Anketa: Nouzový stav na vlně online webinářů

Iva Minaříková vydáno dne 20. listopadu 2020
Foto: Zleva: Alena Pribišová, Milena Krčková a Lucie Životská

Jak moc je komunikace pro člověka důležitá, si většina z nás plně uvědomila až během nedávné celostátní karantény. Pro zdravě fungující byznys je komunikace se zákazníky alfou a omegou, což potvrzuje enormní nárůst realizovaných webinářů.

V Získávání informací přes internet je v dnešní době zcela běžné. V době karantény však byla většina z nás možná poprvé nucena využívat internet primárně k práci. Stal se jedinou a velmi důležitou spojnicí se zákazníky, obchodními partnery i kolegy ze zaměstnání. Udržet chod společnosti, zprostředkovávat novinky a předávat aktuální informace, umožnily řadě z nás tzv. Webináře. Ty se také velmi pravděpodobně pevně usadí v marketingových plánech a v mnoha směrech změní dosavadní způsob firemních prezentací. Webináře představují aktivní formu komunikace oběma směry a umožňují snadné zapojení všech účastníků. Do karet jim hraje i relativně malá náročnost na jejich přípravu, příjemná forma umožňující čerpat informace z pohodlí domova či kanceláře a v neposlední řadě také jejich ekonomická nenáročnost. V letošním roce se webináře stávají pomyslným skokanem roku, byť je řada společností v rámci firemní komunikace využívá již delší čas. Zkušenosti několika strojírenských firem, které se do realizace webinářů vrhly velmi intenzivně, jsme pro vás shrnuli v následující anketě.

OTÁZKY 

1) Jaké máte na webináře ohlasy a jaká je aktivita jejich účastníků?

2) Jak náročná je příprava webináře?


Alena Pribišová, Minerva Česká republika

1) Webináře pro výrobní firmy jsme začali nabízet již před karanténou a máme čerstvou zkušenost, že v době karantény zájem ještě vzrostl. Zaměstnanci výrobních firem mají nyní obecně více času, který mohou věnovat zlepšením svých procesů a činnosti firmy. Na posledním webináři zaměřeném na APS systém pro pokročilé plánování, který jsme poskytli výrobcům, bylo znát, že téma je aktuální a bylo vzneseno množství dotazů, které prodloužilo webinář o půl hodiny. Technická náročnost není vysoká, vlastně potřebujete jen počítač. Používáme k webináři aplikaci, která zajistí i zvací proces. Přehled plánovaných webinářů najdete i na webových stránkách společnosti Minerva Česká republika.

2) Je třeba mít aplikaci pro webináře, která zajistí vše potřebné. Existují varianty podle množství účastníků, prezentátorů atd., pronajmout je lze třeba jen na omezenou dobu. Lze si vybrat dle záměru jednotlivé firmy, která chce webinář organizovat. Webináře lze nahrávat a zprostředkovat je i těm zájemcům, kterým nevyhovuje termín online přenosu.

Milena Krčková, Seco Tools

1) Naše společnost se rozhodla využít online formu školení a vzdělávání hned, jak nebylo možné pokračovat v akcích pro zákazníky v našem technickém centru v Brně. Zatím jsme realizovali 5 webinářů, na které se registrovalo přes 300 účastníků. A ohlasy máme vynikající. Jedno větší téma rozčleníme na 4 části, webináře tak nejsou dlouhé, trvají od 30 do 60 minut. Dají se tak zvládnout i z kanceláře nebo „home office“. Webinář probíhá jeden den v týdnu, takže si účastníci mohou tento den vyčlenit na vzdělávání. Kromě našich zákazníků se webinářů účastní i pedagogové  a studenti z technických univerzit a středních škol, kteří tento náš počin velice oceňují. Zpestří jim výuku a rozšíří znalosti. Dotazy vyplývající ze školení mají možnost účastníci konzultovat přímo s přednášejícím Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání Seco Tools. 

2) Technická náročnost webináře záleží především na tom, jakou platformu se rozhodnete využívat a jaké máte očekávání. Seco Tools organizuje celoročně vzdělávací akce pro své zákazníky v sídle společnosti v Brně. Proto pro nás bylo přirozené pokračovat a přejít z offline prostředí do online. Příprava prvního webináře zabrala několik dní, bylo to pro nás nové. Zvolili jsme formu online video-prezentace s výkladem školitele. Aby dotazy nerušily u vysílání webináře, rozhodli jsme se nevyužívat chat souběžně, ale odpovídat na ně až po školení e-mailem. 

Lucie Životská, Intemac Solutions

1) Musím přiznat, že mě účast na našem prvním ze série webinářů velmi příjemně překvapila. Sešlo se nám několik desítek lidí. Na začátku mě kolegové varovali, že účast může být slabší právě kvůli současné situaci a přehlcenosti z virtuální komunikace. Asi bych zde měla zdůraznit, že je u nás zájem spojený také s velmi silně vybudovanou komunitou, která se stále zajímá o témata digitalizace a inovací v průmyslu. Reakce na naše webináře vlastně jen potvrzují fakt, že naše aktivity mají smysl. A že o informace ohledně digitalizace výroby je zájem, čemuž de facto nahrává i současná situace. V případě zájmu o naše webináře mohou čtenáři navštívit web naší společnosti, kde samozřejmě najdou aktuální přehled, a to v přehledné sekci kalendář událostí.

2) Technicky webináře nejsou příliš náročné, ovšem určitě je dobré se na ně připravit a nepouštět vše jen přes notebook a první bezplatnou online platformu, na kterou narazíte. Chce to vše promyslet, například jak zapojit posluchače do prezentací. Nám se to podařilo pomocí online anket, které běží zároveň s webinářem. 

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.