Pět hvězdiček pro TAJMAC-ZPS

TAJMAC-ZPS, a.s.
— vydáno 22. května 2023

Výrobce obráběcích strojů TAJMAC-ZPS letos opět posunul laťku o kousek výš a tradiční Zákaznické dny ve Zlíně, které se konaly 27. a 28. dubna s přehledem zůstávají výjimečnou strojírenskou akcí roku.

Inzerce

Obsazené parkovací plochy v areálu již od brzkého rána, haly zaplněné tak, že v mnoha okamžicích bylo téměř nemožné přejít uličku, přes 80 spoluvystavujících firem a 5 společností, které se staraly o atraktivní doprovodný program. Od prvního okamžiku bylo jasné, že jsou před námi dva pořádně nabité dny. Osobně jsem se neubránila vzpomínce na moji první návštěvu této akce, která před lety patřila k prvním svého druhu. Už tehdy vystupovala z řady díky vyššímu počtu spoluvystavujících obchodních partnerů a ve všech směrech byla velmi vydařenou výstavou strojírenských novinek a technologií. A zatímco u ostatních českých výrobců obráběcích strojů se strojaři na zákaznických dnech již setkat nemohou, do Zlína se jezdí stále a navíc s nadšením. Obliba této události roste a odborná veřejnost ji pevně eviduje ve svých diářích. 

To dokazuje i počet návštěvníků, který spolu se zástupci spoluvystavovatelů letos poprvé překonal hranici 1200 osob. Více než výstavě se tak Zákaznické dny TAJMAC-ZPS přibližují rozměrům menšího, za to však skutečně kvalitního, strojírenského veletrhu, který návštěvníkům navíc nabídne zážitkový doprovodný program, soutěže o hodnotné ceny i bohatě zásobený raut pro celodenní občerstvení. 

Proč právě TAJMAC-ZPS? 

Věřím, že mnohým, kteří na tyto Zákaznické dny míří pravidelně, nejednou vrtala v hlavě myšlenka, jak je možné, že právě do Zlína se za touto událostí dlouhodobě sjíždí tolik lidí. Že každý rok přiláká za ta léta již tradiční spoluvystavovatele, kteří si zde plánují obchodní setkání, ale i nováčky, kteří se o kvalitách této akce dozvídají během roku. Jsem přesvědčená, že mimo historický podtext a lokalitu úzce spojenou se strojírenskou výrobou, je to absolutní otevřeností zástupců TAJMAC-ZPS, kteří zákazníkům neváhají ukázat zákulisí výroby strojů, předvést je v různých fázích rozpracovanosti i v reálném provozu. Přímo v montážních halách si zájemci prohlédnou vybrané stroje s ukázkami nejnovějších technologických seřízení a podrobně se seznámí s novými možnostmi pro jejich další využití v souladu se současnými výrobními trendy. I proto patřil velký zájem návštěvníků automatizovanému robotickému pracovišti, Výrobní buňce 4.0 FAMC 1260i, které je určené pro opakovanou kusovou a malosériovou výrobu. Jejím klíčovým prvkem je inovované vertikální centrum MCV1260i s automatickým výměníkem palet a přívodem energií na paletu. Pracoviště je osazeno řadou kontrolních prvků, jež umožňují jeho dlouhodobý bezobslužný provoz. Tento vlastní unikátní systém vychází z koncepce Průmyslu 4.0 a kombinuje výhody automatizace s potřebami malosériové výroby, včetně možnosti měnit zadání výroby i několikrát za den, což umožňuje pružně reagovat na potřeby výroby a zajišťovat vyráběné komponenty just-in-time. Na strojích, s nimiž většina návštěvníků denně pracuje a zná jejich schopnosti, jsou pak k vidění nové aplikace spoluvystavujících firem, které tak získávají skvělý prostor pro nejlepší prezentaci svých produktů. Zcela upřímní jsou však zástupci TAJMAC-ZPS i ve sdílení informací o tom, jak se firmě daří a nebojí se přiznat i to, s jakými těžkostmi se aktuálně potýká. To vše činí z těchto Zákaznických dnů místo s velmi otevřenou a přátelskou atmosférou, jež nabízí prostor pro hledání nových řešení u různě zapeklitých výrobních úkolů či ekonomických výkyvů, které v posledním roce trápí řadu výrobních firem. 

Řada novinek a světová premiéra 

I letos své úspěchy, plány a především pak exponáty představily divize ZPS, MORI-SAY či MANURHIN K’MX, kde se jednalo dokonce o světovou premiéru dlouhotočného automatu K’MX 832. Oddělení technické podpory dále představilo další vlastní aplikaci pro monitorování výroby ReCON a otevřená byla opět i montáž vstřikolisů NEGRI BOSSI. 

Divize ZPS návštěvníkům ukázala jak nejmenší portálové centrum ZPS MCG810i v 5osém provedení, tak i největší stroj z řady horizontálních obráběcích center s označením ZPS MCH1000i. Dále inovaci 5osého multifunkčního obráběcího centra typu horní gantry ZPS MCG1000i s opcí automatické výměny palet, včetně ukázky soustružení a 5osého frézování. Na vertikálním obráběcím centru ZPS MCV1260i byly předvedeny ukázky interpolačního soustružení a HFC frézování a na stroji ZPS MCV2080i pak ukázky opce Automatic Feedrate Control a ukázky výkonového frézování. Portálové obráběcí centrum ZPS MCG2318i prezentovalo ukázky soustružení a 5osého frézování. Divize MORI-SAY na montážní ploše nabídla 9 strojů v obou základních koncepcích – vačkami řízené stroje a numericky řízené stroje, a to šesti i osmivřetenové. 

Jedním z exponátů byl i plně CNC řízený 6vřetenový automat MORI-SAY TM620CNC, který rozšířil výrobní řadu strojů MORI-SAY. Ve stádiu rozpracovanosti tak mohli zájemci vidět i základní mechanické uzly strojů, které běžně k vidění nejsou. 

MANURHIN K’MX 832 

O světovou premiéru se ve Zlíně postarala divize MANURHIN K‘MX, a to představením novinky letošního roku, jíž je dlouhotočný automat MANURHIN K’MX 832 s motorem hlavního vřetene o výkonu 15/25 kW. Tento nový stroj zvládne obrábění dílce až 4 nástroji současně. Uživatelům nabídne krouticí moment pro frézování až 32 Nm, zesílené upínaní až 2000 Nm, na 16 poháněných poloh a obrábění v překrytém čase na sekundárním vřetenu ve 3 osách. MANURHINK’MX 832 je kompatibilní s CAM (ESPRIT a SOLID WORKS). 

K vidění však byly i ostatní dlouhotočné automaty z produkce MANURHIN K‘MX a stejně tak byli představeni i dodavatelé katalogových nástrojů či speciálních tvarových nástrojů pro dlouhotočné automaty. Prezentováno bylo také lámání třísek na strojích MANURHIN K‘MX, filtrační systémy na odlučování olejové mlhy a kouřových zplodin, či monitoring aktuálního stavu koncentrace chladicí emulze ve stroji. 

Celý tým TAJMAC-ZPS si za skvělou organizaci Zákaznických dnů jednoznačně zaslouží poklonu a velké uznání, stejně jako ti, kteří se neúnavně starají o celkovou atmosféru a stále čerstvé občerstvení. Doufejme, že i příští rok se budeme moci těšit na dubnové setkání ve Zlíně, které nabídne další skvělý zahajovací projev generálního ředitele Michela Tajariola, představení nových obráběcích strojů, ukázky novinek již téměř stovky spoluvystavovatelů, a v neposlední řadě i báječné vlčnovské koláčky a luxusní kávu z rukou zkušeného baristy, který bude, díky stále stoupajícímu počtu návštěvníků i spoluvystavovatelů, brzy aspirovat na zápis do České knihy rekordů v počtu připravených káv. Jsem si jistá, že pokud by bylo možné všechny ohodnotit udělením určitého množství hvězdiček, bude se všem na kontě blýskat jejich plný počet. 

Další článek: Na veletrhu IDET představí MCAE Systems špičkové 3D technologie