Na home office nás zahnala pandemie. Zde je 6 tipů, jak se s ním poprat

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 8. dubna 2020

Kvůli celorepublikové karanténě změnilo několik desítek tisíc zaměstnanců téměř ze dne na den své obvyklé pracoviště za obývák či kuchyň. Zatímco v některých zemích a některých oborech je práce z domova běžným benefitem, pro velkou část našeho národa je home office novinkou. Shrnuli jsme pro vás pár pravidel, jak skloubit profesní a soukromý život pod jednou střechou.

Inzerce

Aktuální situace lidí, kteří začali někdy v polovině března pracovat z domu, má přinejmenším dvě specifika. Zaprvé se jich nikdo neptal, zda z domova pracovat chtějí, nýbrž je rovnou hodil do hluboké vody. A za druhé se v té vodě plácají i se svými dětmi, které nejenom, že nejsou ve škole, ale ještě vyžadují, aby s nimi někdo pracoval na školních úkolech.

Tento stav ještě nějakou dobu potrvá. První šok máme za sebou a možná je vhodná chvíle připomenout pár pravidel, jak práci z domu zvládnout.

1) Mějte pravidelný režim a dělejte všechno jako v práci

Základní pravidlo zní: dělejte všechno podobně, jako byste chodili do práce. Vstávejte podle budíku a absolvujte všechny ranní rituály. Oblečte se do oděvu, který se k práci hodí a ve stanovenou hodinu zasedněte do své „kanceláře“. Málokdo si může vyhradit celou místnost, ale i jídelní stůl se může stát kanceláří. Přesně vyhrazený prostor je velmi důležitý. Na tomto jednom místě si shromážděte vše, co k práci potřebujete, a můžete začít. Vaše okolí by mělo vědět, že vás nemá rušit, sdělte to srozumitelným způsobem: například „když mám na uších sluchátka nebo zavřené dveře do pokoje, dělejte, že tu vůbec nejsem“.

2) Komunikujte s nadřízenými i s kolegy

Odloučenost od kolektivu je jedno z úskalí práce z domova. Neprojeví se možná první den, ale po čase hrozí, že začne váznout komunikace. Obtížné to je jak z pozice vedoucího pracovníka, tak těch, kteří jsou mu podřízeni. Ještě více než při práci v kanceláři je potřeba zadávat úkoly naprosto jednoznačně: co, kdo, jak a kdy. Přímočará komunikace a pravidelná kontrola toho, co je hotovo, prospívá těm, kteří úkoly zadávají i těm, kteří je plní. Rozhodně ale komunikaci neomezujme jen na zadávání úkolů. Stojí za to stanovit si více platforem, na kterých můžete být v kontaktu se svými kolegy: mail, chat, videohovory i konference. Pokud to je ve vašem oboru možné, stojí také za to stanovit si hodiny, kdy se více hodí, aby se vám ostatní ozývali, a naopak hodiny, kdy nechcete být rušeni.

3) Přestávky by měly mít daný začátek a konec

Zvláště v současné situaci, kdy má řada z nás doma celý den děti, není možné strávit ve své domácí kanceláři nepřerušených 8 hodin. Samozřejmě, že si každý musí udělat přestávku, vyřídit něco nutného nebo si jen oddechnout. Každá přestávka by měla mít jasný začátek a jasný konec, pokud možno předem stanovený.

4) Ujasněte si, jestli tvoříte nebo komunikujete

Výborné postřehy o své práci doma nabízí Martin Michálek na svém blogu vzhurudolu.cz. Připomíná, že je nutné si ujasnit, zda jste tvůrce nebo manažer. Tvůrce se potřebuje soustředit a dlouhodobě nerušeně vytvářet například výkresy nebo texty. Manažer musí především komunikovat, náplň práce často střídá a nevadí mu jistá míra roztěkanosti.

Většina zaměstnání v sobě zahrnuje obě tyto složky a je dobré si uvědomovat, kdy která převažuje. Pracovní den si třeba můžete rozdělit na tvůrčí dopoledne, kdy se zavřete sami do sebe, a uvolněnější odpoledne, kdy se otevřete vnějšímu světu. Pokud si takový časový harmonogram stanovíte, je potřeba, aby o něm věděli i vaši kolegové a členové domácnosti.

5) Konec je stejně důležitý jako začátek

Při práci doma bývá obtížné soustředit se na práci a izolovat se od domácích činností. Jsou ale i takoví lidé, kteří to mají naopak. Ještě večer sedí u pracovních mailů a mají problém z práce „odejít“. Pokud k takovým pracantům patříte, stálo by za to dodržovat odpolední „padla“ stejně důsledně jako ranní nástup do práce. Pokud si konec práce spojíte s nějakým rituálem, pomůže vám v překlopení mysli do nového stavu. Takovým rituálem se například může stát procházka venku nebo uvaření si odpolední kávy, v každém případě by to měla být činnost, která vás zvedne ze židle.

6) Sedět u pracovního PC ještě neznamená pracovat

Okolní svět nás při práci pronásleduje nejen fyzicky, ale i virtuálně. Náš počítač je pracovním nástrojem, ale zároveň zdrojem největšího pokušení. Odstřihnout se od skutečnosti, že sedíme v kuchyni, je pro někoho snazší než se odstřihnout od sociálních sítí a zpráv na internetu. Existuje řada aplikací, kterými si zakážete v určitých hodinách utíkat za zábavou. Nejlepším lékem je ovšem práce samotná, když vás těší, nemáte důvod surfovat na internetu. Takže pokud doma zjistíte, že jste bez objektivních důvodů prolajdali většinu pracovního času, je to zajímavý signál. Možná, až pandemie pomine, byste se měli poohlédnout po práci, která vás bude víc bavit.

Další článek: SCHUNK rozšířil své portfolio Plug & Work pro Universal Robots o citlivá chapadla s dlouhým zdvihem