Průzkum: Český průmysl sází na investice, vývoj a růst produktivity

Redakce Redakce
— vydáno 26. února 2016

Více než dvě třetiny českých společností (68 %) se chystají v příštích třech letech investovat do svého podnikání. Investice chtějí směřovat převážně do regionů v České republice (40 %), sousedních zemích (Slovensko, Polsko) a v západní Evropě. Vyplývá to z průzkumu KPMG Puls ekonomiky. Podle něj se víc než třetina firem (36 %) zaměří na vývoj nových produktů.

Výsledky studie odrážejí dobrou ekonomickou náladu z přelomu roku. 81 % českých šéfů tak letos očekává růst obratu. Za jeho hlavní motory považují zvýšení produktivity a růst domácí poptávky. Na třetím místě je pak větší marketingová aktivita. Tu vidí jako cestu k vyšším příjmům hlavně ředitelé menších společností s obratem do 10 milionů eur. 

Mezi třemi klíčovými oblastmi, na které se bude jejich společnost soustředit, uvádějí čeští top manažeři vedle vývoje nových produktů udržení kvalitních zaměstnanců (79 %) a zlepšení produktivity (50 %). „Ze závěrů ankety vyplývá, že si ředitelky a ředitelé uvědomují, že jen důraz na efektivní řízení nestačí, a vedle péče o zaměstnance považují za klíčové inovace. Pro českou ekonomiku je dobře, že se na ně chtějí soustředit. Také sázka na investice v zahraničí je nepochybně správná. Je vidět, že české firmy mají sebevědomí, chtějí expandovat a dobré výsledky mít nejen na domácím hřišti,“ říká Jan Žůrek, řídící partner KPMG Česká republika. 

Důrazu na inovace odpovídá fakt, že by stát měl podle manažerů nejvýrazněji finančně podpořit oblast školství a vědy. Vyšší státní výdaje na vzdělávání a výzkum podporuje 45 % respondentů. 29 % z nich by podpořilo investice do infrastruktury. Obě hodnoty jsou nad středoevropským průměrem. 

O průzkumu 

Do průzkumu Puls ekonomiky se v září zapojilo celkem 731 vysoce postavených manažerů a manažerek z devíti zemí střední a východní Evropy. Českou republiku zastupovalo 200 respondentů převážně z řad majitelů firem, generálních ředitelů a finančních ředitelů.

Další článek: Vláda dnes bude jednat o čtyřech nových přehradách