První průmyslový jeřáb se syntetickým lanem pracuje v Hitachi Energy

2024-01-15_TOM6611

Konecranes and Demag s.r.o.
— vydáno 2. února 2024

Češi spoléhají na osvědčená řešení. Nahradit staré dobré ocelové lano syntetickým je krok, který vyžaduje odvahu. Jedinou firmou, která u nás průmyslové jeřáby se syntetickým lanem dodává, je Konecranes se sídlem ve Slaném. První jeřáb svého druhu uvedli do provozu v brněnském závodě společnosti Hitachi Energy Czech Republic.

Inzerce

Výrobní závod v Brně na Tuřance je dodavatelem zapouzdřených plynem izolovaných vodičů (GIB) pro plynem izolované rozvodny velmi vysokého napětí VVN (GIS). Tato technologie má celosvětové využití v rámci distribučních a přenosových soustav. Vyrábí se zde zapouzdřené vodiče VVN pro rozsahy napětí od 72,5 kV až do 550 kV a další komponenty pro GIS. U takových produktů může mít znečištění či jiné výrobní vady povrchu kritické následky. „Jakákoliv částice nebo špička, která by zůstala na vodiči nebo jeho pouzdře, může při vysokých hodnotách napětí způsobit rušení či přeskok, jež může významně ovlivnit provozuschopnost rozvodny. Bezpečnost a čistota je v naší výrobě na prvním místě,“ říká Václav Holeček, vedoucí technického oddělení a vývoje v Hitachi Energy. A právě náročné požadavky na čistotu vedly k tomu, že se jeřáb Konecranes se syntetickým lanem stal favoritem výběrového řízení na manipulační techniku v nové hale. Řešení kladkostroje se syntetickým lanem vedle jiných benefitů nevyžaduje mazání, tím odpadá riziko znečištění citlivých výrobků.

Vodiče izolované plynem

Pro někoho jsou možná zapouzdřené vodiče GIB (gas insulated busduct) běžnou technologií, přesto stojí za to si tento sofistikovaný výrobek blíže přestavit. Vodič je axiálně uložen v pouzdru, vyplněném plynem, který zde slouží jako izolant. GIB je jednou z moderních alternativ ke klasickým venkovním řešením, kde je izolace vůči zemi a mezi fázemi řešena převážně vzduchem.
Zapouzdřené vodiče (GIB) jsou součástí plynem izolovaných rozvoden (GIS) velmi vysokého (VVN) a zvlášť vysokého napětí (ZVN). V rámci distribučních soustav je lze nalézt po celém světě od horských oblastí a pouští až po přímořské oblasti či ropné plošiny. Izolace plynem umožňuje minimalizaci zástavbového prostoru a dlouhou životnost vodičů.
Brněnský závod disponuje inženýrským centrem, moderní svařovnou s certifikací SVTI a unikátní technologií frikčního svařování hliníkových pouzder. Výroba dále pokračuje v plně robotizované automatické práškové lakovně a uzavírá se montážním pracovištěm a ZVN testovacím zařízením pro dielektrické testy finálních sestav.

Od základu zdokonalený jeřáb S-Series

Drtivá většina produkce brněnského závodu je určena pro zahraničí. Dobrou zprávou je, že mají rostoucí trend plánu výrobních kapacit. V této situaci firma Hitachi Energy rozšířila výrobu do nové haly a poptávala do ní mostový jeřáb včetně dráhy. „Ve výběrovém řízení jsme oslovili poměrně hodně známých i méně známých dodavatelů a nabídka Konecranes oproti standardně kvalitním řešením přinášela ještě něco navíc. Zástupce Konecranes, pan Tomáš Žák, pochopil filosofii naší firmy a navrhl do nové haly aktuálně nejmodernější kladkostroj typu S, který je ideální pro práci v čistém prostředí. V hale pracujeme s nenalakovanými vodiči, které jsou porézní a velmi citlivé na nečistoty. V praxi se občas stane, že vstupní kontrola ve svařovně zjistí například nečistotu na vodiči, materiál se pak musí čistit a dochází k prostojům a zbytečné manipulaci. Využitím bezmazného syntetického lana na jeřábu riziko znečištění minimalizujeme,“ vysvětluje Jiří Kalvoda, Facility Specialista v Hitachi Energy.
V současné době již několik měsíců v nové hale funguje tento jeřáb s nosností 4 tuny vybavený dvojicí koček pro manipulaci s 11 metrů dlouhými vodiči. „Při návrhu nového kladkostroje S-Series nešlo jen o využití syntetického lana, konstruktéři Konecranes promysleli úplně od začátku všechny detaily a navrhli kladkostroj, který nabídne s minimem údržby maximální životnost,“ říká Tomáš Žák, obchodní zástupce firmy Konecranes: „Geometrie a sestavení všech komponent je navrženo tak, aby docházelo k co nejmenšímu zatížení jednotlivých prvků. Využití syntetického lana, které zatěžuje kladkostroj méně než ocelové je logickou součástí celého konceptu. Každý si například všimne, že buben pro navíjení lana je mírně nakloněný, návin tak probíhá mnohem plynuleji a přesněji. Podobných optimalizací je na S-Series celá řada. V České republice jde o první instalaci tohoto typu jeřábu, ale po světě jich úspěšně pracuje již několik set.“

Synchronizované zdvihání a další smart funkce

Konecranes nabízí u jeřábů řadu smart funkcí mezi nimiž je plynulý pojezd pomocí frekvenčních měničů již standardem. „Protože pracujeme téměř neustále s dlouhými břemeny, má dodaný jeřáb funkci synchronizovaného zvedání dvěma kočkami. Velmi oblíbenou funkcí u obsluhy jeřábu se záhy stala Adaptive Speed Range (ASR), která umožňuje rychlejší pojezdy při malé zátěži. Funkce se dá individuálně programovat, zatím máme nastavenou maximální rychlost 11 metrů za minutu při zátěži nižší než 10 % nosnosti, což je dobrý balanc mezi rychlostí a bezpečností,“ říká Daniel Fišer z oddělení facility Hitachi Energy. Pracovníci ve výrobě si také chválí bezhlučnost jeřábu, oproti jiným halám je zde jeřáb jen 7 metrů nad jejich hlavami, a i přesto jej vnímají jako velmi tichý při pojezdech i navíjení. Hlučnost není obvykle vlastnost, která by se u jeřábů přísně posuzovala při výběrových řízení, ale pro zaměstnance, kteří tráví v blízkosti jeřábu 8 hodin denně, to znamená hodně.

Tajemství syntetického lana

Syntetické lano je levnější než ocelové. Je také snazší zkontrolovat jeho technický stav, takže pravidelné servisní kontroly probíhají rychleji. Každého uživatele samozřejmě zajímá celková cena zařízení. V Hitachi Energy získali nejmodernější jeřáb za cenu jen nepatrně vyšší, než kolik by stálo standardní provedení.
Po tak dlouhém výčtu výhod je záhadou, proč není syntetické lano již dávno běžnou výbavou všech českých průmyslových provozů. Podle Tomáše Žáka brání většímu rozšíření manipulační techniky se syntetickým lanem jednoduše strach z neznámého, ale věří, že s větším množstvím referencí zájem českých strojařů stoupne.

Další článek: Na Mezinárodní vesmírné stanici budou provozovat 3D tiskárnu kovů