MSV 2022 – termín konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Redakce Redakce
— vydáno 26. listopadu 2021

Účast na nejvýznamnější strojírenské akci v Česku je dobré dopředu naplánovat. V následujícím článku najdete ty nejdůležitější informace k 63. ročníku MSV v Brně.

Inzerce

Termín konání MSV 2022: 3. až 7. 10. 2022
Oficiální web veletrhu: https://www.bvv.cz/msv/
Plánek výstaviště: https://www.bvv.cz/veletrhy-brno/planek-vystaviste/
Logotypy: https://www.bvv.cz/msv/logotypy/

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je nejvýznamnější událostí svého druhu ve střední Evropě. Účast v běžných letech přesahuje 1600 vystavovatelů a 80 tisíc návštěvníků. Dvě pětiny účastníků rozhodují nebo spolurozhodují o investicích a nákupech, celá třetina patří k vrcholovému managementu podniků. Jako hlavní přínos vnímá více než polovina návštěvníků novinky, nové technologie a kontakty.

Součástí MSV v Brně je bohatý doprovodný program, jehož součástí je již šest let také Fórum aditivní výroby, které se řadí mezi největší konference věnované profesionálnímu 3D tisku na světě.

63. ročník veletrhu je podobně jako ten předchozí plánován v době velkých nejistot plynoucích z koronavirové epidemie. I z těchto důvodů je v době publikování tohoto článku diskutováno, v jaké podobě MSV 2022 proběhne, přičemž ze strany řady vystavovatelů zaznívá návrh na zkrácení veletrhu o jeden den.

Upozornění: Je možné, že od data publikování tohoto článku došlo ke změnám – aktuální oficiální informace najdete na webu bvv.cz.

Další článek: Ohlédnutí za exponáty SCHUNK na letošním MSV v Brně