Navzdory úsporám SCHUNK podporuje charitativní projekty

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 8. června 2020

Během nouzového stavu vyhlášeného z důvodu pandemie COVID-19 se SCHUNK u nás i ve světě, podobně jako řada dalších firem, zapojil do boje s touto nemocí. Tím ovšem nerezignoval na pomoc v oblastech, kterým se věnuje dlouhodobě.

Inzerce

SCHUNK Intec již loni podpořil tři organizace, které pomáhají našim spoluobčanům. I přes různá úsporná opatření, která jsou nyní přechodně ve firmě zavedená, v této dobročinnosti pokračuje i letos tak, jak slíbil.

Nadacemi, které firma podpořila, jsou Dobrý anděl, který pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Nadační fond Kapka naděje, který pomáhá zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Nadace charty 77, jejíž nejznámější aktivitou je Konto Bariéry. Jeho cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.

Další článek: TOS VARNSDORF vzdoruje komplikacím s exportem strojů pomocí virtuálních přejímek