Na jaké úlevy a kompenzace teď mají nárok osoby samostatně výdělečně činné

Na jaké úlevy a kompenzace teď mají nárok osoby samostatně výdělečně činné Tomáš Trojan vydáno dne 22. dubna 2020
Foto: Freepik

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) patří mezi ekonomicky nejvíce dotčené pandemií a následně vyhlášenými omezeními. Stát se snaží těmto lidem vyjít vstříc a nabízí řadu cest, jak toto období překlenout. Přinášíme stručný přehled možností, které stojí za to využít.

Daňové přiznání za rok 2019 můžete odevzdat později

Do 1. dubna mělo být odevzdáno Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a s tím související dokumenty. Kvůli aktuální situaci Finanční úřad akceptuje podání daňového přiznání a zaplacení daně až do 1. července. Nejde doslova o odklad, ale o odpuštění sankcí za prodlení.

S tím souvisí také odevzdání Přehledu příjmů a výdajů za rok 2019 a doplacení sociálního a zdravotního pojištění, na to vše máte letos čas až do 3. srpna.

Odpuštěné minimální zálohy

Pro osoby samostatně výdělečně činné se na období od března do srpna vztahuje odpuštění placení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Pokud platíte zálohy vyšší, doplacení rozdílu vás čeká až v roce 2021.

Možnost vyplacení ošetřovného

Ošetřovné se vyplácí na dítě do 13 let, které nemůže chodit do školy. Nárok na něj vzniká od 1. dubna. Výše ošetřovného je 424 korun za den. Vyplacení ošetřovného má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, kam se také posílá vyplněný formulář.

Podmínkou vyplacení je živnost jako hlavní pracovní činnost a splnění všech závazků vůči státu (zaplacené daně a pojištění). Ošetřovné si smí nárokovat pouze jeden z rodičů.

Další podrobnosti ZDE.

Získání kompenzačního bonusu „25“

OSVČ, kteří potvrdí v čestném prohlášení, že jejich činnost byla omezena opatřeními proti koronaviru, mají nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý kalendářní den od 12. 3. do 30. 4., což činí 25 000 Kč. Vyplněný formulář se posílá mailem, datovou schránkou nebo fyzicky na místně příslušné pracoviště Finančního úřadu.

Žádost lze vyplnit ZDE.

Zpětné uplatnění ztráty

Pokud v letošním roce skončíte se ztrátou, můžete ji zpětně vykázat ve formě dodatečného daňového přiznání k dani z příjmu za roky 2018 a 2019. Dosáhnete tím snížení daňového základu, případný vzniklý přeplatek vám bude vrácen.

Záloha na daň z příjmu

OSVČ nemusí v červnu platit zálohu na daň z příjmu fyzických a právnických osob.

Neplatí povinnosti EET

Pokud se vás týká elektronická evidence tržeb, po dobu nouzového stavu a následujících tří měsíců vám odpadají veškeré povinnosti vyplývající z EET.

Odklad splátek hypotečních úvěrů

Na hypotéky uzavřené před 26. březnem 2020 se vztahuje možnost požádat o odkad splátek na tři nebo šest měsíců. Při žádosti je třeba uvést, že je to z důvodu pandemie a banka by vám měla vyhovět.

Odklad nájemného (v jednání)

Pokud jste kvůli současné situaci museli uzavřít provoz, budete mít pravděpodobně nárok na odklad nájemného od 12. března do 30. června. Odklad se vztahuje čistě na nájem, nikoliv na energie a podobně. Vzniklý dluh na nájemném musíte zaplatit do konce roku 2020.

Tři úvěrové programy „COVID“

COVID I a COVID II již proběhly. Připravuje se třetí úvěrový program pro překlenutí nedostatku hotovosti ve firmách. Peníze z úvěrů jsou určeny především pro pokrytí provozních výdajů: mezd, energií a podobně. Úvěry poskytují přímo komerční banky a ručí za ně Českomoravská záruční a rozvojová banka.
Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.