Máte nárok na kompenzační bonus v roce 2021? Jak to snadno zjistit?

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 19. dubna 2021

Pokud jste OSVČ, opatření proti covid-19 omezily vaše podnikání a chcete požádat o státní kompenzaci, najdete zde srozumitelné vysvětlení složitých podmínek pro podání žádosti. Především popíšeme, jak zjistit, zda na bonus máte nárok.

Vypsaná jsou tři bonusová období (únor, březen, duben), za každé se musí žádat zvlášť a u každého zvlášť je třeba spočítat, zda máte na státní pomoc nárok.

Materiály Finanční správy požadují splnění dvou „testů“, oba spočívají ve snadném výpočtu a prokázání (nebo neprokázání), že jste si skutečně výrazně pohoršili a potřebujete pomoc státu. Ve dvou větách to zní takto: první „test poklesu příjmů“ prokáže, že vaše tržby klesly oproti dřívějšku o více než 50 %. Druhý „test majoritních příjmů“ má za cíl dokázat, že právě tato dotčená činnost vás živí, tedy, že obvykle překračuje 50 % veškerých vašich příjmů. Podívejme se na to podrobněji. 

Test poklesu příjmů

Tady budeme prokazovat, že vám významně poklesly tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb. Nezapočítáváme sem ostatní příjmy (ze zaměstnání či nájmu), ani inkasované bonusy v loňském roce. Budeme pracovat se srovnávaným obdobím v roce 2021 a srovnávacím obdobím v předchozím roce. Při žádosti o bonus za únor 2021, je srovnávané období leden 2021, tedy měsíc těsně před obdobím, za které žádám (v březnu 2021 to bude únor 2021 atd.). 

Běžné měsíční tržby před koronavirem vypočtu jako průměr tří měsíců v minulém roce, ty tvoří srovnávací období. Pro žádost za únor 2021 půjde o listopad 2019–prosinec 2019–leden 2020. Při žádosti za březen se srovnávací období o měsíc posune na prosinec 2019–leden 2020–únor 2020. 

Pokud současné tržby za srovnávaný měsíc jsou nižší než polovina měsíčních tržeb v minulém roce (průměr tří srovnávacích měsíců) splnili jste první podmínku pro žádost o kompenzační bonus.

Například: 

Tržby za leden 2021 = 15 000 Kč 

Srovnávané období = 15 000 Kč 

Tržby za listopad 2019 + prosinec 2019 + leden 2020 

50 000 Kč + 60 000 Kč + 52 000 Kč = 162 000 Kč 

162 000 Kč : 3 = 54 000 Kč 

Srovnávací období = 54 000 Kč 

Ve srovnávaném období byly tržby o více než 50 % nižší než v období srovnávacím. 

Poznámka: Pokud se vám z nějakého důvodu nehodí srovnávací období z minulého roku, umožňuje finanční úřad vzít jako srovnávací rok předloňský, jinak výpočet probíhá stejně. Při žádosti za únor může být srovnávacím obdobím listopad 2018–prosinec 2018–leden 2019 atd. 

Test majoritních příjmů

Zde jde o to spočítat, že tržby, které vám poklesly, tvořily nadpoloviční část vašich celkových příjmů. Budeme pracovat se stejným srovnávacím obdobím jako v minulém testu. Při žádosti bonusu za únor 2021, je to období listopad 2019–prosinec 2019–leden 2020, za toto období porovnáme tržby (viz minulý test) a celkové příjmy (při žádostech za další období se vše o měsíc posune). Řada živnostníků jiné příjmy nemá, takže se obě hodnoty rovnají. Někdo ale má ještě závislou činnost (zaměstnání) nebo příjmy z nájmu. 

Pokud tržby za srovnávací období tvoří více než 50 % celkových příjmů za toto období, splnili jste druhou podmínku a můžete žádat o kompenzační bonus. 

Například: 

Tržby za listopad 2019 + prosinec 2019 + leden 2020 

50 000 Kč + 60 000 Kč + 52 000 Kč = 162 000 Kč 

162 000 Kč : 3 = 54 000 Kč 

Tržby za srovnávací období = 54 000 Kč 

Kromě těchto příjmů jste měli třeba ještě příjmy z nájmu, 10 000 měsíčně. 

(162 000 Kč + 30 000 Kč) : 3 = 64 000 Kč 

Příjmy za srovnávací období = 64 000 Kč 

Tržby 54 000 tvoří nadpoloviční většinu příjmů za toto období, takže máte nárok na kompenzační bonus. 

Poznámka: Průměrné celkové příjmy lze pro potřeby testu majoritních příjmů počítat buď za srovnávací období, jak jsme ukázali výše, nebo také za rozhodující období, tedy jako průměr měsíců červen–září 2020. Záleží na vás, které období se vezmete jako základ výpočtu. 

Pokud vám oba testy potvrdily nárok na kompenzační bonus, můžete si zažádat o 1 000 korun za každý kalendářní den bonusového období. 

Termíny podávání žádostí

Za první bonusové období (únor 2021) do 3. května 2021.  

Za druhé bonusové období (březen 2021) do 1. června 2021.  

Za třetí bonusové období (duben 2021) do 1. července 2021. 

Žádost lze podat elektronicky (online formulář ZDE) nebo papírově. 

Smyslem tohoto textu není postihnout všechny možné výjimky a specifické případy, ale vystihnout podstatu procesu žádosti o kompenzační bonus. Přesné a důsledné informace najdete v oficiálním materiálu Finanční správy.

Další článek: Nový 3D skener GOM Scan 1 – The next small thing