Seznamte se s… Romanem Šimíkem ze Seco Tools

Seco Tools CZ, s.r.o.
— vydáno 8. ledna 2021

Budování firemní značky je složitá práce na celý život a úspěch závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším však stále zůstávají lidé. Všichni ti, kteří se podílí na tom, jak bude firma vnímána navenek.

Inzerce

Produktů a služeb je na trhu nepřeberné množství. Vždy však instinktivně zamíříme tam, kde jsme spokojení, kde nacházíme společnou řeč a věříme, že pro nás udělají to nejlepší. Obor strojírenství je v tomto směru velmi specifický, neboť ti, kteří mu propadnou, zpravidla zůstávají na svých pozicích, co jim síly stačí. Po dlouhá léta se tak pravidelně na různých akcích a jednáních setkáváme s těmi, kdo jsou z našeho pohledu postaveni před vlastní logo firmy, kterou zastupují.

A právě těmto známým tvářím bychom rádi dali prostor v nové rubrice „Seznamte se s…“, v níž se vám představí formou krátkého rozhovoru. Prvním odvážným se stal Roman Šimík, jenž už bezmála patnáct let „kope“ za český tým společnosti Seco Tools. 

Jakou pozici ve firmě zastáváte a co vás na vaší práci nejvíce baví? 

Roman Šimík, Seco Tools: Zastávám funkci manažera pro práci s klíčovými zákazníky. Naplňuje mě denní práce s lidmi a navíc musím říci, že máme úžasné zákazníky na vysoké profesní úrovni. Úzkým kontaktem zlepšujeme jejich proces i vzájemnou spolupráci. Jen tak vznikne důvěra v dodavatele. Mám velmi rád roli jakéhosi mentora, kdy mohu svým mladším kolegům předávat zkušenosti, a to nejen z prodeje. Podílím se na budování týmu založeného na silných stránkách, ale ne tak, že ohýbám lidi podle popisu práce. Řídím se jejich talentem a snažím se o přirozené přizpůsobení činnosti, aby pro ně byla zábavná i přínosná. Mým krédem a receptem pro spokojený život je vyrovnat v životě tři složky: rodinu, práci a koníčky. Rodina je soukromá záležitost, a jak si ji nastavíme, tak se v ní cítíme. Práce je pro mě naplněním, kde mohu realizovat své vzdělání a zkušenosti a přetavit je do výsledků firmy. Kompenzace v podobě zálib a koníčků je nezbytná. V týmu jsem vždy měl sportovně založené spolupracovníky. Jsou aktivní a pozitivně naladění. Navíc lépe zvládají překážky a jsou vstřícnější ke změnám. 

Čím je pro vás Seco Tools? 

Ve své dlouhé kariéře jsem prošel řadou funkcí, jež se střídaly napříč ekonomickými cykly, technologickými trendy a přeměnami. Strojírenství však vždy tvořilo významnou část českého průmyslu a naši experti byli považováni ve světovém měřítku za etalon špičky. Postupně se naše republika stala jedním z hlavních dodavatelů komponentů do různých odvětví. V Seco Tools jsem dosáhl cíle pracovat s odborníky na strojní obrábění a učit je, jak pracovat se zákazníkem. Značka silné firmy mně otevřela dveře do stejně silných firem z různých oborů. Mě osobně naplňuje práce pro segment leteckého průmyslu, bohužel v současné době hodně strádající. 

Co je na oboru, v němž se pohybujete, nejtěžší a co považujete za nejdůležitější kroky pro získání a udržení úspěchu? 

Obor strojírenství je ohromně dynamický a specifická část strojního obrábění zvláště. Na jedné straně tlak na náklady, zvyšování produktivity a na té druhé tlak na ceny nástrojů i na nás. Neustálý proces vzdělávání je nutný a ten, kdo se učí, má i úspěchy. Důležité je zachytit a predikovat trendy, které přicházejí a rychle se vyvíjejí. Zvláště v dnešní „koronavirové“ době jsou nové orientace důležité. Nejede autoprůmysl, letecký průmysl, stavba obráběcích strojů. Propady těchto segmentů jsou obrovské. Aktuální výzvou je nyní zdravotnictví. Náhradní díly do naší tělesné schránky bude jednou potřebovat každý. Nové technologie výroby implantátů z obtížně obrobitelných materiálů již dodáváme do hlavních výrob. I potravinářský průmysl vyžaduje množství balicích strojů v linkách a dalších výrobních zařízení, v nichž je spousta komponentů z nerezových ocelí, pro které nabízíme vyspělé řezné materiály a nástroje. 

Jaký produkt z portfolia vaší společnosti považujete za přelomový a jaký za bezkonkurenční? 

Každá firma je postavena na vizi, kterou naplňují lidé a produkty. Produktová část je ta, která utváří zákazníkovi skutečnou službu, tvoří jeho výrobek. Máme skvělý sortiment na frézování, soustružení či vrtání. Ovšem bez lidského potenciálu a myšlenky nepodá ani nejlepší nástroj plnohodnotnou službu. Kvalifikovaná technická podpora a obchodní služby jsou naším přelomovým produktem. A pokud se týká vlastních nástrojů a bezkonkurenčnosti, tak určitě zmíním čelní frézování frézou Double Octomill osazenou plátky Duratomic. 

Existuje oblast, v níž má podle vás Seco nějaké rezervy a prostor pro zlepšení? 

Máme kvalitní výrobní proces, sdílení informací na slušné úrovni a světový tým. Určitě musíme zapracovat na zlepšení servisního zázemí pro broušení monolitních nástrojů. Naše udržitelnost vůči životnímu prostředí je výzvou pro každého zaměstnance. Jsme vedoucí firmou v poskytování vzdělávacího programu pro pracovníky technologií a obsluhy strojů. Poskytujeme analýzy výrobního procesu a dáváme návod, jak jej změnit a zlepšit. Naším cílem je rozšířit mezi naše zákazníky více vzdělávání a seznámit je se způsobem analýz jejich výrobního procesu. 

Rozhodují při volbě nástrojů primárně technické parametry, nebo je více zohledňována cena na úkor výkonu? 

Vyrábíme vysoce produktivní nástroje pro efektivní nasazení v různých druzích výrob. Soustředíme se na aplikace volající po výkonnosti a produktivitě, tedy na provozy, v nichž chce zákazník dosáhnout vysoké efektivity obráběcího procesu. Metou je jeho firemní profitabilita. Pokud s vedením nebo majitelem svého partnera sdílíte stejnou myšlenku, může dojít k oboustranné výměně. To je cíl naší cesty. Nebo spíše byl. Dnes jde více o komplexnost služeb, kde propojujeme složky s dodavateli CAD/CAM softwaru a inženýrských služeb s dodavateli obráběcích strojů a upínacích přípravků. 

Jak a čím se ve firmě snažíte oslovit budoucí strojaře? Existují v tomto oboru nějaká pravidla či principy, které by měly být podle vás hlavně předávány z generace na generaci? 

Pracuji s různými generacemi strojařů, od té přes 50+, kde se pohybuji i já, přes střední věkovou kategorii až po tu nejmladší, která právě vstupuje do výrobních procesů. Každá generace je specifická v přístupu k práci. Zvláště práce s těmi nejmladšími kolegy mě velmi naplňuje a inspiruje. Mohu předávat zkušenosti a formovat je pro budoucí funkce ve firmě. Vzdělání, které dostávají na středních a vysokých školách technického charakteru, je za současnou praxí v oboru bohužel obsahově pozadu. Dnes již strojařina není „práce v nečistém prostředí“, jak si ji mnozí mladí lidé představují. V moderních firmách mají možnost setkat se s hi-tech technologiemi a rozvíjet se. Zaškolovací proces je jednou ze slabin při příjmu nové generace strojařů a jeho nekvalita odradí od dalšího působení v jinak zajímavém oboru. Jsou určitě firmy, kde to mají zvládnuté, ale je jich jako šafránu. I zde můžeme pomoci vlastním vzdělávacím programem. 

Seco Tools versus budoucnost. Co vás napadne při tomto slovním spojení? 

Stále více se zamýšlím, kam půjde výroba ve strojírenství. Požadavky na obrábění se mění. Globálně bude ubývat součástek, které se vyrábějí na klasických obráběcích strojích. Vznikají nové stroje, prosazují se nové postupy a technologie obrábění. Zvyšuje se podíl těžce obrobitelných materiálů. Kroky změn v nejbližších letech budou velké. Již dnes dodáváme nástroje do 24 hodin a přesto jsem přesvědčen, že vzniknou nové distribuční kanály a nástroje budou ještě dostupnější. Poroste on-linepodpora, zejména přes technicko-obchodní aplikace MyPages a další, jež se dostávají na trh nebo ještě vyvíjejí. Cílem je dodat komplexní balík nástrojů, technologie, software a zavedení do procesu. A budoucnost samozřejmě závisí na stabilizaci ekonomického prostředí. Pak má strojařina zelenou. 

Kdo je Roman Šimík 

V Seco Tools pracuje od roku 2007. Začínal jako prodejce nástrojů a postupně vykonával funkce regionálního vedoucího prodeje, manažera klíčových zákazníků a pracovně participoval v mezinárodní skupině, jež podporuje vývoj a aplikace monolitních frézovacích nástrojů. Inženýrský titul získal na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně v oboru strojírenské technologie. Na otázku, zda má nějaké životní motto odpovídá: „Řídím se slušným a korektním jednáním se směrem neustále být lepší verzí sebe samého.“ 

Další článek: Kouzlo obráběcích věží a pyramid