Podíl nových registrací CNG autobusů u nás vzrostl

Redakce Redakce
— vydáno 15. ledna 2016

Nejméně 26 procent ze všech nově registrovaných autobusů v České republice bylo v roce 2015 s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Podíl registrovaných nových bezprašných CNG autobusů vzrostl tak meziročně z deseti na nejméně 26 procent. Jen v městské a příměstské hromadné dopravě přibylo nejméně 355 CNG autobusů, celkově jich v hromadné dopravě tedy jezdí nejméně 880.

V roce 2014 bylo registrováno 102 nových CNG autobusů a to představovalo téměř deset procent ze všech nových registrací autobusů v České republice. Podobně tomu bylo i v předešlých letech. „V roce 2015 ale přibylo jen v městské a příměstské hromadné dopravě nejméně 355 CNG autobusů z celkového počtu nově registrovaných 1350 autobusů, což představuje více než čtvrtinu ze všech nových registrací autobusů v České republice. Jen v městské a příměstské dopravě jich tak jezdí dnes nejméně již 880,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS). 

Ekobus. Zdroj: MHD Plzeň

Celkově vzrostly v loňském roce registrace nových autobusů o 27,24 % (z 1061 na 1350, tj. o 289 kusů). Vliv zcela jistě na toto zvýšení měly právě i CNG autobusy, resp. poskytnutí dotací na výměnu nejstarších a životní prostředí nejvíce znečišťujících autobusů městské hromadné dopravy za ekologické bezprašné autobusy na CNG. „Nicméně někteří dopravci, jako např. ČSAD Tišnov a jiní si dnes pořizují CNG autobusy i bez dotací a i tak se jim ušetřené náklady bohatě vyplatí a navíc šetří životní prostředí,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS. „Snažíme se vycházet dopravním podnikům vstříc a jsme rádi, že CNG autobusy ve městech stále více přibývají. Podniky s 30 autobusy ušetří ročně přes deset milionů korun,“ dodává Jiří Šimek. 

V České republice dnes jezdí 19 892 autobusů (stav k 30. 9. 2015) a jejich průměrné stáří je 14,34 roku. Přitom průměrné stáří autobusů v Evropské unii činí maximálně jedenáct let. Podle ČPS, který sleduje vývoj CNG a pravidelně zpracovává statistická data z této oblasti, jezdí v České republice zatím jen asi 4,5 procenta CNG autobusů ze všech, resp. 880 CNG autobusů v asi 40 městech. Ve světě dnes jezdí již téměř 782 tisíc CNG bezprašných autobusů.

Další článek: Cena ropy poklesla na minimum od roku 2003