Které profese jsou nejvíce ohrožené automatizací?

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 8. května 2023

Stroje nahrazují lidskou práci, to je realita. Umělá inteligence tento trend určitě posílí. Je ale zřejmé, že automatizované provozy lidem práci také nabízejí, méně namáhavou a lépe placenou.

Inzerce

Opakující se pracovní procesy, které lze vykonávat strojně, existují v manuálních i duševních činnostech. Dnes běžně využívanou automatizaci můžeme rozlišit na mechanickou a softwarovou. Dalším přínosem k usnadnění lidské práce je nyní tolik skloňovaná umělá inteligence. Společnost Deloitte uveřejnila studii, která na základě dostupných dat ukazuje, jak se bude rozvíjet automatizace, a kterých oborů se tento vývoj nejvíc dotkne. 

Mechanická a softwarová automatizace 

Již přibližně čtyři desetiletí jsou součástí průmyslové výroby robotická ramena. Klesající náklady a snadnější programování dnes umožňuje jejich nasazení i v aplikacích, kde se to dříve nevyplácelo. Vedle manipulačních úkonů a svařování se roboty využívají například i k broušení a dalším operacím. Rozšíření působnosti robotů nabízí samozřejmě i kolaborativní robotika. Do budoucna je ale nepravděpodobné, že by došlo k nahrazení veškeré mechanické práce. Řadu náročných manuálních operací lze vyřešit roboticky, ale je to příliš složité a neekonomické a pravděpodobně to tak bude i v budoucnosti. 

Rovněž oblast zpracování dat je ve firmách již běžně automatizovaná. CRM, ERP a další systémy účinně zefektivňují výrobu a šetří lidské zdroje. 

Umělá inteligence 

Využití umělé inteligence nabízí nové možnosti využití mechanických i softwarových robotů. Studie Deloitte v roce 2018 nabízí názorný příklad: „Díky robotům mohou české automobilky chrlit produkci rychlostí téměř tří vozů za minutu. Ale uklidit dětský pokoj je pro roboty dneška nepřekonatelný úkol. Stejně je tomu u rutinní kognitivní práce, kterou lze kodifikovat v rámci softwarového programu. Pro softwarového robota je jednoduché sbírat data z různých zdrojů, rozesílat emaily a vést evidenci zákazníků, ale je pro něj velice těžké napsat přesvědčivý odstavec.“ 

Dnes vidíme že napsání přesvědčivého odstavce je pro chatboty hračkou, stejně tak je pravděpodobné, že s pomocí umělé inteligence dokáže vhodný robot v budoucnosti uklidit i nepořádek v dětském pokojíčku. 

Odvětví s velkým potenciálem pro automatizaci 

Průmyslové oblasti, které lze relativně snadno automatizovat, jsou ty s velkým podílem rutiny. Typicky jde o skladování a dopravu, těžbu, stravování a pohostinství, ubytování, velkoobchod i maloobchod, a také zpracovatelský průmysl. Odvětví, která vyžadují více individuální přístup, jsou automatizací naopak ohrožena méně. Patří mezi ně vzdělávání, informační a komunikační činnosti, věda a výzkum, peněžnictví, pojišťovnictví, zdravotní a sociální péče. 

Kterých profesí se automatizace dotkne nejvíce 

Ze studie společnosti Deloitte vyplývá, že v České republice je z celkového počtu pracovních míst 51 % vystaveno vysokému riziku automatizace, 21 % střednímu a 28 % nízkému. Slovo riziko není nutno vnímat negativně, pracovníci nahrazení automatizací naleznou nové pozice v jiných oborech, například i takových, které dnes ještě neexistují. 

Automatizací snadno nahraditelné pracovní pozice souvisejí s výše zmíněnými průmyslovými obory. Pracovníci na pozicích obsluha strojů a zařízení, montéři, úředníci, či pracovníci ve službách a prodeji budou nahrazeni stroji dříve než jiní. Ti by měli již teď uvažovat o svém budoucím uplatnění, patří mezi nejvíce ohroženou skupinu. Řídicí pracovníci, zákonodárci a specialisté v různých oborech mají své pozice poměrně jisté. 

Graf výše dává do souvislosti potenciál automatizace s počtem zaměstnaných pracovníků v daném odvětví. Oblast těžby se bude automatizovat velmi intenzivně, ale protože se toto odvětví na zaměstnanosti podílí méně než 1 procentem, dopad na celý pracovní trh vychází jako 2. nejmenší. Naproti tomu automatizace ve zpracovatelském průmyslu ovlivní pracovní trh velmi výrazně. 

Významný vztah existuje mezi rizikem automatizace a vzděláním. Pracovní pozice obsazené lidmi s nižším vzděláním budou pravděpodobně dříve nahrazeny stroji než pozice, na kterých pracují vysoce vzdělaní lidé. Roli přitom hraje zejména skutečnost, že vzdělanější pracovníci na vyšších pozicích plní složitější a komplexnější úkoly, které zatím nelze svěřit strojům. Obecně také platí, že práce založená na znalostech je oproti automatizaci odolnější než práce manuální. 

 

Oblast komunikace s lidmi je jednou z nejhůře automatizovatelných. Tam, kde nejde jen o předávání informací, ale také o vyvíjení vlivu či řízení spolupráce, se zatím zdají lidští pracovníci nenahraditelní. Zde se ukazuje síla takzvaných měkkých dovedností. 

Otevírají se nové příležitosti 

Strach z technického pokroku nacházíme ve všech historických epochách. Není důvod vidět v automatizaci nepřítele. Dějiny ukazují, že zjednodušení práce pomocí strojů vždy vedlo k novým pracovním příležitostem a vzniku bezpečnějších a lépe placených zaměstnání. 

Studii společnosti Deloitte zpracovali: David Marek, Petr Němec, Václav Franče 

Další článek: WEMAC: Ohlédnutí za Zákaznickými dny Tajmac-ZPS