Ptali jsme se: Jaký přínos mají virtuální elektrárny? Díl 2.

Redakce Redakce
— vydáno 3. dubna 2013

Ptali jsme se českých odborníků na jejich vnímání konceptu virtuální elektrárny. V dnešním dílu odpovídal Zbyněk Šonka, ředitel společnosti Entergeo.

Princip virtuální elektrárny je prostý. Pomocí speciálních informačních a komunikačních technologií jsou jednotlivé obnovitelné zdroje energie, elektrárny, propojeny do jednoho počítače, přes který jsou ovládány jako celek. Na základě aktuálních cen elektřiny, energetické poptávky nebo předpovědi počasí systém vytváří harmonogram, podle něhož se dílčí elektrárny řídí. Cílem je odstranit největší nevýhodu obnovitelných zdrojů – kolísavost a nestabilitu.

Zbyněk Šonka ředitel společnosti Entergeo, která se zabývá geotermální energií

Znáte koncept virtuální elektrárny? 

Je to způsob, jak zapojit decentralizované zdroje energie do služeb tradičně velmi centrálně spravovaného odvětví tak, aby to bylo výhodné pro všechny. 

Máte s ním praktické zkušenosti, případně zabýval jste se jím na teoretické úrovni? 

Konkrétní zkušenosti nemám, ale očekávám, že virtuální elektrárny mají před sebou velkou budoucnost. Nemusí nutně nahradit existující systémy, mohou se však stát velmi užitečnou alternativou. Podobně jsme v minulosti přešli od mohutných centrálních počítačů přes počítače osobní a počítače zapojené do malých lokálních sítí až k dnešnímu systému globálně propojeného výpočetního výkonu. Virtuální elektrárny můžou využít podobného modelu vývoje a navíc jejích konceptu poslouží právě ona výše popsaná a již vytvořená komunikační infrastruktura. 

Domníváte se, že koncept virtuální elektrárny znamená do budoucna velkou naději v efektivitě využívání obnovitelných zdrojů? 

Domnívám se, že virtuální elektrárny pomohou efektivněji zapojit do celého energetického systému jakékoliv decentralizované zdroje. Přednosti vzdáleného a společného řízení řady decentralizovaných zdrojů s různou mírou stálosti či nahodilosti výkonu bývají popsány ve většině úvah o virtuálních elektrárnách. Zajímavé jsou i koncepty zařazení nějaké formy skladování energie do těchto propojených systémů. Z pohledu společnosti zaměřené na využití geotermální energie uvítáme další informace a zkušenosti, které nás budou inspirovat při připojování těchto relativně stabilních a na počasí či na denní době nezávislých energetických zdrojů.

Další článek: Ptali jsme se: Jaký přínos mají virtuální elektrárny? Díl 3.