Jak mohou robotická chapadla pomoci s dýcháním? Stačí mít skvělý nápad

Jak mohou robotická chapadla pomoci s dýcháním? Stačí mít skvělý nápad SCHUNK Intec s.r.o. vydáno dne 13. července 2020

Každý výrobek lze použít i způsobem, který nebyl původním záměrem konstruktéra. Chapadlo SCHUNK tak místo aby pomocí pohybu prstů uchopovalo předměty, využívá tento pohyb k simulaci dýchání.

Tato aplikace z nedávné doby inspirovala firmu SCHUNK ke zřízení týmu odborníků s cílem prozkoumat nové oblasti automatizovaných aplikací a nalézt inovativní řešení v dalších oblastech.

Chapadlo jako hybná síla ventilátoru

Koncepce chapadla k použití ve ventilátorech byla vypracována v úzké spolupráci s lékaři z univerzity v Tübingen a je založena na automatické ventilaci pomocí dýchacího přístroje, který lze velmi snadno nastavit a upravovat přes dotykovou obrazovku. K „dýchání“ je v tomto ventilátoru využito chapadlo Schunk. Prostý pohyb prstů chapadla k sobě a od sebe dokáže zastoupit práci plic. Parametry jsou regulovatelné v potřebných rozmezích: tlak mezi 4 mbar až 50 mbar, objem v rozmezí 200 ml až 800 ml, frekvence v rozmezí 5 až 80 cyklů za minutu a inspirační doba v poměru I:E 1:2 až 4:1. Systém proto pokrývá všechny relevantní parametry související s umělým dýcháním pro pacienty s onemocněním COVID-19. Firma SCHUNK používá osvědčené systémy senzorů a mechatronická chapadla spolu s přídavně vyrobenými prsty chapadla z vlastní produktové řady, jakož i s průmyslově zřízenou řídicí jednotkou pro systém, jenž čeká na udělení patentu. Řádné fungování zařízení je trvale monitorované a jakákoli závada jako například únik nebo poškození ventilační hadice je okamžitě signalizována. Konstrukce umožňuje rychlé přepínání mezi ruční a automatizovanou ventilací.

Pohled do dalších odvětví

„Tato aplikace ilustruje, jak univerzálně a spolehlivě lze komponenty našich uchopovacích systémů použít v oblasti lékařské technologie a v rámci dalších odvětví," zdůrazňuje Timo Gessmann, hlavní technologický ředitel (CTO) ve firmě SCHUNK, a vyzývá k tvůrčímu využití potenciálu automatizovaných řešení. „Modulární struktura našeho softwaru a elektroniky nám umožňuje implementovat nové funkce a služby ve velmi krátké lhůtě. Pomocí našeho nového týmu zabývajícího se novými typy automatizovaných aplikací jsme schopni zajistit úspěšnou implementaci takových produktů s orientací na zákazníka a konkrétní řešení a také kompletních řešení od vývoje až po certifikaci."

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.