Parkování pro letadla nebo jejich recyklace jsou dnes perspektivní obory

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 16. října 2020

Současná pandemie COVID-19 má drtivé dopady na řadu průmyslových oborů. Překvapivě jsou oblasti, které z této situace profitují. Na letišti v Ostravě-Mošnově nabízejí letecké opravny JOB AIR Technic parkování a servis nevyužitých letadel. Zajistit zde umí i ekologickou likvidaci vyřazených kusů.

Německá společnost ROTH International je přední německou společností v oblasti recyklace průmyslového zboží, větrných elektráren a lodí. Poté, co v letošním roce otevřela svou pobočku na letišti v Ostravě-Mošnově, začala se rodit spolupráce s tamními leteckými opravnami JOB AIR Technic. Firma ROTH International díky navázanému partnerství s leteckými opravnami vstoupila do leteckého byznysu, kde kromě parkování a údržby letadel nabízí také ekologickou likvidaci nepotřebných letounů.

Celosvětová pandemie nemoci covid-19 mimo jiné ochromila leteckou přepravu. Reálný propad celkového počtu letů v Evropě je dle Eurocontrol ve srovnání s rokem 2019 o 55 % nižší což v reálných čísle představuje pokles o zatím 6 milionů letů ročně. Obnovování přerušených linek přitom přibrzdil podzimní nástup druhé vlny onemocnění, takže letiště jsou málo vytížená a letečtí operátoři se stále častěji uchylují k dočasnému uzemnění letadel v parkovacím módu.

Jen ve společnosti JOB AIR Technic je na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v současnosti zaparkováno na dvacet strojů a poptávka po dalších se zvyšuje. Pokud bude krize v oboru trvat déle, je otázkou kolik z těchto strojů ještě vzlétne. „Aktuální situace na trhu uzemnila velké množství letadel a i když se to nadšeným příznivcům letectví nebude líbit, tak se ekologické likvidaci, zejména starších letadel nevyhneme,“ říká Vladimír Stulančák, generální ředitel JOB AIR Technic. Současnou situaci na trhu ale nevidí pouze v temných barvách. „Na druhé straně pomůže odvětví očistit a z dlouhodobého hlediska podpoří produkci nových letadel,“ doplňuje.

V této situaci nejde jen dlouhodobé parkování a nutnou údržbu letadel z důvodu koronavirové krize. Rychlý vývoj leteckého průmyslu, nástup nových technologii a materiálů i tlak na snižování provozních nákladů způsobil, že svou kariéru u letectva končí i relativně mladé stroje. Ty následně mohou projít konverzí na tzv. „cargo,“ tj. přepravu zboží, případně sloužit jako zdroj zaručených náhradních dílů nebo projít finální ekologickou likvidací, která  umožní cenné suroviny dále zpracovat. „To, že jsme si vybrali pro své aktivity Moravskoslezský kraj není náhoda. Jde o průmyslový region se schopnými lidmi a možnostmi, které umožní rozvíjet tuto zajímavou část leteckého průmyslu s veškerými návaznostmi na růst regionu,“ sdělil Vladimír Marek, zástupce společnosti ROTH International pro střední a východní Evropu.

Situace na ostravském letišti a v JOB AIR Technic vypadá tak, že prakticky každé letadlo, které opravny přijmou do údržby, následně po jejím ukončení zůstává v parkovacím módu. To ale neznamená, že nepotřebují další údržbu. Při krátkodobém módu Parking patří mezi základní úkony zakrytí oken, kontrola vlhkosti, pozornost vyžadují také pneumatiky, potřeba je občas kola letadel protočit, dále překontrolovat systémy řízení letu a ostatních systémů letadla, zakrýt senzory a motory kvůli ochraně před prachem a dalšími nečistotami atd.

„U letadel v módu Parkingu, tj. parkování po dobu do šesti měsíců, je zpravidla schopné letadlo do několika dní odletět. U déletrvajícího módu Storage jsou procesy vedoucí k opětovnému uvedení do provozu složitější. Nepříjemné je, že přestože takto zaparkované letouny operátorům nevydělávají, náklady za parkování zůstávají,“ upozorňuje Vladimír Stulančák.

Potenciál spolupráce s ROTH International

Komplikovanou situaci budou nuceni letečtí operátoři, a především leasingové společnosti, řešit. Vzhledem k tomu, že se současný stav zřejmě v dohledné době nezlepší, bude docházet k vyřazování letounů. A zde se objevuje prostor pro partnerství s firmou ROTH International. Ta se dosud orientovala především na recyklaci větrných turbín, Li-Ion baterií, pneumatik a podobně. V současnosti se otevírá též oblasti letectví, kde se chce kromě parkování letadel a údržby orientovat hlavně na jejich recyklaci.

„Majitel letadla, které bude určeno k likvidaci, bude mít určitě zájem o demontáž a certifikaci hodnotných komponent jako je motor, podvozky, pomocné motorové jednotky APU, avionika a další.  K tomu bude ROTH International potřebovat organizaci s certifikací EASA Part 145 a prostor s potřebnou infrastrukturou, které JOB AIR Technic spolu s mošnovským letištěm nabízí,“ popisuje Vladimír Stulančák spolupráci. Momentálně je v mošnovských leteckých opravnách vše připravené na přijetí prvních letadel. Půjde především o jejich dočasné uzemnění buď v módu Parking, nebo Storage s požadovanou údržbou, což bude znamenat jak práci pro zaměstnance opraven JOB AIR Technic, tak příjmy pro ostravské letiště, jež dosud nabízí relativně velké kapacity.

Další článek: Výzva multioborového panelu vědců k prevenci dalšího šíření nemoci covid-19