KISSsoft 2023 pro ještě detailnější návrhy ozubených kol

KISSsoft AG vydáno dne 20. července 2023

KISSsoft je modulární výpočetní software pro navrhování, optimalizaci a ověření strojních součástí podle mezinárodních norem, především pak ozubených soukolí. Seznamte se s novinkami, které zavádí jeho nejnovější verze.

Frekvence buzené záběrem ozubených kol a ložisek lze nyní počítat pro kola s čelním ozubením a kola kuželová, stejně jako pro soukolí planetových převodovek, v souladu s rozličnou technickou literaturou. Výsledky pro frekvence buzené záběrem ozubených kol se zobrazují ve dvou různých grafech: v závislosti na otáčkách referenčního kola, nebo v závislosti na amplitudě. Frekvence je možné spočítat pro různé rychlosti (definované spektrem zatížení) a pro různé harmonické kmity. 

Pro výstup výsledků je k dispozici řada možností: uživatelé mohou zvolit různé jednotky, zohlednit toleranci provozních otáček a zobrazit kritické otáčky podle definice ISO 6336-1. Nově lze vypočítat také rotační frekvence a frekvence přeběhu tělísek pro valivá ložiska s definovanou vnitřní geometrií. Výsledky se zobrazují ve výpisu výpočtu a v grafech znázorňujících frekvence ložisek vzhledem k frekvenci otáčení. 

3D geometrie soudečkového evolventního drážkování 

Zubové spojky se soudečkovým tvarem zubů jsou často používaným typem hřídelové spojky zejména v obtížných podmínkách. Tyto spojky kompenzují radiální, axiální a úhlové posunutí a svým principem jsou vhodné pro velké spojky v těžkém strojírenství. Nová funkce umožňuje odladit geometrii zakřiveného zubu a vytvořit jeho 3D model, který pak lze vyrobit víceosým frézováním. 

Detailní návrh variant ozubení s více proměnnými 

Do modulu pro detailní variantní výpočet čelního ozubením bylo přidáno několik dalších volitelných proměnných, například parametr pro šířku kola. Kromě toho lze během procesu dimenzování nastavit kvalitu ozubených kol podle různých norem, jako jsou ISO 1328, AGMA 2015, DIN 3961-3963, JIS B 1702, AGMA 2000 nebo GOST 1643-81. 

Výměna dat pomocí protokolů GAMA / GDE 3.2 / REXS 1.4 

Import a export dat ve formátu GDE byl aktualizován na verzi 3.2 dle normy VDI 2610:2021 a vedle geometrie, tolerancí a modifikací ozubení zahrnuje také základní data nástrojů. Formát REXS byl upgradován na verzi 1.4, která zahrnuje doplnění různých komponent, jako je šneková převodovka a geometrie hřídele. 

Definice geometrie hřídele byla rozšířena mj. o pero, nalisované spojení a osazení hřídele. U jednotlivých komponent bylo přidáno mnoho atributů, jako například drsnost povrchu, teplota maziva a počet zatěžovacích cyklů. Kompletní seznam změn najdete ve specifikaci REXS.

Pevnostní výpočet hřídelí dle FKM za pomoci rain-flow matice 

Při výpočtu hřídele lze provést kontrolu únavové pevnosti vygenerováním ekvivalentního ověřovacího napětí podle směrnice FKM, které zastupuje dosud používané amplitudové ověření. Kontrolou pomocí ekvivalentního napětí lze pro každý zatěžovací stav zohlednit různé poměry napětí (např. matice rain-flow). Vliv různých poměrů napětí je možné zohlednit v zatížení při ověřování převedením spektra zatížení na střední napětí Sm = 0 a poměr napětí R = -1. Výpočet pevnosti hřídele tedy lze nyní provést podle pokynů FKM se zohledněním vlivu spektra zatížení rain-flow matice. Požádejte o testovací verzi KISSsoftu na info@geardesign.cz. 

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.