Inteligentní chapadlo pro malé díly

SCHUNK Intec s.r.o.
— vydáno 17. prosince 2020

Inteligentní paralelní chapadlo Schunk EGI s certifikovaným rozhraním PROFINET-IRT bylo navrženo speciálně pro náročné a různorodé manipulační úlohy v elektronických, farmaceutických a laboratorních aplikacích.

Inzerce

Chapadlo dokáže bez problému manipulovat s velmi rozmanitými obrobky díky individuálně upravitelnému zdvihu až 57,5 mm na čelist a také za využití možnosti plynule regulovat uchopovací sílu až do 100 N. Je taktéž schopno spolehlivě a citlivě manipulovat s velmi křehkými a jemnými díly díky integrovaným systémům inteligence. Tyto všechny vlastnosti společně zajišťují velmi snadné uvedení do provozu. 

Chapadlem vyvíjená uchopovací síla zůstane zcela zachována i v případě výpadku elektrické energie nebo nouzového zastavení stroje. Pro tento účel byl speciálně vyvinut systém zachování uchopovací síly. Při porovnání s běžnými elektrickými chapadly tak získává Schunk EGI velkou konkurenční výhodu. Na rozdíl od systému zachování uchopovací síly pomocí pružin, je zbytkový pohyb prstů po náhlém zastavení minimální. Tyto vlastnosti chapadla Schunk EGI tak významně přispívají k prevenci nehod způsobených upuštěním dílu nebo nechtěným zachycením pracovníka obsluhy. 

Pohodlné uvedení do provozu 

Jak rozsáhlá je škála funkcí, tak snadné je uvedení do provozu. Všechny základní funkce lze konfigurovat pomocí integrovaného webového serveru, aniž by byl potřeba externí software. Pohyb čelisti lze na chapadle ovládat ručně v krokovém režimu, což nabízí jisté výhody, například v případě nouzového zastavení. Jednotlivé polohy prstů lze také naučit pomocí funkce „rozšířené reference“. Následně mohou být uloženy jako pevná hodnota do softwaru. Programování je tedy velice jednoduché. 

Se svým certifikovaným  rozhraním PROFINET, kompatibilní s IRT (kategorie C), splňuje chapadlo EGI veškeré požadavky na vysoce výkonné aplikace. Pozici prstů, uchopovací sílu a rychlost pohybu lze sledovat a ovládat bez jakékoliv virtuální prodlevy. Dostupné je samozřejmě i použití mezipoloh či ruční učení polohy prstů. V prvním kroku bude k dispozici chapadlo EGI ve velikosti 80, další pak budou následovat. Navíc možnosti použití budou přibývat s novými aktualizacemi softwaru. 

Další článek: SolidWorks propojí celou firmu přes cloudovou platformu