SolidWorks propojí celou firmu přes cloudovou platformu

Dassault Systemes CZ s.r.o.
— vydáno 18. prosince 2020

Populární 3D CAD SolidWorks se zabydlel prakticky ve všech odvětvích strojírenství a v mnoha průmyslových oborech. Neustálá evoluce tohoto systému pro vývoj výrobků jeho využití postupně rozšířila do různorodých firemních oddělení.

Představovat populární 3D CAD systém SolidWorks lidem z branže je asi nošením dříví do lesa, za svoji existenci si vybudoval jistou reputaci i mimo strojírenské konstrukční kanceláře. Kde se SolidWorks nachází dnes? Úspěšně se zabydlel prakticky ve všech odvětvích strojírenství i dalších průmyslových oborech. Každý rok je vydávána nová verze, kde vývojáři důsledně naslouchají uživatelům, a tak software neustále posouvají blíže potřebám konstruktérů. Jde jak o stále propracovanější funkce, často používané každý den, tak o rozšiřování o doplňkové moduly, které rozšiřují záběr SolidWorksu do nových oblastí. Za poslední léta můžeme jmenovat celé nové obory, kterým SolidWorks přináší řešení. Již dlouho je i základní verze Standard dodávána se základními výpočty pevnosti a proudění Simulation Xpress, respektive FloXpress. Stejně tak i modul DriveWorks Xpress, určený pro vytváření složitých konfigurací výrobku. Součástí nejvyšší verze Premium je pak mj. lineární statika pro sestavy a trasované elektro a potrubní systémy. 

Modul MBD nás provází již od roku 2014 (zkratka MBD znamená definici výrobku založenou na modelu, často je používána spolu se zkratkou PMI, označující informace o produktu pro výrobu). Pro nezasvěcené, jde o publikování modelů například do formátu PDF k volnému prohlížení, především ve výrobě, kdy model obsahuje i veškeré informace nutné pro výrobu, které tradičně přidávají až na výkrese. Ve stejném roce přišel i samostatný modul Inspection, sloužící jako podklad pro jakost výroby a zpracování naměřených dat. Výstupem je protokol o tzv. kontrole prvního kusu a další oborově používané standardy. V roce 2015 se objevuje Costing, doplněk pro výpočet ceny výrobku, postupně vylepšovaný pro další a další výrobní metody a kalkulace celých sestav. Zhruba od verze 2016 se některé moduly z vyšších verzí stávají dostupnými i ve verzi nižší, jako je třeba FeatureWorks určený pro parametrický převod importovaných dat. S verzí 2016 se objevují nové moduly, PDM Standard pro správu dat menších konstrukčních skupin, a jak už název napovídá, samostatně spustitelná aplikace Visualize Standard generující vysoce kvalitní rendering a animace. Zajímavá je i funkce Surface Flatten, kdy můžete získat rozvinutý tvar algoritmem jiným než pro plechy, vhodný například pro návrh svršku bot apod. S verzí 2017 přichází 3D Interconnect, který dovoluje pracovat s daty z jiných CAD systémů v SolidWorksu bez nutnosti jejich konverze. Verze 2018 nově obsahuje rozsáhlý balík pro obrábění – SolidWorks CAM. O rok později přichází možnost exportovat modely do formátů virtuální reality pro další zpracování. A nejen to, se SolidWorksem dodávaný oblíbený prohlížeč CAD formátů podporuje zobrazení modelu přímo ve virtuální realitě, například prostřednictvím náhlavní soupravy. Základem zůstává neustále vylepšované kvalitní a produktivní modelování, skládání sestav a tvorba výkresů pro každodenní použití ve výrobních procesech. 

3DEXPERIENCE – propojení všech firemních procesů 

Stále častěji lze o SolidWorksu slyšet v souvislosti se 3DEXPERIENCE, o kterém mluvíme nejčastěji jako o platformě. To slovo má mnoho významů, jak v běžném životě, tak v prostředí počítačů. Pokud jej nahradíme českým slovem základna, překvapivě dostaneme nový impuls pro pochopení významu platformy 3DEXPERIENCE pro výrobní a obchodní společnosti i ve spojení se SolidWorksem. Základna je obvykle vespod, a na ní jsou stavěny veškeré další části. Ve světě počítačů to obvykle znamená síťové propojení pracovišť a lidí pomocí hardwaru a softwaru. Nad touto páteří jsou potom další a další vrstvy, představované blíže zaměřenými programy, jež jednotlivcům dovolí pracovat odlišným způsobem. Programy nemohou existovat někde ve vzduchoprázdnu, pod sebou potřebují právě něco jako operační systém, základnu či platformu. 3DEXPERIENCE je tedy takovou základnou a ačkoli každé přirovnání pokulhává, můžeme říct, že jde o rozsáhlý síťový operační systém, navíc tzv. cloudový, tedy je k dispozici všude tam, kde je internetové připojení. Jako červená nit se skrze celou platformu objevuje komunikace, i nad konstrukčními daty. Pojďme už ale blíže ke konkrétnímu použití. Za příklad si vezmeme výrobní společnost. Důvodem její existence jsou právě výrobky, které trh vyžaduje. Když to vezmeme na příkladu začínající firmy, tedy start-upu, je to právě originální výrobek, kvůli kterému jeho tvůrci založí firmu pro jeho výrobu a prodej. Pokud jde o výrobek, dnes již nikdo snad ani neuvažuje jinak než začít s jeho 3D modelem. A podobně jako u počítačových programů, model nemůže existovat ve vzduchoprázdnu. Na výrobek navazuje výroba samotná, marketing, prodej, péče o zákazníka. A takto se dostává podnětů na změny a vylepšení původního výrobku. Tomu se říká životní cyklus. Výrobek je potřeba modernizovat, čili změnit. Počáteční 3D model prochází životním cyklem. Pokud se podíváme pozorně na název platformy, obsahuje ono magické 3D. To představuje digitální maketu výrobku, čili jeho 3D model, který prochází životním cyklem v prostředí platformy. Ta totiž umožní nejen v úvodu zmíněné propojení, ale také komunikaci a veškeré další softwarové nástroje pro celou firmu. Ale i firmy, které jsou na trhu již dlouhá desetiletí či déle, neustále se snaží být konkurenceschopné, optimalizují výrobu a návrh výrobků podle nejnovějších trendů a ohlížejí se po inovativních nástrojích. 

Rozsah služeb podle aktuální potřeby 

Technicky vzato, platforma běží na síťových serverech, z nichž si uživatel pronajímá právě potřebné služby a aplikace pro návrh, výrobu a prodej svých výrobků. Pro zákazníky to znamená menší hardwarové požadavky, protože převážná většina aplikací běží na serveru a uživateli často stačí k práci i pouhý tablet nebo chytrý telefon. V případě tvorby CAD návrhu na počítači s operačním systémem Windows přináší 3DEXPERIENCE jak špičkové konstrukční nástroje, jako je SolidWorks a CATIA, tak výše zmíněné nástroje pro životní cyklus výrobku, označované zkratkou PLM – v prostředí platformy mluvíme o balíku aplikací ENOVIA. A právě na tyto nástroje se teď podíváme podrobněji. SolidWorks asi není potřeba více přibližovat, představuje standard pro modelování ve 3D. Ovšem modelem věci nekončí, naopak začínají. Výstupem ze 3D modelu je na prvním místě výrobní výkres (mimochodem stále častěji nahrazovaný tím stejným 3D CAD modelem, jenž navíc obsahuje veškeré informace nutné pro výrobu). Dalším výstupem může být třeba obráběcí kód, tedy CAM. V prostředí platformy jde o aplikace z rodiny DELMIA. Již několik posledních verzí SolidWorksu lze snadno integrovat doplatformy a zlepšit tak spolupráci jednotlivců i konstrukčních týmů a navazujících oddělení, které sice 3D model nevytváří, ale dále s ním pracují, jako jsou technologická příprava výroby, výroba samotná, marketing, prodej, reklamace atd. Navíc, pokud data jsou uložena v cloudu, znamená to, že jsou k dispozici všude, kde je internetový signál, kdykoli, na jakémkoli zařízení. Tedy takové možnosti spolupráce, o jakých se nám donedávna ani nezdálo. Konkrétně, uživatelské rozhraní SolidWorksu je rozšířeno aplikacemi platformy 3DEXPERIENCE a konstruktér tak může nad návrhem komunikovat, aniž by opustil prostředí CAD aplikace. A nejen to, ze stejného místa řídí verze a revize, tedy změny, které téměř vždy provázejí životní cyklus výrobku. Systém zachovává a podporuje hierarchickou strukturu firmy, kdy konstruktér může provést změnu, až je mu přidělena jako pracovní úkol. Ten je obvykle součástí nějakého projektu. Slovo projekt je v platformě předmětem činnosti aplikace Project Planner, kdy příjemce dostane zadání v aplikaci Collaborative Tasks. Tyto běží jak samostatně, lépe řečeno v rozhraní internetového prohlížeče, tak v tzv. podokně úloh SolidWorksu. 

Od nápadu přes výrobu po marketing a prodej 

Vedoucí zakládá projekt a k němu jednotlivé úkoly. Konstruktéři tyto přebírají a začínají na nich pracovat. Návrh některých komponent přitom provádějí v plně cloudových CAD aplikacích – například propojení a bezešvá spolupráce mezi aplikacemi xShape a xDesign je přímo ukázková. Otevřete díl v xDesign pro běžné parametrické 3D modelování, ovšem v cloudu. Když potřebujete pokročit na práci přidáním tvarů organického modelování tzv. Sub-D ploch, stačí, když na klávesnici zmáčknete písmeno X, model se přenese do aplikace xShape a okamžitě pokračujete. Je to vskutku elegantní a velmi návykové díky univerzálnosti dat. Vkládání dat z různých CAD systémů je nazýváno multiCAD. Ať už je tedy model vytvořen v jakémkoli CADu, po uložení do platformy jej lze vložit do sestavy otevřené v jiném CAD systému. Tím se otvírají velké možnosti spolupráce bez nutnosti předem převádět data. Na platformě lze již dnes získat ekvivalent desktopových aplikací pro vizualizace (Live Rendering), pevnostní a další inženýrské výpočty (SIMULIA) a výrobu – CAM (DELMIA). I stručný popis by však byl nad rámec tohoto článku. Platforma 3DEXPERIENCE ovšem zdaleka není určena jen pro CAD, ačkoli samo o sobě to není málo. Opět s odkazem na úvod, jde o profesionální prostředí určené také pro oddělení jako je obchod, marketing apod. Ta mají svoje specifické potřeby, například průzkum trhu, analýzy a vytěžování dat, uspořádání do tabulek, grafů a zpráv. A to je přesně další silná stránka platformy, skrze řadu aplikací pokrývající široké spektrum služeb. Platforma 3DEXPERIENCE představuje rozsáhlé profesionální prostředí v cloudu, které podporuje vývoj, výrobu, marketing, obchod a další činnosti firmy. Pro ně jsou připraveny speciální aplikace, které jsou vzájemně provázány a pracují se stejnou datovou základnou, přístupnou kdykoli a kdekoli každému se zabezpečeným přístupem. 

Další článek: Vlastní výroba suchého ledu pro optimální tryskací a chladicí účely s pomocí peletizérů ASCO-i