OSTROJ ve výrobě aktivně zapojuje virtuální a rozšířenou realitu

foto_ostroj2

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 11. dubna 2024

Strojírenský výrobce OSTROJ využívá virtuální realitu při prezentaci komplexních dopravníkových linek a systémů zákazníkům. Rozšířená realita pak slouží k pohotové a efektivní kontrole polotovarů během výroby.

Inzerce

Specializovaný simulační program pomáhá OSTROJi rychle navrhovat a simulovat tok materiálu či práce lidí nebo robotů na složitých dopravníkových linkách, například v průmyslových provozech ve strojírenství, automotive, potravinářství, nábytkářství nebo farmacii. Systém bere v potaz veškeré výrobní prvky, včetně složitých továrních dispozic a dokáže předpovědět, které části linky jsou vytížené nadmíru, nebo kde naopak vznikají zbytečné prostoje. OSTROJ tak dokáže navrhnout maximálně efektivní řešení. Zákazník si poté může takový návrh prohlédnout interaktivně ve virtuální realitě, která mu poskytuje náhled dopravníkového systému v reálném čase, v měřítku 1:1. V nedávném projektu opavští konstruktéři navrhovali dopravníkový systém s 3 000 metry dopravníků a zařízení na ploše necelých 30 000 m².

Foto: Ostroj

Pro kontrolu kvality výroby OSTROJ pro změnu využívá rozšířenou realitu, která mu umožňuje rychlou a efektivní kontrolu polotovarů, svařenců a hotových výrobků přímo na pracovišti, s využitím zobrazení tzv. digitálního dvojčete.

Opavská společnost plánuje dále rozšiřovat a zdokonalovat využití těchto technologií, například pro svá robotická pracoviště, s cílem zvýšit celkovou efektivitu kontrolních a výrobních procesů a svou celkovou konkurenceschopnost.

Další článek: Česko potřebuje zavést atraktivní daňové odpočty na výzkum a vývoj