Průmyslová automatizace jako bezpečnostní pojistka proti pandemiím a jiným kalamitám

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 22. dubna 2020

Vývoj v posledních několika týdnech jednoznačně ukázal, jak je současná, globálně velmi propojená ekonomika citlivá na jakýkoliv problém. Zranitelnost výroby vyplývá především ze závislosti na dvou hlavních faktorech: plynulost dodávek z míst vzdálených od vlastní finální výroby společnosti a citlivost na plynulý pohyb pracovních sil.

Využití kolaborativních robotů vliv těchto dvou faktorů podstatně omezuje. Robotizace umožňuje mít většinu výroby lokálně a snižuje závislost na mobilitě pracovních sil.

Nástup masivního využívání kolaborativních robotů

Výroba se původně přesouvala do regionů s nižšími náklady na pracovní sílu z ekonomických důvodů. Ale tento ekonomický přínos robotizace výrazně snižuje. Náklady na provoz robotizované výroby jsou zhruba stejné kdekoliv na zeměkouli. Měřeno posledním vývojem je skutečně otázkou, zda je výhodné ušetřit v řádu euro-centů na součástku a následně ztrácet v řádech milionů eur nutným přerušením výroby z důvodu nedostatku součástek a omezené mobility pracovních sil.

Jak pomáhá robotizace v dobách pandemie?

1. Větší robustnost celého řetězce

Tím, že větší část výroby je v hlavní oblasti společnosti, se podstatně snižuje riziko dopadu globálních problémů, jakými jsou například pandemie, rizika plynoucí z ekologických aktivit (např. omezování dálkové nákladní přepravy), občanské nepokoje v odlehlých regionech, důsledky obchodních omezení, válek apod. Roboty (především ekonomika jejich využívání) umožňují naplno využít trendy on-shoringu – přesunu výroby zpět do regionu, kde probíhá na jednu stranu vývoj a na druhou finalizace výrobků.

2. Rychlost reakce a komunikace

Se snižováním geografické vzdálenosti mezi jednotlivými částmi výrobního řetězce stoupá rychlost možné reakce. A to i v oblasti vývoje nových produktů, řešení problémů současných produktů, modifikací a úprav podle potřeb zákazníků. Poučení z krize firmy Boeing jednoznačně potvrzuje, že je vždy výhodnější, když výroba, vývoj, vývoj software, testování i ekonomické části společnosti od sebe nejsou vzdáleny tisíce kilometrů.

3. Podpora vyšší kvalifikace zaměstnanců

Nasazování kolaborativních robotů podstatně mění potřeby na kvalifikaci a dovednost pracovních sil. Namísto „manipulanta s předměty“ potřebují firmy, které implementují kolaborativní roboty, dovednosti jako operátor robotů, eventuálně mistr robotů. 

Pokud společnost zanedbá tento nový trend, bude mít skutečně velké problémy se strukturou a dovednostmi pracovních sil v horizontu několika let. Přesun výrob do vzdálených míst rozvoj dovedností lokální pracovní síly určitě nepodpoří.

Autor: Miroslav Šmíra, Rob4job

Další článek: Na jaké úlevy a kompenzace teď mají nárok osoby samostatně výdělečně činné