Projektové zakázky si sáhly v roce 2015 na tříletý rekord

Redakce Redakce
— vydáno 15. února 2016

V roce 2015 vypsali veřejní investoři 318 projektových zakázek za celkem 4,5 miliardy korun, což představuje rekordní hodnoty obou ukazatelů za poslední tři roky, tedy za dobu sledování (181 zakázek v hodnotě 1,8 miliardy v roce 2013, 230 zakázek v hodnotě 3,5 miliardy v roce 2014).

Výrazně vyšší byla i aktivita investorů v ukončování výběrových řízení, a v meziročním srovnání tak byl zaznamenán třetinový nárůst počtu soutěží zadaných konkrétní projektové firmě a tříčtvrtinový nárůst jejich objemu. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci prosince 2015. 

Celková bilance loňského roku je v meziročním srovnání počtu i objemu oznámených zakázek výrazně kladná. Za dvanáct měsíců roku 2015 vypsali investoři 318 výběrových řízení v celkové hodnotě 4,5 miliardy korun. „Oproti roku 2014 se jedná nejen o třetinový nárůst počtu i objemu investic (38,3 procenta, respektive 31 procent), ale také o rekordní hodnoty za poslední tři roky, tedy za dobu sledování (181 zakázek v hodnotě 1,8 miliardy v roce 2013, 230 zakázek v hodnotě 3,5 miliardy v roce 2014),“ prezentuje výsledky výzkumu Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. 

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2014 až 2015. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research
Z těchto výběrových řízení jich byla investory ukončena a zadána konkrétním projektovým firmám téměř polovina (49 procent) v celkové hodnotě 1,1 miliardy korun (25 procent objemu). Skutečná částka, za kterou byly zakázky nakonec soutěženy, je však o čtvrtinu nižší (23 procent), a projektové firmy tak ve výsledku dostaly nebo dostanou za svou práci 866 milionů korun. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (zhruba 20 procent oznámených) zbývají v systému ještě výběrová řízení v hodnotě 2,5 miliardy korun. „Realizovat zakázky za 60–70 procent vypsané ceny je z dlouhodobého pohledu neudržitelné. Stavební i projekční firmy potřebují průběžně investovat do svého rozvoje a do rozvoje svých zaměstnanců,“ vyjadřuje se k situaci Tomáš Koranda, člen představenstva stavební společnosti Hochtief CZ. 

V prosinci roku 2015 bylo vypsáno 23 výběrových řízení o celkovém objemu 106 milionů korun. Oproti odpovídajícímu období roku 2014 jde o pokles počtu zakázek o 4,2 procenta a jejich hodnoty o 34,9 procenta. Největší investici v hodnotě 56 milionů korun na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukce a opravy zařízení dopravní cesty tramvaje oznámil Dopravní podnik hl. m. Prahy. 

„Tříleté maximum počtu i objemu veřejných zakázek na projektovou přípravu je velmi dobrou zprávu. Věřme jen, že dojde také k překlopení projektů do reálných stavebních zakázek. Zahájení stavebních zakázek se může zpozdit například kvůli novele zákona o EIA. Ukazuje se, že veřejná sféra na jedné straně uznala význam veřejných stavebních zakázek pro další růst ekonomiky a podporuje přípravu nových stavebních projektů, na druhé straně se můžeme setkat s byrokratickými obstrukcemi, které dokážou růst velmi rychle zmrazit,“ hodnotí aktuální výsledky a výhled do budoucna Karel Köszegi, ředitel strategického plánování Cemex Czech Republic. 

Aktivita veřejných investorů v ukončování výběrových řízení byla v roce 2015 výrazně vyšší než v roce předchozím. V průběhu roku 2015 bylo zadáno konkrétním dodavatelům 501 zakázek v celkové hodnotě 3,4 miliardy korun. To představuje v meziročním srovnání třetinový nárůst počtu ukončených soutěží (31,2 procenta). Jejich hodnota oproti roku 2014 stoupla dokonce o 79,1 procenta. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. „Za nízkou cenu stráví projektant na zakázce méně času, a to vede ke zhoršené kvalitě výstupu. Při výstavbě našich projektů si na takovýto přístup dáváme obzvláště velký pozor,“ říká Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest. „Projektování je obor, v kterém díky neustálému přílivu nových výrobků a materiálů je nutné stále se vzdělávat. Důležité jsou také investice do nových programů. To ale projektovým kancelářím nízké ceny neumožňují,“ uzavírá Radim Tichý, ředitel Stavebních veletrhů Brno. 

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2014 až 2015. Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví, projektový a developerský sektor, strojírenství a oblast veřejných zakázek v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji v těchto segmentech v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založené výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých společností. 

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebního, projektového, developerského, strojírenského a veřejného sektoru také organizuje specializovaně zaměřené konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských, projektových a strojírenských společností, prezidenti svazů, cechů a komor z těchto oblastí, aby diskutovali s nejvyššími představiteli státu vybraných zemí.

Další článek: Škoda Transportation uzavřela rok s tržbami přes 17 miliard