Právě představené inovativní koboty ABB cílí na méně zkušené uživatele

ABB s.r.o.
— vydáno 24. února 2021

Osm z deseti výrobních společností uvádí, že z důvodu pandemie má v příštím desetiletí v úmyslu navýšit využití robotů ve výrobě a investovat do automatizace. ABB drží krok s vývojem a rozšiřuje portfolio kolaborativních robotů YuMi o řadu kolaborativních robotů GoFa a SWIFTI.

Inzerce

ABB rozšiřuje své portfolio kolaborativních robotů o novou řadu GoFa a SWIFTI, které doplňují nabídku kolaborativních robotů YuMi a Single Arm YuMi. Jsou určeny k automatizaci procesů vyžadujících větší nosnost, sílu a vyšší rychlosti a představují efektivní řešení pro zvýšení výroby v mnoha odvětvích, jako je např. elektronika, zdravotnictví, logistika, spotřební či potravinářský průmysl a další. 

Ovládání nových kolaborativních robotů GoFa a SWIFTI je intuitivní. Zákazníci budou schopni obsluhovat kolaborativní robot vzápětí po instalaci bez nutnosti hlubších programovacích znalostí či speciálního školení, což umožní automatizaci v mnoha nových průmyslových odvětvích. 

Automatizace představuje budoucnost ve výrobě

V průzkumu1, do kterého se zapojilo 1 650 malých i velkých podniků z Evropy, Spojených států a Číny, 84 % dotazovaných uvedlo, že v příštím desetiletí hodlá navýšit využití robotiky a automatizace. Podle 85 % z nich pandemie COVIDU-19 znamenala „mezník“, co se týče urychlení plánovaných investic do automatizace. Necelá polovina společností (43 %) uvedla, že robotická automatizace pro ně představuje nástroj, jak dosáhnout vyšší bezpečnosti na pracovišti, podle 51 % zajištění společenského odstupu  a více než třetina (36 %) ji považuje za záruku zlepšení kvality práce svých zaměstnanců. 78 % majitelů dotazovaných společností uvedlo, že nábor nových a udržení stávajících zaměstnanců v oblasti opakovaných a ergonomicky náročných úkonů bude čím dál komplikovanější úkol.  

Ovládání a instalace kolaborativních robotů je velmi snadné. Jsou navrženy tak, aby prováděly úkony za přítomnosti pracovníků bez nutnosti fyzických bezpečnostních opatření, jako je např. oplocení.  V roce 2019 bylo instalováno více než 22 000 nových kolaborativních robotů, což je o 19 % více než v předchozím roce2. Na základě metody CAGR (výpočtu složené roční míry růstu) se odhaduje, že poptávka po kolaborativních robotech vzroste v letech 2020–20253 o 17 %. Také se předpokládá, že zisk z celosvětového prodeje kolaborativních robotů stoupne od roku 2019 do roku 20254 z odhadovaných 0,7 na 1,4 miliard dolarů a že zisk z celosvětového podeje průmyslových robotů vzroste od roku 2020 do roku 2023 ze 45 na 58 miliard dolarů (CAGR 9 procent)5.

„Naše nové portfolio kolaborativních robotů je nejrozmanitější na trhu. Díky  inovativním robotům mohou zákazníci provést transformaci pracoviště, zefektivnit operace a zvýšit produktivitu,” říká Sami Atiya, prezident divize ABB Robotika a automatizace a dodává:  „Jejich ovládaní i konfigurace jsou snadné, zákazníci navíc získají přístup ke službě zákaznické podpory a mohou také využít odborné technické služby, jež nabízí podporu napříč všemi průmyslovými segmenty a zajišťují, že každý nový uživatel bude schopen robotická řešení využívat.“

Portfolio je navrženo tak, aby pomohlo stávajícím i novým uživatelům urychlit automatizaci s ohledem na čtyři klíčové trendy, k nimž patří individuální požadavky spotřebitele, nedostatek pracovních sil, digitalizace a nejistota, jež zásadním způsobem ovlivňují výrobu a potřeba zavést automatizaci do nových oblastí. Nová řada kolaborativních robotů reaguje na poptávku nových segmentů výroby a umožňuje výrobním společnostem zajistit ziskový růst.  

Kolaborativní roboty GoFa a SWIFTI jsou navrženy tak, aby zajišťovaly bezpečnou spolupráci s člověkem a automatizaci výrobních procesů. Představují efektivní řešení pro celou řadu aplikací, jako je manipulace s materiálem, obsluha strojů, montáž dílů a balení v továrnách, lékařských laboratořích, logistických centrech a skladech i menších výrobních podnicích.

„Nasazení do provozu i ovládání našich kolaborativních robotů je velmi snadné díky nepřetržité zákaznické podpoře a sledování stavu robotu v reálném čase. To umožní urychlení jejich nasazení v těch podnicích, které o zavedení robotické automatizace dříve neuvažovaly. Podle našich zkušeností ty nejefektivnější operace využívají jak dovednosti lidí, tak potenciál nových technologií“ uvádí Sami Atiya.

Nové kolaborativní roboty budou schopni pomocí ABB nástrojů rychlého nastavení snadno naprogramovat i přeprogramovat všichni uživatelé, kteří umějí pracovat s tabletem nebo chytrým telefonem. Zákazníci mohou také využít dlouholeté globální zkušenosti našich expertů, které jsou zdokonalovány od roku 1974 díky instalaci více než 500 000 robotických řešení a síti 1 000 partnerů ABB.

Nové kolaborativní roboty GoFa a SWIFTI navazují na úspěch řady robotů YuMi, prvních skutečně kolaborativních robotů na světě, které byly uvedeny na trh v roce 2015. Kolaborativní roboty YuMi, jež spolupracují s člověkem, jsou využívány v hromadných výrobách i malých podnicích a laboratořích po celém světě a provádějí operace, jako je šroubování, montáž elektroniky a elektrických součástek, výroba ventilů a USB klíčů či testování vzorků na COVID-19 v laboratořích.

Každá instalace kolabrativního robotu zahrnuje spouštěcí balíček, který poskytuje přístup ke službě zákaznické podpory a kompletní řadě digitálních řešení ABB Ability, jež nabízí monitorování a diagnostiku robotu po dobu prvních šesti měsíců. Zákazníci také mohou využít odborné technické služby, jež nabízí podporu napříč všemi průmyslovými segmenty.

Zdroje:

1) Průzkum průmyslového trhu ABB, leden 2020. Tento průzkum mezi 1650 generálními nebo výkonnými řediteli velkých        i malých podniků ze Spojených Států, Číny, Velké Británie, Německa, Švýcarska, Itálie a Švédska z oblasti technologií, maloobchodu, zdravotnictví, strojírenství, automotive, potravinářského průmyslu, průmyslu rychloobrátkového zboží, dopravy a logistiky provedla 26. prosince 2020 až19. ledna 2021 agentura 3Gem Global Market Research & Insights.

2) Zdroj: Interní analýza The Collaborative Robot Market 3rd Edition (klikněte zde)

3) a 4) Zdroj: Interní analýza The Collaborative Robot Market 3rd Edition (klikněte zde) a interní analýza ABB

5) Zdroj: Interní analýza ABB 

Další článek: Válečkové lineární vedení NSK umožňuje přesný pohyb svařovacích strojů