Nepropásněte dotační titul na technologie pro boj s COVID-19

Firemní aktuality Naviga 4, s.r.o.
— vydáno 17. dubna 2020

Jak můžeme vidět kolem sebe, technologie a inovace jsou mocným nástrojem pro potlačování pandemie. V té souvislosti byla vyhlášena nová výzva v dotačním programu Technologie: COVID-19 na projekty, které budou sloužit k potlačení nového koronaviru. O podmínkách získání dotace jsme si povídali s Ladislavem Čermákem z firmy Naviga 4.

Inzerce

Kdy byla výzva vyhlášena a do kdy se podávají žádosti? Mohou firmy dodat přílohy žádosti ještě po tomto datu?

Výzva byla vyhlášena 15. 4. 2020 a žádosti bude možné předkládat v termínu 27. 4. až 29. 5. 2020. Po tomto termínu již není možné žádosti podávat. Samotná žádost obsahuje mimo formuláře žádosti zpracovaný podnikatelský záměr a několik formálních dokumentů. Je patrná snaha ministerstva průmyslu a obchodu usnadnit vstup co nejširšímu spektru firem. V rámci procesu hodnocení může být žádost žadateli až dvakrát vrácena, pokud některé části žádosti a příloh nejsou v pořádku.

Na co je výzva zaměřena?

Z výzvy budou podporovány takové projekty, které umožní firmám produkovat materiály, technologie nebo produkty z oblasti zdravotnických prostředků, prostředků osobní ochrany či likvidace infekčního odpadu. Jako příklad mohou být uvedeny mediálně diskutované prostředky jako např. zdravotnické obličejové masky (roušky, ústenky, chirurgické masky), respirátory, zdravotnické dezinfekce, ochranné brýle, diagnostické soupravy na COVID-19, výtěrové sady, plicní ventilátory. Vedle toho ale též elektrokardiografy, počítačové tomografy, peristaltická čerpadla a řada dalších. Kompletní výčet prostředků je součástí dokumentace vypsaného programu.

Poté, co si roušky lidé ušili doma a na plicní ventilátor proběhla veřejná sbírka, má v tuto chvíli výzva ještě význam? Co se dá dohnat?

Myslím si, že tento program určitě význam má! Jednak umožní firmám zapojit se přímo do boje proti aktuální hrozbě, která ještě podle všeho není definitivně zažehnána. Kromě toho ale umožní firmám vstup na nový trh, pokud na něm dosud nepůsobily. Zatímco firmám, které se výrobě zdravotnických prostředků, prostředků osobní ochrany či likvidace infekčního odpadu věnují dlouhodobě, nabízí možnost zvýšit kapacitu a automatizaci. Z pohledu Česka pak program podpoří výrobní kapacitu, která přispěje k soběstačnosti státu ve výrobě zdravotnických a ochranných prostředků. Ve výzvě je navíc možné uplatnit i výdaje vzniklé již od 1. 2. Z výzvy je tak možné podpořit i ty podniky, které do výroby uvedených prostředků investovaly vlastní náklady již na počátku epidemie, kdy byl nedostatek prostředků akutní.

Myslíte si, že státní podpora těchto technologií má sloužit i jako pojistka pro podobné situace v budoucnosti?

To je určitě dobrá myšlenka. Z veřejných informací je zřejmé, že téma soběstačnosti ve strategických sektorech bude velkým poučením z probíhající koronavirové patálie. Nejedná se ale pouze o ochranu před zdravotními hrozbami, ale je možné to zobecnit na další témata (před koronavirem bylo silné téma investic do vyzbrojení armády, kybernetické ochrany atd.) Uvidíme, jak s tím naloží politická reprezentace a zda se aktuální poučení promítne také do reálného naplnění posílení soběstačnosti Česka.

Jaké firmy mohou o dotaci žádat? Jsou nějaká omezení z hlediska regionu nebo velikosti firmy?

O dotaci se mohou ucházet malé a střední firmy, tj. do 250 zaměstnanců, které budou projekt realizovat v provozovně mimo hl. m. Prahu. O dotaci mohou žádat také firmy bez historie, ačkoliv je obvyklý požadavek nejméně na 2 uzavřená účetní období! Firmy s kratší historií ale mají omezení ve výši dotace.

V jaké výši se státní podpora pohybuje?

Míra dotace je stanovena na 50 % způsobilých výdajů. Firmy s historií kratší než 2 rok mohou získat dotaci v celkové výši 250 tis. Kč – 2,5 mil. Kč. Firmy s historií 2 a více roků pak mohou získat dotaci v celkové výši až 20 mil. Kč.

Kdy musí být projekt realizován?

To je velmi důležitý bod. Na rozdíl od většiny ostatních výzev pro podnikatele je v tomto případě důležité uvést, že projekty musejí být realizovány poměrně rychle – poslední faktura může mít datum zdanitelného plnění 31. 12. 2020 a zároveň je stanoveno, že projekt musí být dokončen nejpozději do 6 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Předpokládáte o program velký zájem?

Podle našich zkušeností ano. Již nyní je na trhu patrné, že firmy se vlivem pravděpodobně nastupující krize orientují a hledají nové příležitosti a trhy a zajímají se o dosud nevyužívané technologie, jako je například průmyslový 3D tisk, který byl nakonec v minulých týdnech velkým pomocníkem například při výrobě respirátorů.

Další článek: Jednou vidět je lepší než stokrát slyšet. Používejte aplikaci Vuforia Chalk bezplatně do konce června