Podpora tandemového provozu zdvihacích zařízení s rádiovým ovládáním Demag

Konecranes and Demag s.r.o.
— vydáno 23. listopadu 2020

Společnost Demag rozšířila nabídku produktů s rádiovým ovládáním. Joystickový vysílač DRC-JT díky inteligentnímu rozhraní mezi rádiovým vysílačem DRC-JT, bezpečnostním řízením SafeControl a jeřábem usnadňuje obsluhu jeřábů ve složitých provozních situacích a zvyšuje bezpečnost provozní činnosti jeřábu.

Inzerce

Rádiové ovládání DRC-JT vychází z osvědčené jednotky Demag DRC-J. Písmeno ‚T‘ v názvu nového ovladače vyjadřuje, že je jednotka určena pro tandemový provozní režim. Jeřáby a kladkostroje je možné ovládat intuitivně s použitím dvou joysticků. Obsluha jeřábu tak může ovládat všechny funkce jeřábu, aniž by od něj musela odvracet zrak.

Na jednoduchém ovládacím rozhraní rádiového ovladače DRC-JT(S) může obsluha bezpečně přepínat mezi provozními režimy s jedním jeřábem (výběr A nebo B) a se dvěma jeřáby (výběr: A+B). Uživatelsky přívětivou a ergonomickou novinkou je pro obsluhu střední část rádiového ovládání. Výběr ovládaného jeřábu se provádí jednoduchým pohybem otočným spínačem hned vedle levého joysticku pro ovládání pohybu jeřábu a kočky. Přepínač pro přepínání mezi třemi provozními režimy kočky (kočka 1 nebo 1+2 nebo 2) se nachází přímo vedle pravého joysticku pro zdvihání a spouštění břemen.

Před změnou z provozního režimu s jedním jeřábem na tandemový provozní režim je potřeba odhlásit jeden ze dvou ovládacích prvků. Aktivním joystickovým vysílačem pak jeřábník bude ovládat oba jeřáby s až čtyřmi kočkami. Na LCD displeji má obsluha vždy vizuální informaci o tom, co se děje s jeřábem. Další tlačítka na ovládání jsou vyhrazena pro případné další speciální funkce. Dálkové ovládání se zapíná a vypíná samostatným tlačítkem. Tlačítko nouzového vypnutí je umístěno ve střední části ovladače, aby jej mohla obsluha jeřábu v případě potřeby rychle stisknout. Sdružení funkcí přispělo ke snížení pravděpodobnosti chyby v ovládání a obsluha si díky intuitivnímu ovládání dokáže rychle osvojit práci v tandemovém režimu.

Koncepce Demag SafeControl je zárukou toho, že změna mezi provozním režimem s jedním jeřábem a provozním režimem se dvěma jeřáby proběhne bezpečně. Změna se zásadně skládá pouze ze dvou ovládacích kroků. Nejprve je potřeba odhlásit jeden z vysílačů. V druhém kroku převezme druhý vysílač funkce ovládání obou jeřábů. Tento proces je interaktivně řízen oběma jednotkami SafeControl na obou jeřábech. Tím je vyloučeno, že by mohlo dojít k nežádoucí změně provozního režimu v důsledku technické závady nebo chyby v ovládání některého z jeřábů.

Varianta rádiového ovladače DRC-JTS kromě toho nabízí možnost umístit mezi oba joysticky bezpečnostní uzamykatelný přepínač (‚S‘) pro zapnutí a vypnutí. Ve spojení s přijímačem DRC-DR D3 splňuje koncepce ovládání DRC-JT(S) požadavky normy EN 13849-1: kat. 3, PL „d“ na bezpečné ovládání. Rádiové ovládání DRC-JT(S) je dostupné výhradně v provedení D3 s přenosovou frekvencí 2,4 GHz.

Další článek: Vyšší výkon a všestrannost při frézování