován velkoobjemový dovoz vodíku z Norska do Německa a byla vybudována potřebná vodíková infrastruktura. Na veletrhu HANNOVER MESSE podepsaly společnosti z Norska a Německa dohody o přepravě vodíku a o ukládání CO2, takzvaném Carbon Capture and Storage (CCS).

Veletrh HANNOVER MESSE 2025 se bude konat od 31. března do 4. dubna. Partnerskou zemí bude Kanada.

Další článek: Fréza MaxiMill – 211-DC si poradí se superslitinami díky chlazení optimalizovanému 3D tiskem