Malé a střední podnikatele bude ministerstvo podporovat minimálně do roku 2020

Redakce Redakce
— vydáno 30. ledna 2013

Zlepšit podnikatelské prostředí, efektivně využívat energie a klást důraz na technické a přírodovědné vzdělávání – takové jsou cíle koncepce podpory malých a středních podnikatelů na roky 2014 až 2020. Dokument, který vytvořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), posílí malé či střední podnikatele a pomůže také 1,8 milionu zaměstnanců s nimi spojených.

Malí a střední podnikatelé v České republice podle údajů ČTK zaměstnávají přes 1,8 milionu zaměstnanců, což představuje 61 procent všech pracovníků Česka. „Snažíme se je podporovat, a to všemi dostupnými nástroji, počínaje agenturou na podporu obchodu, zprostředkováním kontaktů, zpřístupněním služeb a zejména zlepšením jejich dostupnosti v regionech,“ řekl Průmyslu.cz mluvčí MPO Tomáš Paták. 

Ačkoliv to není vždy nutné a žádoucí, podle Karla Havlíčka, předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků, podpora do určitých odvětí patří. „Někde je podpora nezbytná. Činí tak i jiné ekonomiky – každá země se chová v určitých odvětvích protekcionisticky, jakkoliv to nepřiznává. A je jedno, jestli je to grantovou politikou, podporou exportu, zárukami nebo levnými úvěry,“ uvedl Havlíček a dodal, že pokud budou zdroje mířit do vysoce náročných oborů, kde budou prokazatelně spolupracovat malé firmy a univerzity, je pomoc účinná.

Vláda v koncepci poukazuje na nutnost snižování administrativní zátěže. Konkrétní chystané kroky jsou podle mluvčího MPO například tyto: 

  • Elektronizace a digitalizace.
  • Zřízení centrálního datové úložiště, kde by se shromažďovaly požadované údaje od podnikatelů a jednotlivé státní instituce by si tyto údaje pro své potřeby z něho braly.
  • Zaměření na oblasti podnikání a jejich jednotlivé fáze, které jsou podle podnikatelů zatěžující a komplikující: například životní prostředí, doprava, zdravotnictví a sociální záležitosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu finančně podporovalo malé a střední podnikatele prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie i v období 2007-2013. Jak tvrdí Havlíček, všichni se tehdy učili za pochodu. Z počátku byl podle něj rozdíl mezi tím, co požadovalo MPO a co pochopily firmy. 

„Od roku 2010 však funguje komunikace velmi dobře. Ministerstvo se drží v oblasti s vyšší přidanou hodnotou – hovořím nových technologiích, o firmách v tradičních, exportně laděných odvětvích nebo o inovativně směřovaných podnikatelích. Na ministerstvu dnes v této oblasti pracují i fundovaní lidé, což dříve nebylo automatické,“ uzavřel téma Havlíček.

Další článek: Šrouby REMFORM redukují náklady plastových komponent při montáži