Rychlý přehled

 • Od začátku roku 2024 se k vozidlům vydává jen jeden technický průkaz 

  Od 1. 1. 2024 se přestávají vydávat velké technické průkazy v papírové podobě. Všechny stávající dokumenty a automobilům zůstávají v platnosti a není třeba žádat o nové. Při registraci vozidla již ale úřad nově vydá jen jediný doklad – Osvědčení o registraci vozidla (ORV) – ten odpovídá dosavadnímu „malému techničáku“. Pokud budete potřebovat údaje z registru silničních vozidel, které nové ORV neobsahuje, získáte je online na některém z těchto serverů: Portál dopravy, Portál občana, portál dataovozidlech.cz a v aplikaci eTechničák.   

 • Softwarové roboty řeší nedostatek pracovníků v hotelech

  Smyslem robotů je převzít od lidí otravnou stereotypní práci. To nedělají jen mechanické roboty, ale také roboty softwarové. Robotická automatizace procesů (RPA) boduje ve všech oborech. Například v ubytovacích a restauračních službách lze podle společnosti McKinsley zautomatizovat 66 % činností.

  Aktuálně se spojily dva silné české startupy v této oblasti: RobosizeME a Pointee. Jejich řešení dokáží například z emailů nebo recepčního systému PMS vyselektovat podstatné informace a zajišťovat pořádek v účetnictví nebo rezervačním systému.

 • ABB posiluje v oblasti mobilních robotů 

  Společnost ABB koupila startup Sevensense, který se zaměřuje na autonomní pohyb robotů pomocí čidel, strojového vidění a umělé inteligence. Roboty tak reagují na reálnou situaci, vidí překážky a dokáží samostatně najít cestu k cíli. Současné roboty na základě spolupráce ABB a Sevensense uvezou až 2 tuny a pohybují se rychlostí 1,5 metrů za sekundu. Oblast mobilních robotů má v průmyslu velký potenciál, podle ABB tento trh poroste o 20 % ročně.

  Foto: ABB
 • DigiLab: otevřená dílna s moderními technologiemi v Ústí na Labem 

  Nová dílna DigiLab nabízí možnost pracovat s 3D tiskem, virtuální realitou, konstrukčním softwarem i kolaborativním robotem. Tyto a další moderní průmyslové technologie zájemci najdou v budově CEMMTECH na FSI UJEP. Dílna vznikla ve spolupráci Ústeckého kraje s Fakultou strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Inovačním centrem Ústeckého kraje. 

  Foto: Inovační centrum ústeckého kraje
 • Umělá inteligence pomůže lépe ovládat robotické protézy rukou

  Dr. Patricia Capsi-Morales z výzkumného týmu mnichovské technické univerzity. Zdroj: tum.de

  Výzkumný tým na Technické univerzitě v Mnichově se zabývá zdokonalením ovládání bionických protéz rukou prostřednictvím strojového učení. Zapojení specializovaných algoritmů má pomoci zlepšit vyhodnocování svalové aktivity předloktí prostřednictvím 128 propojených senzorů. Z neurovědeckých experimentů vyplývá, že lze v kinematice ruky vysledovat opakující se vzorce, podle kterých mozek v předloktí aktivuje svalové buňky v závislosti na uchopovaném předmětu. Zatímco současné protézy k uchopení dospějí „kostrbatou“ posloupností různých pohybů, inovovaná protéza podpořená strojovým učením by mohla pohyby lépe zkoordinovat a dospět k přirozenější plynulé akci.

Zobrazit nejnovější